Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/3

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/3

 1. gada 10. martā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Matīss Ratnieks, Ilze Lapiņa, Jānis Lazdāns, Juris Knēts

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Beāta Zaļaiskalna, Raitis Muižnieks

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāti, PK.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot jaunos līgumus ar Latvijas izlases sportistiem līdz decembrim, ietverot tajos abu pušu saistības un atrunas par sportistu ētiku. Atbildīgie G. Ikaunieks, J. Krūmiņš.

LOF valde nolemj sagatavot un slēgt līgumus arī ar junioru un jauniešu izlašu treneriem. Atbildīgais G. Ikaunieks.

Ikaunieks centīsies iegūt informāciju, kā šādi līgumi tiek gatavoti citās organizācijās.

Ikaunieks sagatavos jautājumu uz nākamo valdes sēdi.

LOF valde konstatē, ka šie jautājumi netiek risināti un izsaka neapmierinātību ar šādu situāciju.

LOF valdes loceklis V. Kaminskis apņemas līdz nākamajai valdes sēdei sagatavot priekšlikumus, kā vajadzētu notikt jaunā LOF valdes sastāva veidošanai. Jautājums vēl tiek gatavots. Sakarā ar to, ka jautājums nav ilgstoši sagatavots, to uzņemas paveikt V. Tamužs.

LOF mājas lapā ir izveidota sadaļa, kur var pieteikt iespējamos LOF valdes locekļu kandidātus.

Tuvākajā laikā tiks slēgts jauns līgums par izlašu tērpu iegādi. Ir izsūtīti piedāvājumi ražotājiem.

Notiek sarunas ar pretendentu no Latvijas.

LOF valde nolēmusi izveidot orientieristu Slavas zāli. LOF valde lūdz palīdzēt Slavas zāles gatavošanā A. Lagzdiņu. Atbildīgais V. Tamužs. Jautājums tiks sagatavots uz nākamo valdes sēdi.

Notiek darbība, lai izveidotu Slavas zāli.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Noslēgts līgums, sagatavotas tāmes Paralimpiskajai komitejai.
 2. Noslēgts līgums, sagatavotas tāmes Izglītības un Zinātnes ministrijai.
 3. Noslēgts līgums ar Jaunsardzi par sadarbību 2017. gadā.
 4. Noslēgti līgumi un sagatavotas tāmes LSFP.
 5. Apdrošinātas LOF sacensības 2017. gadam.
 6. Iesniegtas atskaites LSFP par rezultātiem EČ Somijā.
 7. Iesniegta atskaite LSFP par ziemas skolēnu olimpiādi.
 8. Iesniegts LOF gada pārskats.
 9. LOF revīzijas komisija veikusi revīziju LOF.

Par 4. jautājumu:

Tamužs prezentē sagatavoto 2017. gada budžeta projektu, budžets paredzēts bez deficīta.

Velo komisijas pārstāvis informē par Velo komisijas vēlmēm 2017. gada budžetā.

Saņemti arī pieprasījumi no takuO komisijas, Jauniešu izlases treneriem attiecībā uz treneru finansējumu un Ziemas izlases.

LOF budžets tiks publicēts LOF mājas lapā.

LTSA 23. martā notiks Kopsapulce, kurā iespējams izvirzīt valdes locekļa kandidātus. LOF valde izvirzīs LTSA valdē V. Tamužu.

Par 5. jautājumu:

Ilze Lapiņa informē, ka PČ rogainingā jau pieteikušies 864 dalībnieki, limits ir 1000. Pieteikšanās turpinās.

Lazdāns informē, ka PK naktsmītnes jau aizpildītas.

maijā ierodas PČ inspektori.

Par 6. jautājumu:

LOF Kongress notiks 18. martā 11:00 Majoros, Jomas ielā 4, Latvenergo Energoefektivitātes centrā.

LOF valde nolemj publicēt saņemtos LOF biedru priekšlikumus.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks pēc LOF Kongresa.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,064062118530273