Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/10

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/10

2016. gada 17. oktobrī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Matīss Ratnieks, Ilze Lapiņa, Valters Kaminskis, Jānis Lazdāns, Gunārs Ikaunieks, Juris Knēts

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Valters Āboliņš, Baiba Smila, Justs Lūkins, Normunds Bērziņš, Beāta Zaļaiskalna

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Citi jautājumi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot jaunos līgumus ar Latvijas izlases sportistiem līdz decembrim, ietverot tajos abu pušu saistības un atrunas par sportistu ētiku. Atbildīgie G. Ikaunieks, J. Krūmiņš.

LOF valde nolemj sagatavot un slēgt līgumus arī ar junioru un jauniešu izlašu treneriem. Atbildīgais G. Ikaunieks.

Ikaunieks centīsies iegūt informāciju, kā šādi līgumi tiek gatavoti citās organizācijās.

Smila informē par situāciju ar jauniešu treneru sistēmu. Sacensību apmeklētība ir pieņemama. Ir samērā novecojis treneru sastāvs. Treneri ir labi, bet ļoti noslogoti pamatdarbā. B. Smila iesaka iekļaut treneru sastāvā dalībai čempionātos arī jaunos trenerus, lai tie būtu gatavi ar laiku patstāvīgi vadīt izlases. LOF valde uztic B. Smilai uzaicināt izlases treneru sastāvā jaunos trenerus, kuri būtu gatavi darboties kā jauniešu izlases galvenā trenera palīgi. LOF valde nolemj iecelt Baibu Smilu par Latvijas jauniešu izlases galveno treneri.

LOF valdē notiek diskusijas par to, kā veicināt sprinta attīstību Latvijā. Ir skaidrs, ka nepieciešamas vairāk augsta līmeņa sprinta sacensības un LOF ir jāveicina šo sacensību rīkošana. Viens no veidiem būtu LOF atbalsts WRE sprinta sacensību rīkošanai Latvijā, kā arī atbalsts sportistiem, kuri vēlas piedalīties starptautiskās sprinta sacensībās. Plānu par iespējamo sportistu atbalstu izstrādās V. Āboliņš.

Āboliņš ierosina izsludināt konkursu par atbalstu junioriem dalībai WRE sacensībās sprintā 2017. gadā. Informācija tiks publicēta.

LOF valde aicina klubus pieteikties rīkot WRE sacensības sprintā, LOF garantēs WRE statusa apmaksu.

LOF valde piedāvās WRE statusu Lieldienu balvai un Latvijas čempionātam sprintā.

A.Vārna informē par Latvijas skolu kausa sacensību projektu. A. Vārna informē par shēmu, kā paredzēts organizēt Latvijas skolu kausu 2017. gadā. Skolu kauss notiktu 3 priekšsacīkšu posmos Rīgā, kopā Vidzeme, Latgale un Zemgale, Kurzeme, un fināls Jelgavā.

Lazdāns informē, ka tiks mēģināts piesaistīt LVM šim pasākumam.

LOF valdes loceklis V. Kaminskis apņemas līdz nākamajai valdes sēdei sagatavot priekšlikumus, kā vajadzētu notikt jaunā LOF valdes sastāva veidošanai. Jautājums vēl tiek gatavots.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

  1. Iesniegtas atskaites LSFP par valsts budžeta finansējuma izlietojumu.
  2. Iesniegtas atskaites LSFP par projektiem piešķirto līdzekļu izlietojumu.
  3. Iesniegtas atskaites Paralimpiskajai komitejai par finansējuma izlietojumu.
  4. Iesniegtas atskaites pašvaldībām par finansējuma izlietojumu.

Par 4. jautājumu:

LOF valde izskatīs iespēju materiāli stimulēt LK uzvarētājus Elites grupās, ar šo informāciju tiks papildināts LK nolikums.

Lūkins sagatavos priekšlikumus stimulēšanas sistēmai.

Vēl notiek pārrunas ar iespējamajiem LČ maratonā rīkotājiem.

DAP atsūtījusi vēstuli ar iebildumiem par Kāpas rīkošanu.

LOF valde saņēmusi rīkotāju informāciju, kā izveidojusies šī situācija.

Lūkins izsaka savu viedokli par DAP vēstuli. Ir lietas, kas ir taisnība un Kāpai jāuzņemas vaina, bet ne viss vēstulē minētais ir pilnībā apstiprināms.

LOF valde nolemj izteikt aizrādījumu Kāpas organizatoriem par pieļautajām kļūdām un sagatavot atbildes vēstuli DAP. Vēstuli sagatavos Ģ. Mamis un nosūtīs DAP.

Bērziņš ierosina likvidēt tautas klases LK sacensībās. LOF valde nolemj saglabāt šīs grupas.

LOF valde apstiprina LK stafetēs un LK sprintā.

Ikaunieks informē par ziemas izlašu plāniem un izmaksām, un aicina valdi palielināt ziemas izlašu budžetu 2017. gadam.

Latvijas čempionāts tiek plānots februārī.

LOF valde ierosina sportistu līgumos ierakstīt punktu, ka nebūtu vēlams valkāt Latvijas izlases formas ārpus izlašu pasākumiem.

Tuvākajā laikā tiks slēgts jauns līgums par izlašu tērpu iegādi. J. Lazdāns līdz gada beigām sagatavos informāciju par līgumiem par izlašu tērpiem.

Par 5. jautājumu:

LOF balle notiks 3. decembrī. Tiek apzinātas telpas. Plānots rīkot pasākumu kopā ar jauniešiem.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 14. novembrī Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.07018518447876