Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

28.janvāris /
Spodris, Kārlis
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/10

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/10

 1. gada 26. septembrī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Ilze Lapiņa, Juris Cebulis, Ildze Straume, Jānis Lazdāns, Matīss Ratnieks, Normunds Bērziņš, Edgars Sparāns

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Mārtiņš Lasmanis

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāti, PK.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 9 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot jaunos līgumus ar Latvijas izlases sportistiem, ietverot tajos abu pušu saistības un atrunas par sportistu ētiku. N. Neimanim saskaņot līgumus ar sportistiem un organizēt parakstīšanu. No valdes atbildīgais J. Cebulis.

Tiek meklēts treneris Saldū. Pagaidām nav kandidātu, kas varētu uzņemties šo darbu. Atbildīgais par šo uzdevumu turpmāk būs A. Vārna.

Uz nākamo valdes sēdi tiks sagatavota informācija par LOF 2017. gada budžeta izpildi. Atbildīgā I. Straume. Ir zināms, ka nebūs finansējums no Jaunsardzes karšu sagatavošanai, līdz ar to O!Latvijas sagaidāmie ieņēmumi būs mazāki, nekā bija paredzēts budžetā.

Pašlaik prognozējamais kopējais LOF budžeta deficīts uz gada beigām varētu būt apmēram -10000,-EUR.

 1. Lazdāns piedalījās LSFP ārkārtas pilnsapulcē kā LOF pārstāvis.
 2. Lazdāns informē par pilnsapulci un ievēlētajiem LSFP valdes locekļiem.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas atskaites un tāmes LSFP.
 2. Iesniegta atskaite Rīgas domei.

Par 4. jautājumu:

Lazdāns informē, ka tuvākajās dienās būs tikšanās ar Saeimas Sporta apakškomisijas vadītāju par iespējamo PČ finansējumu.

Esam iesnieguši precizētu PČ finansējuma pieteikumu IZM, kuram pievienoti dokumenti par ekonomisko ietekmi no PČ.

LOF valde vienbalsīgi apstiprina kontrolnormatīvus profesionālās ievirzes sporta izglītības programmai orientēšanās no MT-4 līdz ASM grupai.

LOF valde nolemj arī nākamgad sarīkot semināru par antidopinga jautājumiem. Atbildīgais J. Ikaheimonens.

LOF valde saņēmusi J. Krastiņa iesniegumu ar lūgumu palielināt izlases budžetu par 2000,-EUR, jo tāds ir sagaidāmais izlases budžeta pārtēriņš.

LOF valde nolemj pagaidām pārnest šo mīnusu uz nākamā gada izlases budžetu, cerot, ka būs iespēja nākamgad palielināt budžetu.

Tuvākajā laikā jābūt publicētam PČ takuO 2. biļetenam, biļetens vēl tiek gatavots. Atbildīgais M. Ratnieks.

Cebulis informē, ka LOF lapā pie dokumentiem un protokoliem ir ielikti Jauniešu distanču plānošanas principi.

Cebulis informē, ka par vairumu LK sacensību nav iesniegti inspektoru ziņojumi, lai varētu novērtēt šī gada LK sacensības un sagatavot nākamā gada LK kalendāru. LOF valde aicina inspektorus iesniegt ziņojumus par LK sacensībām.

Tehniskā komisija aktualizēs jautājumu par inspektoru atlīdzību, paredzot samaksu par inspekciju. Atbildīgais J. Cebulis.

LOF valde nolemj sākt izstrādāt vīziju par LOF darbību pēc PČ 2018. gadā. Atbildīgais V. Tamužs.

Šis jautājums tiks izskatīts seminārā 29. oktobrī.

Lasmanis informē par vēlmi sarīkot PČ MTBO tuvākajos gados Latvijā. LOF valde piekrīt, ka tas būtu iespējams.

LOF valde apstiprina, ka, iespēju robežās, veloO izlases finansējums nākamajā gadā tiks saglabāts šī gada līmenī un WRE rīkošanas tiesību apmaksas jautājums tiks izskatīts plānojot budžetu.

Ņemot vērā, ka tuvojas WRE pieteikumu termiņš, LOF valde nolemj pieteikt WRE sacensībām LČ garajā distancē.

Par 5. jautājumu:

Lazdāns informē, ka turpinās PČ līgumu saskaņošana ar IOF.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 24. oktobrī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,099717140197754