Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

28.janvāris /
Spodris, Kārlis
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

Latvijas Orientēšanās Federācijas (LOF) Kongresa protokols Nr.1/2017

Jūrmala 2017. gada 18. martā

Latvijas Orientēšanās Federācijas (LOF) Kongresa protokols Nr.1/2017

Darba kārtība:

 1. Mandātu komisijas ziņojums.
 2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.
 3. Jaunu biedru uzņemšana.
 4. Valdes atskaite par 2016.gadā paveikto. V. Tamužs.
 5. LOF komisiju atskaites par 2016. gadā paveikto.
 6. Finansu atskaite par 2016. gadu. V. Tamužs. Ģ. Mamis.
 7. Revīzijas komisijas ziņojums.
 8. 2017. gada budžeta projekts. V. Tamužs. Ģ. Mamis.
 9. Sacensību noteikumu un LOF Nolikumu izmaiņas.
 10. Prezidenta, viceprezidenta un valdes vēlēšanas.
 11. Revīzijas komisijas vēlēšanas.
 12. Citi.

 1. Mandātu komisijas ziņojums.

Mandātu komisijas pārstāvis sniedz informāciju, ka no 36 piešķirtajiem mandātiem ir ieradušies 21 balsstiesīgo klubu pārstāvji. Līdz ar to Kongresam ir kvorums un tas var sākties.

 1. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.

LOF prezidents Viesturs Tamužs paziņo Kongresu par atklātu. LOF prezidents par Kongresa vadītāju lūdz nozīmēt Juri Cebuli. Tā kā citu priekšlikumu nav, tad par Kongresa vadītāju tiek nozīmēts Juris Cebulis.

Juris Cebulis izvirza Kongresa sekretāra amatam Ģirtu Mami.

Balsojums:

Par 20

Pret 0

Atturas 1

Cebulis aicina izvirzīt kandidātus balsu skatīšanas komisijai un kandidātus protokola pareizības apliecināšanai. Balsu skaitīšanas komisijai tiek izvirzīti Justs Lūkins un Dagnis Dubrovskis.

Balsojums:

Par 21

Pret 0

Atturas 0

Protokola pareizības apliecināšanai tiek izvirzīti Ilze Ārniece un Matīss Ratnieks.

Balsojums:

Par 18

Pret 0

Atturas 3

 1. Jaunu biedru uzņemšana.

Saņemts iesniegums par Siguldas novada pašvaldības uzņemšanu LOF.

Iesniegti:

 • Iesniegums, biedru saraksts

Balsojums par uzņemšanu LOF sastāvā:

Par 22

Pret 0

Atturas 0

Siguldas novada pašvaldība tiek uzņemta LOF.

Saņemts iesniegums par biedrības PRO.ini uzņemšanu LOF.

Iesniegti:

 • Iesniegums, biedru saraksts
 • Reģistrācijas apliecība un statūti

Balsojums par uzņemšanu LOF sastāvā:

Par 23

Pret 0

Atturas 0

Biedrība PRO.ini tiek uzņemta LOF.

Saņemts iesniegums par biedrības MAGNEN uzņemšanu LOF.

Iesniegti:

 • Iesniegums, biedru saraksts
 • Reģistrācijas apliecība un statūti

Balsojums par uzņemšanu LOF sastāvā:

Par 24

Pret 0

Atturas 0

Biedrība MAGNEN tiek uzņemta LOF.

Saņemts iesniegums par Ādažu novada domes uzņemšanu LOF.

Iesniegti:

 • Iesniegums, biedru saraksts

Balsojums par uzņemšanu LOF sastāvā:

Par 25

Pret 0

Atturas 0

Ādažu novada dome tiek uzņemta LOF.

Līdz ar to Kongresā ir 26 balsstiesīgi biedri.

 1. Valdes atskaite par 2016.gadā paveikto. V. Tamužs.

Atskaiti sniedz LOF prezidents Viesturs Tamužs.

Atskaite tiek balstīta uz LOF stratēģisko redzējumu.

Mērķis ir nemainīgs, zelta medaļas stafetes komandai PČ. 2016. gadā visspožākais sasniegs bija PČ bronza taku sportistam Jānim Rukšānam. Augsts sasniegums arī stafešu komandai.

Cenšamies sakārtot pieaugušo izlases treneru korpusu. Ir asistenti, būtu vēlams finansiāls atbalsts, kas pašlaik ir nepietiekams. Somu trenera vadībā tiek organizētas regulāras treniņnometnes. Cenšamies atbalstīt sprintu.

Ceram pieslēgt junioru, jauniešu trenerus. Nepieciešams vispārējās fiziskās sagatavošanas treneris.

Esam diezgan redzami, īpaši sociālajos tīklos, labi darbu uzsākusi Aija Pakalna.

Organizējam daudz skolu pasākumu.

Jāturpina meklējumi piekļuvei lielajai žurnālistikai un televīzijai.

Cenšamies attīstīt sadarbību ar dažādām valsts un sporta organizācijā, Pēteris Apinis arī turpmāk būs LSFP valdē.

Veiksmes stāsts ir sadarbība ar armiju, īpaši ar Jaunsardzi.

Cenšamies ar vien vairāk sadarboties ar citām federācijām, arī ārzemēs.

Būtu vēlams kāds, kurš varētu uzņemties sadarbību ar ārzemēm.

Mērķis būt ar lielāko budžetu starp Latvijas neolimpiskajām federācijām ir izpildīts.

Ir pieaudzis to personu skaits, kuri profesionāli nodarbojas vai apkalpo orientēšanās sportu.

Ceram, ka turpināsies karšu zīmēšanas attīstība, īpaši sadarbībā ar Jaunsardzi.

Veiksmīgs process ir izveidotais metodiķa amats LOF. Darbība arvien paplašinās.

Valdes sēdes kļuvušas daudz profesionālākas.

Būtu vēlams uzlabot LOF klubu darbu, lai vairāk būtu veiksmīgu klubu, ar labu pieredzi.

Māris Stabiņš uzdod jautājumu par sadarbību ar Jaunsardzi, kāpēc tikai 1 grupa jaunsargiem telpu sacensībās?

Matīss Ratnieks sniedz atbildi, ka pati Jaunsardze piedāvājusi tādu variantu, jo viņu mērķis pašlaik nav sasniegtais rezultāts, bet apmācība.

Justs Lūkins aizrāda par profesionalitāti. Nevajadzētu uzņemties to, ko nevaram izdarīt pietiekoši profesionāli laika trūkuma dēļ, tas domāts par karšu zīmēšanu.

Matīss Ratnieks -projekts tika vēlu izsludināts, kaut bija paredzēts to izdarīt jau pavasarī. Finansējumu vajadzēja izlietot līdz gada beigām, tāpēc arī vajadzēja sasteigt karšu zīmēšanu.

Tamāra Kosmačeva uzdod jautājumu par skolu sprinta tūri, kā tika izvēlētas skolas? Aigars Vārna šo jautājumu pastāstīs savā prezentācijā.

Māris Stabiņš uzdod jautājumu, vai nav pārāk liels spiediens uz izlasi, uzstādot šādu lielu mērķi?

Viesturs Tamužs-ja nebūs lieli mērķi, tad nebūs arī lieli panākumi.

Iveta Holcmane-par ziemu arī vajadzētu padomāt.

Viesturs Tamužs-uzsvars uz vasaru ir vairāku iemeslu dēļ, jo mums ir Pasaules čempions un būs Pasaules čempionāts.

Pēc 2018. gadu noteikti varēsim parūpēties vairāk arī par citiem paveidiem.

 1. LOF komisiju atskaites par 2016. gadā paveikto.

Izlašu komisija

Neviens pārstāvis nav ieradies.

Ziemas komisija

Ikaunieks ir iesūtījis atskaiti.

EČ un PČ ir uzrādīti visaugstākie sasniegumi vēsturē.

Notiek pirmā sniega nometnes. Pasaules čempionātā R. Kivleniekam 12. vieta, N. Raizem 16. vieta. Slikti, ka nebija stafešu komanda.

Eiropas čempionātā labi stafešu rezultāti.

Vislabākie rezultāti R. un A. Kivleniekiem.

Labi rezultāti arī jauniešu grupā.

Pašlaik ir spēcīga vīriešu komanda, kas var cīnīties par medaļām stafetē un pirmo desmitnieku individuāli.

LČ ceram noorganizēt decembrī.

Paldies Ivetai Holcmanei, Ingunai Valdmanei un Pāvelam Bričonokam par ieguldīto darbu.

Iveta Holcmane komentē, ka jauniešiem un junioriem ir bijuši arī augstāki rezultāti.

Jauniešu problēma, ka neprot labi slēpot.

Lazdāns-vajadzētu izveidot ilgtermiņa darbības plānu, ar kuru strādāt ilglaicīgi.

Rogaininga komisija

Prezentāciju sagatavojusi I. Lapiņa.

Ir bijušas medaļas gan Pasaules, gan Eiropas čempionātos.

Noticis Latvijas kauss. Ļoti daudz dalībnieku, 1300 unikālo startu.

Diemžēl LK nav iekļauti Rīgas rogainingi, kuros ir ļoti daudz dalībnieku.

 1. gadā Itālijā būs EČ, kur pieteikušies 75 Latvijas sportistu.

Paredzēts arī Latvijas kauss, kā arī citas sacensības.

Svarīgākais šogad būs mūsu Pasaules čempionāts, notiek organizatoriskais darbs, tiek gatavotas kartes, pašlaik 870 pieteikumu, limits 1000.

Veiktas dažas izmaiņas rogaininga noteikumos.

 1. Dubrovskis-vai tiek saskaņots kalendārs ar citām LOF sacensībām?
 2. Lapiņa-cenšamies, bet kalendārs ir pārāk blīvs.

TakuO komisija

Gaidelis informē par taku O.

Notikušas 26 sacensības, vēl arī seriāls Kurzemē, ko organizē J. Bergs.

Labprāt piedāvājam organizēt sacensības citu orientēšanās sacensību ietvaros.

Ir rangs, kurā ir 2 grupas, atklātā un paralimpiskā.

Komisijā ir 5 cilvēki, visa informācija pieejama mājas lapā.

Piedalījāmies EČ un PČ. Augstākais sasniegums PČ 3. vieta individuāli.

Paralimpiskā komanda ieņēma 6. vietu stafetē.

Šogad būs EK etaps Daugavpilī, kā mēģinājums PČ 2018. gadā.

Velo-o komisija

Raitis Muižnieks sagatavojis prezentāciju. Raitis Muižnieks pašlaik ir Velo komisijas vadītājs.

Latvijas kausa uzvarētāji jau vairākus gadus ir ārzemju sportisti.

Izlase piedalījās Pasaules kausa posmos, arī Pasaules čempionātā.

Velo tehnika un tās aizvešana ir dārga.

Šogad būs Latvijas kauss un tiks izveidots rangs, uzvarētāji tiks apbalvoti.

Galvenais notikums būs PČ Lietuvā, notiks atlase. Trūkst jaunieši un juniori.

 1. Kivlenieks atzīmē, ka atšķirība starp ziemu un vēlo ir tāda, ka ziemas sportistiem jābūt profesionāļiem, lai sasniegtu austus rezultātus.
 2. Muižnieks gan tam nevar piekrist.
 3. Tamužs informē, ka ir augsts IOF atbalsts tieši šim orientēšanās paveidam.

Tehniskā komisija

J.Knēts informē par tehniskās komisijas darbību.

Ne visos LK posmos bija inspektori, bet to devums ir bijis ļoti pozitīvs.

Bija arī žūrija divos pasākumos.

Bija karšu zīmētāju seminārs, šogad arī būs.

Justs Lūkins-jautājums par inspektoru ziņojumiem, vai tos nevajadzētu iesniegt un apkopot?

Knēts-būtu vēlams 2 nedēļu laikā pēc pasākuma, bet ne vienmēr tie tiek sagatavoti.

V.Veļķeris-vajadzētu distanču plānotāju semināru.

M.Ratnieks aicina uz tehniskās komisijas aktīvāku darbību.

Lazdāns aicina laicīgi saskaņot sacensības ar LVM.

Dubrovskis informē, ka LVM ir bijusi šo jautājumu apspriešana.

Bija grūti Jelgavai, jo bija problēmas ar saskaņošanu ar medniekiem.

Tāpēc arī ir aicinājums no LVM laicīgi saskaņot pasākumus.

Justs Lūkins informē, ka būs noteikta forma, kā iesniegt pieteikumu.

Skolu sporta komisija

A.Vārna informē par komisijas darbību.

 1. gadā ir reģistrēti vairāk kā 20000 unikālu dalībnieku.

Rudenī LSFP piedāvāja finansējumu projektiem, kuru izmantojām skolu sprinta tūres projektam.

Skolas tika izvēlētas pēc samērā nejauša principa, jo apzināt visas Latvijas skolas ir ļoti grūti.

Ir gandarījums, ka pēc šiem pasākumiem ir arī atsaucība un skolas turpina interesēties par orientēšanos.

Ļoti labs piemērs ir Alūksne.

Ar LSFP palīdzību tika sarīkoti semināri. Semināri notika sporta skolotājiem.

Piedalījās 170 skolotāji.

Jaunums ir Skolu kauss, kurš notika Siguldā.

Šogad būs 4 posmi visā Latvijā.

Notika semināri Jaunsargu instruktoriem.

Notika un vēl turpinās Jaunsargu telpu orientēšanās pasākumi.

Notika arī profesionāli tehnisko skolu seminārs.

Ar sporta skolām nav tik vienkārši, atjaunojās Siguldā, bet treneru trūkums ir galvenā problēma.

Piedalījāmies Vispasaules orientēšanās dienā. Ceram uz lielāku atsaucību šogad.

Holcmane aicina rīkot seminārus arī sporta skolu treneriem.

A.Vārna informē, ka tiek gatavoti šādi semināri, nepieciešama profesionāla sagatavošanās.

V.Veļķeris-vajadzētu kādu mācību filmu.

Mārketinga un sabiedrisko attiecību komisija

Lazdāns sagatavojis prezentāciju par mārketingu.

Sagatavota LK brošūra, kas ir labs instruments mārketingam.

Kā mārketinga laukumi vēl tiek izmantotas kartes, numuri, īpaši jau ekrāns.

Jauns izaicinājums bija TV tiešraides, kas izrādījās nav tik vienkārši, pēc Kāpas izdarījām secinājumus, sprintā Cēsīs jau beidzot bija pozitīvs rezultāts.

Latvijā situācija uzlabojas, jo ienāk jauni produkti, kas darbojas TV jomā.

Plānotas tiešraides visos LOF rīkotajos LČ un PK.

Ceram līdz PK sagatavot gatavu produktu, ko varētu rādīt TV.

Atbalstītāji vairākus gadus nemainīgi. Nav viegli piesaistīt atbalstītājus.

Ir sadarbība ar E. Sparānu un O. Milleru video un foto sagatavošanā.

Būs video rullīši par orientēšanos un atsevišķi par PK.

Ir uzsākta sadarbība ar reklāmas aģentūru.

Vairāki cilvēki ir pieslēgušies atsevišķiem pasākumiem, bet vajadzētu pastāvīgu atbalstu.

Ir ļoti nopietni un ilglaicīgi jāstrādā, lai iekļūtu televīzijās un ziņās regulāri.

Par Sabiedriskajām attiecībām informē Aija Pakalna.

Darbu uzsākusi septembrī.

Interese no mēdijiem ir, tikai arī pašiem jāstrādā, jāveido videorullīši, ziņas.

Izdevās labs darbs ar telpu orientēšanas atspoguļošanu.

Ziemā galvenais darbs bija ar ziemas orientēšanos.

Aktuālā informācija tiek publicēta 4 sociālo tīklu profilos, kā arī LOF mājas lapā.

Tuvākie darbi ir Skolu kauss, LČ Liepājā, PK posms.

Vēl ir aktuāla žurnāla izveidošana.

Veļķeris aicina sižetus veidot sportiskākus.

Projektu un attīstības komisija

M.Ratnieks informē par komisijas darbu.

Iesniedzām Erasmus +projektu, kurš tika noraidīts.

Šogad ideju atdevām IOF.

Ir bijuši vairāk projekti, kas saistīti ar LSFP.

Bijuši daži Festivāli, arī skolu sprinta tūre.

Arī šogad ir paredzēti projekti LSFP, kuros noteikti piedalīsimies.

Esam iesaistījušies Latvijas Tautas Sporta asociācijā.

Turpinām sadarbību ar armiju.

O!Latvija

Atskaiti par O!Latvijas paveikto 2016. gadā sagatavojis M. Ratnieks.

Bija 2 Latvijas čempionāti –Daugavpilī un Ventspilī.

Vidēji 600 dalībnieki katrā.

Šogad liels izaicinājums būs filmēšana čempionātos.

Tika sarīkoti dažādi pasākumi, kā Riga City race, Eiropas sporta nakts, Latvijas Skolu kauss.

Bija daži korporatīvie pasākumi.

Bija Liepājā pilsētas rogainings, kurā piedalījās visas skolas.

Telpu orientēšanās, kas tika pārņemta no M. Līsmaņa, tā tiks arī turpināta.

Euromeeting sarīkošanā arī bija liels O!Latvija ieguldījums.

Ekrāns un finiša konstrukcijas pirmo reizi parādījās Ventspilī jūnija sākumā.

Ekrāns tika izīrēts vairākiem pasākumiem.

Notiek sadarbība ar Jaunsardzi dažādās formās.

Plānots turpināt LSFP projektu īstenošanu.

 1. Finansu atskaite par 2016. gadu. V. Tamužs. Ģ. Mamis

 1. Tamužs informē par LOF 2016. gada budžeta izpildi.

Pie ieņēmumiem galvenais pienesums no O!Latvijas, kas nebija paredzēts budžetā.

 1. Revīzijas komisijas ziņojums.

Juris Cebulis nolasa revīzijas komisijas ziņojumu.

Nav saņemtas sūdzības, iesniegumi, pieprasījumi.

Ir veikta revīzija finansu dokumentos.

Dokumenti ir sakārtoti, visas finansiālās darbības ir veiktas atbilstoši LOF mērķiem un uzdevumiem.

Kongresam jāapstiprina revīzijas komisijas ziņojums, valdes ziņojums, finansu atskaite :

Par 22

Pret 0

Atturas 2

 1. 2017. gada budžeta projekts. V. Tamužs. Ģ. Mamis.

 1. Tamužs prezentē 2017. gada budžeta projektu.

Budžets ir ļoti ievērojami izmainītā formā.

Delegātiem ir vairāki jautājumi par budžeta pozīcijām.

Balsojums par 2017.g. budžetu:

Par 21

Pret 0

Atturas 2

 1. Sacensību noteikumu un LOF Nolikumu izmaiņas.

Lūkins uzdod vairākus jautājumus par TelpuO noteikumiem, uzskata, ka to pieņemšana ir pārāk sasteigta.

LOF Kongress nolemj, ka noteikumos jāparedz iespēja rīkotājam ierobežot dalībnieku skaitu.

Balsojums par Telpu O noteikumiem:

Par 23

Pret 1

Atturas 0

Balsojums par rogaininga noteikumu izmaiņām:

Par 24

Pret 0

Atturas 0

 1. Prezidenta, viceprezidenta un valdes vēlēšanas.

Kongresa vadītājs aicina izvirzīt kandidātus LOF Prezidenta amatam.

Tiek izvirzīts Viesturs Tamužs.

Balsojums:

Par 22

Pret 2

Līdz ar to par LOF Prezidentu un LOF valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēts Viesturs Tamužs.

Kongresa vadītājs aicina izvirzīt kandidātus LOF Viceprezidenta amatam.

Tiek izvirzīts Jānis Lazdāns.

Balsojums:

Par 22

Pret 1

Līdz ar to par LOF Viceprezidentu un LOF valdes priekšsēdētāja vietnieku tiek ievēlēts Jānis Lazdāns.

Kongress tiek aicināts izvirzīt kandidātus uz atlikušajām 7 LOF valdes vietām.

Tiek izvirzīti: Normunds Bērziņš, Matīss Ratnieks, Ģirts Mamis, Ilze Lapiņa, Ildze Straume, Edgars Sparāns, Raitis Muižnieks, Juris Cebulis.

Kandidāti apstiprina iespējas darboties kā valdes locekļiem.

Balsu skaitītāji ziņo par balsošanas rezultātiem: kopumā piedalījās 24 balsstiesīgie klubi.

Balsojuma rezultāti: M. Ratnieks 18, Ģ. Mamis 23, N. Bērziņš 20, I. Lapiņa 22, I. Straume 21, E. Sparāns 21, R. Muižnieks 16, J. Cebulis 21.

Līdz ar to LOF valdē tiek ievēlēti: Matīss Ratnieks, Ģirts Mamis, Normunds Bērziņš, Ilze Lapiņa, Ildze Straume, Edgars Sparāns, Juris Cebulis.

LOF Kongress apstiprina balsojumu rezultātus:

Par 24

Pret 0

Atturas 0

Cebulis informē, ka, atbilstoši LOF Statūtiem, tiesības atsevišķi pārstāvēt LOF ir Prezidentam, Viceprezidentam un vēl vienam valdes loceklim.

LOF Kongress balso par tiesībām LOF valdes loceklim Ģirtam Mamim atsevišķi pārstāvēt LOF:

Par 24

Pret 0

Atturas 0

 1. Revīzijas komisijas vēlēšanas.

Revīzijas komisijai tiek izvirzīti: Ilze Laure, Evita Freimane, Ivars Pucens

Balsojuma rezultāti:

Par 23

Pret 0

Atturas 0

 1. Citi.

OK Ogre iesniegusi priekšlikumus Kongresam. Nepieciešamais finansējums pieaugušo ziemas izlasei būtu 12000-15000,- EUR.

Kongress aicina nodot priekšlikumus ziemas komisijai.

OK Kurmis piedāvā sprinta stafetēs iekļaut jaunu grupu-VS190 .

Kongress balso par grupas VS190 iekļaušanu sprinta stafetēs.

Par 23

Pret 0

Atturas 0

Līdz ar to grupa tiek iekļauta.

OSK Leonardo iesniedzis priekšlikumus par karšu kontroli.

LOF Kongress jautājumu deleģē LOF valdei.

OK Sēlijas mežs iesniedzis vairākus priekšlikumus.

Par grupu distanču apvienošanu jautājums tiek deleģēts LOF valdei.

LOF Kongress ņem vērā ieteikumu par attālinātu piedalīšanos LOF valdes sēdēs.

Pārējie jautājumi tiek apspriesti, bet tālāk netiek virzīti.

Tā kā vairāk jautājumu nav, Kongresa vadītājs pasludina LOF 2017. gada Kongresu par slēgtu.

Kongresa sekretārs Ģirts Mamis

Protokola lieciniece Ilze Ārniece

Protokola liecinieks Matīss Ratnieks

Kongresa vadītājs Juris Cebulis


atpakaļ

0,04124903678894