Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

Kā kļūt par LOF biedru

Kā kļūt par LOF biedru

Izvilkums no LOF statūtiem:http://lof.lv/lejupielade/LOF_statuti_13apr2010.pdf

3. LOF BIEDRI, TO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI, IESTĀŠANĀS, IZSTĀŠANĀS UNIZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Par LOF biedru (LOF organizāciju) var būt ikviena Latvijā reģistrēta biedrība (orientēšanās klubs, sporta sekcija, sporta centrs vai sporta kolektīvs), kas atzīst LOF statūtus. Par LOF biedriem var būt arī citas Latvijā reģistrētas juridiskās personas, kuru darbība ir saistīta ar orientēšanās sportu. Vienīgi juridiskas personas var būt LOF biedri. Sporta klubi, sekcijas, centri vai kolektīvi, kas nav ieguvuši juridiskas personas statusu, var būt LOF pagaidu biedri. Šo statūtu izpratnē LOF pagaidu biedri tiek pielīdzināti LOF biedriem, izņemot statūtu normas, kurās īpaši norādītas atšķirības LOF pagaidu biedriem.

3.2. Lai kļūtu par LOF biedru:

  • jāgriežas ar iesniegumu LOF Valdē, pievienojot organizācijas darbību reglamentējošos dokumentus (reģistrācijas apliecību un statūtus), · jāiesniedz organizācijas individuālo biedru saraksts,
  • jāizvēlas organizācijas atbildīgais pārstāvis un jānorāda iesniegumā šīs personas adrese un telefona numurs,
  • jāiemaksā LOF Kongresa noteiktā LOF iestāšanās nauda.

Lēmumu par jaunu LOF biedru uzņemšanu pieņem LOF Kongress. Līdz Kongresa sēdei lēmumu par jaunu pagaidu biedru uzņemšanu pieņem LOF Valde.


atpakaļ

0.67531085014343