Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/4

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/4

2017. gada 21. martā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Ilze Lapiņa, Jānis Lazdāns, Juris Cebulis, Edgars Sparāns

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Ainars Lagzdiņš

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Pasaules čempionāti, PK.
  6. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot jaunos līgumus ar Latvijas izlases sportistiem, ietverot tajos abu pušu saistības un atrunas par sportistu ētiku.

LOF valde nolemj sagatavot un slēgt līgumus arī ar junioru un jauniešu izlašu treneriem.

Šie jautājumi tiks risināti, kad LOF valdei izdosies atrast atbildīgo par izlašu darbu, kuram var uzticēt šos pienākumus.

Tuvākajā laikā tiks slēgts jauns līgums par izlašu tērpu iegādi. Ir izsūtīti piedāvājumi ražotājiem.

Notiek sarunas ar pretendentu no Latvijas. J. Lazdāns informē, ka notiek līguma sagatavošana.

LOF valde nolēmusi izveidot orientieristu Slavas zāli. LOF valde lūdz palīdzēt Slavas zāles gatavošanā A. Lagzdiņu. Atbildīgais A. Lagzdiņš.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

  1. Iesniegtas atskaites LSFP par rezultātiem PČ Krievijā.
  2. Noslēgts līgums ar Rīgas domi par atbalstu Skolu kausam.

Par 4. jautājumu:

LOF valde nolemj ievēlēt LOF komisiju vadītājus, kā arī nolemt, kurš valdes loceklis būs atbildīgs par sadarbību ar attiecīgo komisiju.

Atbildīgajiem LOF valdes locekļiem līdz nākamajai valdes sēdei jānoorganizē sadarbība un attiecīgās komisijas izveidošana.

LOF Komisiju priekšsēdētāju vēlēšanas:

Mārketinga un sabiedrisko attiecību komisija

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Jānis Lazdāns.

Par atbildīgo no valdes tiek iecelts Jānis Lazdāns.

Tehniskā komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Juris Cebulis.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Juris Cebulis.

Projektu un attīstības komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Matīss Ratnieks.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Matīss Ratnieks.

Finanšu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Viesturs Tamužs.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Viesturs Tamužs.

Ziemas komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Edgars Sparāns.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Gunārs Ikaunieks.

Izlašu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Jānis Lazdāns.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Jurģis Krastiņš.

Velo-o komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Edgars Sparāns.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Raitis Muižnieks.

Rogaininga komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Ilze Lapiņa.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēta Ilze Lapiņa.

TakuO komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Ilze Lapiņa.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Jānis Gaidelis.

Skolu sporta komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Matīss Ratnieks.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Aigars Vārna.

LOF valde uzdod A. Vārnam sagatavot semināru par jauniešu sporta masveidības attīstību.

Vides komisija

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Dagnis Dubrovskis.

Atbildīgais no valdes Jānis Lazdāns.

LOF valde apstiprina labojumus un nolemj publicēt LOF valdes vadlīnijas, sprinta stafetes formāts.

LOF valde izskata biedru naudu apmērus klubiem, kuri iestājās LOF Kongresā. OK Seniors iesniedzis iesniegumu par biedru naudas samazināšanu. LOF valde nolemj apmierināt iesniegumu.

A.Lagzdiņš atgādina par OSKB Leonardo iesniegumu Kongresam attiecībā par karšu kvalitātes kontroli.

LOF valde atbalsta OSKB Leondardo piedāvājumu par karšu kontroles ieviešanu un uzdod tehniskajai komisijai sagatavot kārtību, kā piedāvājums tiks ieviests. Atbildīgais J. Cebulis

Par 5. jautājumu:

Ilze Lapiņa informē, ka PČ rogainingā jau pieteikušies 872 dalībnieki, limits ir 1000. Pieteikšanās turpinās. PČ rogainingā nomainījušies karšu zīmētāji.

Lazdāns informē, ka PK kartes uzzīmētas, notiek distanču plānošana un citi organizatoriskie darbi.

Notikusi tikšanas ar LMT Straume.

Par 6. jautājumu:

LOF valde izskata jautājumu par biedru veselības apdrošināšanu. Jāveic aptauja, vai ir interese šādas apdrošināšanas veikšanai.

Atbildīgais V. Tamužs.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 18. aprīlī.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.043098926544189