Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

15.novembris /
Undīne, Leopolds, Unda
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2008/06

2008. gada 9. jūnijā, Rīgā


Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis/ prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Ģirts Mamis, Indulis Peilāns, Henrijs Freimanis, Gunārs Ikaunieks

LOF klubu pārstāvji: Māris Blodons, Gatis Berķis

Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. EOC 2008.
 3. Latvijas izlases.
 4. Citi.

Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes. Pamatā visa darbība bijusi Eiropas čempionāta ietvaros.

 • Veikti maksājumi par PK Zviedrijā un Norvēģijā.
 • Veikti maksājumi par PČ junioriem Zviedrijā.
 • Nosūtīta atskaite Olaines domei par PČ skolniekiem.
 • Iesniegta atskaite LSFP par finansējuma izlietojumu.
 • Iesniegtas tāmes un atskaites SP.
 • Iesniegta atskaite LSFP par rezultātiem EOC 2008.
 • Iesniegts iesniegums SP par naudas balvu saņemšanu par izciliem sasniegumiem EOC Mārtiņam Sirmajam un viņa trenerim Gunāram Ikauniekam.


Par 2. jautājumu


Eiropas čempionāts noslēdzies, ir veikti gandrīz visi maksājumi, vēl nav saņemta pilna dalības maksa no Somijas izlases/aptuveni 2000,-EUR/.

LOF valde nolemj sagatavot vienošanos ar OK Kāpa par turpmāko EOC karšu izmantošanu.

Visiem dienestu vadītājiem tiek lūgts sagatavot sava darba pārskatu, lai būtu vieglāk nākotnē izvairīties no nepilnībām un kļūdām, kuras bija EOC laikā.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē, ka kādam LOF pārstāvim vajadzētu piedalīties IOF Kongresā, kurš notiks PČ laikā. Pēteris Apinis apņemas doties uz Pasaules čempionātu un Kongresu. Tāpat vajadzēs veikt WMOC 2011 prezentāciju, analogu pagājušajam gadam.

Gunārs Ikaunieks informē par izlases sastāva veidošanos.

Sastāvs ir paredzēts 4+4. Ir jau nodrošinājuši vietu izlasē Aija, Mārtiņš un Edgars.

LOF valde nolemj, ka ir mērķtiecīgi sūtīt papildus vienu junioru vai jaunieti. Jautājums par papildus sportista iekļaušanu jāatrisina G. Ikauniekam un G. Berķim.

LOF valde nolemj, ka visi sportisti, kuri kādā no Pasaules čempionāta fināliem iekļūs pirmajā 15, iekļūs Latvijas izlasē dalībai 2009. gada Pasaules čempionātā. Šie sportisti tiks arī iekļauti A-izlasē.

LOF valde uzdod G. Ikauniekam sagatavot A-izlases veidošanas kritērijus 2008.-2009. gadam. Kritēriji tiks apstiprināti līdz Pasaules čempionātam, valdei balsojot virtuāli.

Transports uz Pasaules čempionātu –4 sportisti dosies ar lidmašīnu un pārējā komanda ar mikroautobusu.

Par 4. jautājumu:

 • J. Bergs un J. Gaidelis lūdz atbalstu katram 215,- Ls apmērā dalībai WTOC Čehijā. LOF valde atzīst, ka pašlaik LOF nav finansiālu iespēju apmaksāt dalību šāda veida pasākumos.
 • 5 nedzirdīgie orientieristi lūdz finansiālu atbalstu dalībai Eiropas čempionātā nedzirdīgajiem, katram vajadzīgi 100,- Ls. LOF valde nolemj piešķirt 150,- Ls visai Latvijas komandai.
 • LOF izpilddirektors informē par Emit sistēmas stāvokli: 2008. gada sākumā bija 279 Emit kartes. Līdz šim brīdim ir sabojājušās 74, palikušas 205 ejošas. Liela daļa ir par vecu, lai sūtītu uz garantijas remontu. Ir bojāti arī 5 meža KP, kuri nosūtīti remontam. LOF valde nolemj papildus nopirkt 50 jaunus Emitus.
 • Par 2009. gada BČ sarīkošanas laiku. LOF valde nolemj piedāvāt 23.-24. maijā. Tas tiks saskaņots ar lietuviešiem un igauņiem.
   


Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 14. jūlijā
Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.


Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,047224998474121