Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/8

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/8

 1. gada 18. jūlijā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Ilze Lapiņa, Juris Cebulis, Ildze Straume, Jānis Lazdāns, Matīss Ratnieks, Normunds Bērziņš, Edgars Sparāns

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Zita Rukšāne, Atis Rukšāns, Baiba Smila

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāti, PK.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 9 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot jaunos līgumus ar Latvijas izlases sportistiem, ietverot tajos abu pušu saistības un atrunas par sportistu ētiku.

LOF valde nolemj sagatavot un slēgt līgumus arī ar junioru un jauniešu izlašu treneriem.

LOF valde uzdod N. Neimanim līdz nākamajai valdes sēdei sagatavot līgumu paraugus. Atbildīgais Ģ. Mamis.

Līgumu paraugi ir sagatavoti. LOF valde ierosina vairākus papildinājumus, kurus vajadzētu iekļaut līgumos ar sportistiem, kā arī līgumos ar izlašu pārstāvjiem.

Līgumi tiks noslēgti tuvākajā laikā.

Atbilstoši LOF valdes lēmumam par dalībnieku aptauju par LK sacensībām, aptaujas forma ir pieejama LOF mājas lapā. Aptaujas rezultāti par pirmo pusgadu ir nosūtīti LK rīkotājiem.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegta atskaite IZM.
 2. Iesniegtas atskaites un tāmes LSFP.
 3. Iesniegtas atskaites Paralimpiskajai komitejai.
 4. Noslēgts līgums ar Daugavpils domi par atbalstu EK takuO.
 5. Iesniegtas atskaites par EČ jauniešiem un PČ pieaugušajiem rezultātiem LSFP.

Par 4. jautājumu:

LOF valde nolemj uzrunāt OK Ogre par iespēju sarīkot 2018. gada LČ naktī 11. novembrī Ogrē.

Baiba Smila informē par to, ka tiek meklēts treneris Saldū, pašlaik notiek sarunas ar iespējamo kandidātu. Atbildīgais V. Tamužs.

Baiba Smila informē par rezultātiem EČ jauniešiem, kā arī par gatavošanās gaitu Eiropas čempionātam un plāniem nākamajiem čempionātiem. B. Smila izsaka pateicību par izlases tērpiem, kā arī jaunajiem treneriem, Henrijam Freimanim un fizioterapeitam Lienei Leskei, kuri sniedza atbalstu EČ laikā.

LOF valde jauniešu izlases startu atzīst par labu, jo iegūtas medaļas stafetē. Baiba Smila turpinās darbu kā jauniešu izlases galvenā trenere.

Zita Rukšāne informē par PČ takuO Lietuvā. Čempionāts noticis ar lielām kļūdām un startu kavēšanos.

Nākamajā gadā ir jāmaina takuO izlases vadība, jo nedrīkst apvienot šos pienākumus ar PČ rīkošanu.

Narvaišs ir atteicies turpināt darbību kā takuO PČ vadītājs. Līdz ar to, ir jāmeklē jauns vadītājs.

LOF valde izskata vairākas kandidatūras, kas varētu tikt uzrunātas šim amatam. Atbildīgais V.Tamužs.

Uz nākamo valdes sēdi tiks sagatavota informācija par budžeta izpildi. Atbildīgā I. Straume.

LOF valde organizēs tikšanos ar IZM vadību par 2018. gada PČ finansējumu. Atbildīgais V. Tamužs.

Par 5. jautājumu:

Rogainings.

Ilze Lapiņa informē, ka visi PČ rogainingā sagatavošanas darbi notiek atbilstoši plānotajam.

Karte ir pārbaudīta. Augusta sākumā karte būs pilnībā gatava. Drīzumā tiks publicēts 3. biļetens.

O-skrējiens.

Augusta sākumā jābūt PK 3. biļetenam. Ir sagatavoti reklāmas materiāli par PČ un PČ veterāniem. Tie tiks izplatīti lielākajās sacensībās ārzemēs.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 30. augustā.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,089139938354492