Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

29.maijs /
Raivis, Raivo, Maksis
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/1

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2017/1

2017. gada 16. janvārī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Matīss Ratnieks, Ilze Lapiņa, Jānis Lazdāns, Juris Knēts

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Jurģis Krastiņš, Beāta Zaļaiskalna

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāti, PK.
 6. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot jaunos līgumus ar Latvijas izlases sportistiem līdz decembrim, ietverot tajos abu pušu saistības un atrunas par sportistu ētiku. Atbildīgie G. Ikaunieks, J. Krūmiņš.

LOF valde nolemj sagatavot un slēgt līgumus arī ar junioru un jauniešu izlašu treneriem. Atbildīgais G. Ikaunieks.

Ikaunieks centīsies iegūt informāciju, kā šādi līgumi tiek gatavoti citās organizācijās.

Ikaunieks sagatavos jautājumu uz nākamo valdes sēdi.

LOF valde konstatē, ka šie jautājumi netiek risināti un izsaka neapmierinātību ar šādu situāciju.

LOF valdes loceklis V. Kaminskis apņemas līdz nākamajai valdes sēdei sagatavot priekšlikumus, kā vajadzētu notikt jaunā LOF valdes sastāva veidošanai. Jautājums vēl tiek gatavots. Sakarā ar to, ka jautājums nav ilgstoši sagatavots, to uzņemas paveikt V. Tamužs.

Tuvākajā laikā tiks slēgts jauns līgums par izlašu tērpu iegādi. J. Lazdāns līdz gada beigām sagatavos informāciju par līgumiem par izlašu tērpiem. J. Lazdāns apsola sagatavot jautājumu līdz nākamajai valdes sēdei.

Saņemta informācija par SELL spēlēm Latvijā 2017. gadā. LOF valde pieņem lēmumu iesaistīties. Atbildīgais J. Lazdāns. Ir notikusi tikšanās ar sacensību rīkotājiem, orientēšanās sacensības būs 2 dienas.

Ņemot vērā, ka iepriekšējā gadā ir bijušas problēmas ar savstarpējo komunikāciju, J. Knēts pārbaudīs, vai ir saskaņots jauniešu izlašu nolikums attiecībā uz SV16 un SV18 grupām.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas atskaites LSFP finansējuma saņemšanai 2017. gadā
 2. Iesniegtas atskaites un saņemts atlikušais finansējums par skolu sprinta tūri.
 3. Noslēgts līgums ar Rīgas domi par PČ skolēniem finansējumu.
 4. Iesniegta atskaite Rīgas domei.
 5. Iesniegtas atskaites pašvaldībām par finansējumu 2016. gadā.
 6. Iesniegta atskaite IOF par antidopinga jautājumiem LOF.
 7. Iesniegta atskaite IZM par naudas balvām.

Par 4. jautājumu:

LOF valdes sēdē ir ieradusies Baiba Smila sakarā ar LOF valdes pieņemto lēmumu attiecībā uz junioru grupām LK un LČ.

Baiba Smila informē par argumentiem, kāpēc nevajadzētu junioru grupas iekļaut kopējā izlozē ar Elites grupām. Galvenie argumenti ir divi: juniori nevar veikt tik garas distances, kādas ir Elites grupām un zudīs finansējums par junioru grupās sasniegtajiem rezultātiem.

Ņemot vērā saņemtos treneru un sportistu iebildumus, LOF valde nolemj atcelt iepriekšējās valdes sēdes lēmumus un saglabāt agrāko sistēmu SV20 grupām LK un LČ.

I.Holcmane iesūtījusi vairākus jautājumus LOF valdei:

OK Ogre piedāvā sarīkot Latvijas čempionātu Ogres Zilajos kalnos 18.-19. februārī. Programmā būtu sprints un stafete. LOF valde atbalsta šādu čempionātu rīkošanu.
Kāds būs ziemas izlases sastāvs un treneri uz Eiropas čempionātu? Atbildīgais G. Ikaunieks. Informācija tiks publicēta.

Kāds būs ziemas izlases sastāvs uz Pasaules čempionātu? Ir paredzēts, ka uz čempionātu dosies 2 sportisti. Atbildīgais G. Ikaunieks. Informācija tiks publicēta.
Kāds būs Ziemas izlases budžets? LOF valde atgādina, ka priekšlikumus budžetam jāiesniedz Ziemas komisijai.
Vai ir noslēgti LOF līgumi par ziemas inventāru izlasei, sporta skolām? J. Lazdāns informē, ka ir piešķirti 5 komplekti un 16 jakas. Par apmaksas kārtību vēl notiek sarunas. Atbildīgais J. Lazdāns.

Lazdāns un V. Tamužs piedalījušies sanāksmē ar Ziemeļvalstu federāciju vadītājiem Dānijā. Sanāksmē bijusi vērtīga pieredzes apmaiņa starp federācijām par dažādiem aktuāliem orientēšanās sporta jautājumiem.

LOF valde pieņem lēmumu iestāties Latvijas Tautas sporta asociācijā, lai paplašinātu darbības iespējas tautas sportā. Biedru nauda būs 70,-EUR gadā.

Ir saņemts iesniegums par LK posmu Ziemeļu divdienas datumu maiņu. Ņemot vērā, ka nav saņemts pamatojums izmaiņām, LOF valde nolemj nemainīt datumus.

Ikaheimonens iesūtījis izlases veidošanas kārtību 2017. gadam. Paskaidrojumus sniedz J. Krastiņš. LOF valde atbalsta saņemto dokumentu. LOF valde izsaka pateicību vasaras pieaugušo izlases vadītājiem par profesionāli sastādītajiem darba plāniem un iesniegto budžeta pieprasījumu.

Par 5. jautājumu:

Ir publicēts 1. PČ biļetens.

Sākusies dzīvošanas rezervācija Pasaules kausam. Atbildīgā I. Straume.

Par čempionāta aizliegto rajonu jautājumiem lēmumus pieņems J. Lazdāns un G. Mankus.

Ilze Lapiņa informē, ka PČ rogainingā jau pieteikušies 745 dalībnieki, limits ir 1000. Pieteikšanās turpinās.

Par 6. jautājumu:

LOF valde nolēmusi izveidot orientieristu Slavas zāli. LOF valde lūdz palīdzēt Slavas zāles gatavošanā A. Lagzdiņu. Atbildīgais V. Tamužs.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 13. februārī Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,030323028564453