Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/9

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/9

 1. gada 30. augustā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Ilze Lapiņa, Juris Cebulis, Ildze Straume, Jānis Lazdāns, Matīss Ratnieks, Normunds Bērziņš, Edgars Sparāns

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Nauris Neimanis

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāti, PK.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 9 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot jaunos līgumus ar Latvijas izlases sportistiem, ietverot tajos abu pušu saistības un atrunas par sportistu ētiku.

Līgumi tiks noslēgti tuvākajā laikā. Atbildīgais N. Neimanis.

LOF valde nolemj uzrunāt OK Ogre par iespēju sarīkot 2018. gada LČ naktī 11. novembrī Ogrē. OK Ogre piekritusi rīkot LČ.

Tiek meklēts treneris Saldū, pašlaik notiek sarunas ar iespējamo kandidātu. Atbildīgais V. Tamužs. Pagaidām nav rezultātu.

Narvaišs ir atteicies turpināt darbību kā takuO PČ vadītājs. Līdz ar to, ir jāmeklē jauns vadītājs.

LOF valde izskata vairākas kandidatūras, kas varētu tikt uzrunātas šim amatam. Atbildīgais V.Tamužs. Pagaidām vadību uzņēmies Matīss Ratnieks.

Uz nākamo valdes sēdi tiks sagatavota informācija par budžeta izpildi. Atbildīgā I. Straume. Šis jautājums tiks skatīts nākamajā valdes sēdē, jo nav pilnas informācijas par Pasaules kausa rīkošanas finansu rezultātiem.

LOF valde organizēs tikšanos ar IZM vadību par 2018. gada PČ finansējumu. Atbildīgais V. Tamužs. Sarunas par finansējumu no IZM turpinās, ir saņemta informācija par iespējamām problēmām ar valsts finansējumu sporta pasākumiem Latvijā 2018. gadā.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegta atskaite IZM.
 2. Iesniegtas atskaites un tāmes LSFP.
 3. Iesniegtas atskaites Paralimpiskajai komitejai.
 4. Iesniegtas atskaites par PS un PČ junioriem rezultātiem LSFP.
 5. Iesniegta atskaite Cēsu domei par olimpiādi.
 6. Iesniegta atskaite Siguldas domei par EČ jauniešiem.
 7. Iesniegta atskaite Rīgas domei par PČ junioriem.
 8. Noslēgti 3 līgumi un iesniegti finansu pieprasījumi LSFP.
 9. Pasūtītas medaļas LČ.

Par 4. jautājumu:

Uz valdes sēdi ieradies N. Neimanis, jo pagājis pārbaudes laiks izlases menedžera amatā. N. Neimanis informē valdi par paveikto. N. Neimanis tomēr uzskata, ka laika trūkuma dēļ nevarētu turpināt šo darbu. N. Neimanis apsola palīdzēt izlases darbā atsevišķos projektos, ja būs tādas iespējas.

Ilze Lapiņa informē par PČ rogainingā rezultātiem. Čempionāts ir izdevies, saņemtas labas atsauksmes.

Jānis Lazdāns informē par atziņām, kādas ir pēc Pasaules kausa.

J.Cebulis informē par protestu, ko saņēmuši Cēsu open rīkotāji. Pēc Cēsu open žūrijas lēmuma LOF valde nolemj neieskaitīt Magdas Cigles punktus LK kopvērtējumā par dalību Cēsu open vidējā distancē(pārkāpti aizliegtā rajona noteikumi). LOF valde aicina sportisti turpmāk ievērot godīgas spēles principus, piedaloties sacensībās.

LOF valde nolemj, ka J. Lazdāns piedalīsies LSFP ārkārtas pilnsapulcē kā LOF pārstāvis.

Ratnieks informē, ka Daugavpilī bijuši IOF inspektori, lai pārbaudītu PČ takuO gatavību. Pašlaik tiek gatavots 2. biļetens.

Par 5. jautājumu:

IOF atsūtījusi lūgumu mainīt PČ datumus, lai pieskaņotos TV prasībām. LOF valde nolemj nemainīt PČ 2018. datumus.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 26. septembrī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,17989492416382