Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/6

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/6

 1. gada 16. maijā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Ilze Lapiņa, Juris Cebulis, Edgars Sparāns, Matīss Ratnieks, Ildze Straume, Jānis Lazdāns, Normunds Bērziņš

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Nauris Neimanis

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāti, PK.
 6. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 9 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Jānis Lazdāns, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot jaunos līgumus ar Latvijas izlases sportistiem, ietverot tajos abu pušu saistības un atrunas par sportistu ētiku.

LOF valde nolemj sagatavot un slēgt līgumus arī ar junioru un jauniešu izlašu treneriem.

Šie jautājumi tiks risināti, kad LOF valdei izdosies atrast atbildīgo par izlašu darbu, kuram var uzticēt šos pienākumus.

Ņemot vērā, ka ir problēmas ar Pasaules spēļu dalības nodrošināšanu no treneru puses, LOF valde nolemj izskatīt jautājumu par nepieciešamību pieņemt darbā izlašu menedžeri. Notiks sarunas ar izlašu treneriem.

Valdes sēdē ieradies N. Neimanis, kurš tiek iepazīstināts ar izlašu menedžera darba sagaidāmajiem pienākumiem. N. Neimanis gatavs pamēģināt šo darbu uz pārbaudes laiku.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegta atskaite LTSA par atbalstu skolu kausam.
 2. Noslēgts līgums ar Ventspils domi.
 3. Iesniegta atskaite IZM.
 4. Iesniegtas atskaites un tāmes LSFP.
 5. Iesniegta atskaite Paralimpiskajai komitejai.
 6. Iesniegta atskaite Rīgas domei.

Par 4. jautājumu:

LOF valde apstiprina Tehniskās komisijas sastāvu.

Notikusi Tehniskās komisijas sēde.

Cebulis informē par sēdē pieņemtajiem lēmumiem un lūdz LOF valdi tos atbalstīt.

LOF valde nolemj veikt dalībnieku aptauju par LK sacensībām, aptaujas forma būs pieejama LOF mājas lapā.

Tehniskā komisija iesākusi darbu pie karšu kvalitātes kontroles sistēmas izveides, nolemts arī sākt telpu orientēšanās karšu specifikācijas izstrādi.

Tiks sagatavotas vadlīnijas IT tehnoloģiju izmantošanai.

LOF valde atbalsta Tehniskās komisijas darba plānus un vīzijas.

LOF valde apstiprina Rogaininga komisijas sastāvu.

LOF valdes apstiprina Projektu un attīstības komisijas sastāvu.

LOF valde apstiprina Skolu sporta komisijas sastāvu.

LOF valde apstiprina Taku komisijas sastāvu.

LOF valde apstiprina Vides komisijas sastāvu.

LOF valde saņēmusi šādu iesniegumu:

Ar šo vēlos Jūs informēt, ka LOF Latvijas Skolu orientēšanās kausa Lucavsalas posmā piedāvātā spēle “Rīga” ir autortiesību objekts (ar autortiesībām aizsargāti spēles noteikumi , tai skaitā, spēles laukuma veidošanas princips) . Nesaskaņojot tās izspēli ar spēles autoriem vai viņu pilnvaroto personu, Jūs pārkāpjat Latvijas Republikas Autortiesību likumu . Spēles organizēšana ir pieļaujama pēc licences līguma noslēgšanas ar autoru pilnvaroto personu. Pielikumā - licences līgums par spēles organizēšanu Jūsu organizētajos Latvijas skolu orientēšanās kausa pasākumos, paredzot autoratlīdzības apmēru 0,1 eur par katru pasākuma dalībnieku. Ņemot vērā Latvijas Skolu orientēšanās kausa sacensību intensitāti, lūdzam parakstīt līgumu nekavējoties. Informējam, ja licences līgums netiks parakstīts vai netiks panākta cita vienošanās līdz šā gada 3. martam, vērsīsimies tiesā par aizlieguma uzlikšanu un kompensācijas saņemšanu. Atgādinām, ka LOF jau atkārtoti nav veicis iepriekšēju saskaņošanu ar autoriem par spēles organizēšanu savos pasākumos. Šī vēstule, kopā ar pielikumā esošo Licences līgumu ir izsūtīta gan pa e-pastu, gan ar ierakstītu vēstuli uz LOF juridisko adresi. Evita Freimane. Andra Bambja un Zigfrīda Freimaņa pilnvarotā persona.

Freimane tika uzaicināta ierasties LOF valdes sēdē, bet tika saņemts atteikums laika trūkuma dēļ.

LOF valde uzaicina E. Freimani ierasties uz nākamo valdes sēdi16. maijā 18:00, lai saņemtu skaidrojumu par radušos problēmu.

E.Freimane informējusi, ka nevar ierasties valdes sēdē laika trūkuma dēļ.

LOF valde aicina E. Freimani ierasties kādā no nākamajām valdes sēdēm, kad tas ir iespējams.

Saņemts iesniegums no Jelgavas OK Alnis par problēmām saskaņot sacensības ar vietējiem medniekiem. Šī problēma ir ne pirmo gadu. LOF valde aicina D. Dubrovski palīdzēt šī jautājuma risināšanā.

LOF valdes saņēmusi iebildumu no U. Alkšņa par nepareiza mēroga kartes izsniegšanu Ziemeļu divdienu otrajā dienā ar aicinājumu neskaitīt LK otro dienu V70 grupai. LOF valde aicina sacensību inspektoram sagatavot ziņojumu par Ziemeļu divdienām ar skaidrojumu par minēto problēmu. Vēl nav saņemts inspektora ziņojums.

20. aprīlī LSFP notikusi tikšanās par Pasaules spēlēm. No LOF vienīgā pārstāve ir Inga Dambe. Matīss Ratnieks piedalījies sanāksmē, lai saskaņotu LSFP un LOF iespējas un vajadzības dalībai Pasaules spēlēs. Saņemta informācija, ka LSFP apmaksās aviobiļetes, LOF piešķirs nepieciešamo inventāru.

LOF valde tiek iepazīstināta ar jaunajiem izlašu formu paraugiem.

Pieaugušo izlases treneris iesūtījis apstiprināšanai Latvijas izlases sastāvu Pasaules čempionātam Igaunijā. LOF valde apstiprina sastāvu.

Par 5. jautājumu:

Ilze Lapiņa informē, ka PČ rogainingā jau pieteikušies 934 dalībnieki, limits ir 1000. Pieteikšanās turpinās. Visi PČ sagatavošanas darbi notiek atbilstoši plānotajam.

Latvijā LČ laikā bija ieradušies PČ inspektori no Šveices, kas iepazinās ar visām sacensību vietām, arēnām, sniedza savus ieteikumus. Nākamā vizīte būs PK laikā.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 20. jūnijā.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.056374073028564