Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

15.novembris /
Undīne, Leopolds, Unda
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/9

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/9

2016. gada 19. septembrī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Matīss Ratnieks, Ilze Lapiņa, Valters Kaminskis

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Jānis Tamužs, Valters Āboliņš, Aija Pakalna, Beāta Zaļaiskalna

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts 2018.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 5 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot līgumus ar izlašu sportistiem. Atbildīgie J. Krastiņš un J. Krūmiņš. LOF valde apstiprina sagatavotos līgumus un tie tiks doti sportistiem parakstīšanai. No valdes atbildīgais G. Ikaunieks. Līgumi ir parakstīti.

LOF valde nolemj sagatavot jaunos līgumus līdz decembrim, ietverot tajos abu pušu saistības un atrunas par sportistu ētiku. Atbildīgie G. Ikaunieks, J. Krūmiņš.

LOF valde nolemj uzaicināt B. Smilu uz nākamo valdes sēdi, lai pārrunātu jauniešu izlases izaicinājumus. Tiks uzaicināts arī junioru izlases treneris V. Āboliņš. Atbildīgais G. Ikaunieks.

Uz valdes sēdi ieradies V. Āboliņš.

Āboliņš iesaka līgumus turpmāk gatavot arī ar junioru izlases sportistiem un iekļaut līgumos normas par sportistu ētiku.

Āboliņš informē par savu vīziju, kā nākamajā gadā varētu veidoties junioru izlase un kāda varētu būt izlases gatavošanās shēma Pasaules čempionātam. LOF valdē notiek pārrunas, kā uzlabot darbu ar jaunajiem sportistiem, īpaši meitenēm.

LOF valde nolemj sagatavot un slēgt līgumus arī ar junioru un jauniešu izlašu treneriem. Atbildīgais G. Ikaunieks.

LOF valde izsludinās konkursu uz Latvijas jauniešu izlases galvenā trenera posteni. Konkurss jāizsludina 2 nedēļu laikā. Atbildīgais V. Tamužs.

LOF valdē notiek diskusijas par to, kā veicināt sprinta attīstību Latvijā. Ir skaidrs, ka nepieciešamas vairāk augsta līmeņa sprinta sacensības un LOF ir jāveicina šo sacensību rīkošana. Viens no veidiem būtu LOF atbalsts WRE sprinta sacensību rīkošanai Latvijā, kā arī atbalsts sportistiem, kuri vēlas piedalīties starptautiskās sprinta sacensībās. Plānu par iespējamo sportistu atbalstu izstrādās V. Āboliņš.

LOF valde aicina klubus pieteikties rīkot WRE sacensības sprintā, LOF garantēs WRE statusa apmaksu.

A.Vārna informē par Latvijas skolu kausa sacensību projektu. Līdz nākamajai valdes sēdei tiks sagatavots nolikums.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas atskaites par rezultātiem Pasaules čempionātā LSFP.
 2. Iesniegts pieprasījums IZM par prēmijām sakarā ar rezultātiem PČ.
 3. Iesniegts projekts LSFP par skolu sprinta kausa sacensību tūri.
 4. Pasūtītas medaļas LČ.
 5. Iesniegta atskaite Ventspils pašvaldībai par Latvijas čempionātu.
 6. Iesniegtas atskaites LSFP par valsts budžeta finansējuma izlietojumu.

Par 4. jautājumu:

LOF valdē prezentāciju par sevi sniedz jaunā LOF atbildīgā par komunikāciju Aija Pakalna.

Daļēji savus pienākumus turpinās veikt arī Jānis Tamužs.

LOF valde vienbalsīgi apstiprina Aiju Pakalnu par jauno LOF preses dienesta vadītāju.

LOF valde saņēmusi inspektora ziņojumu par Latvijas čempionātu.

LOF valde izskata ziņojumu un nolemj to virzīt Tehniskajai komisijai, lai tā varētu apkopot visus sezonas inspektoru ziņojumus.

LOF valde saņēmusi iesniegumu par Azimuta 3-dienu iekļaušanu LK. LOF valde piekrīt iekļaut šīs sacensības LK.

Ņemot vērā, ka Sēlijas mežs nolēmis nerīkot LČ maratonā 2017. gadā, O!Latvija uzņemsies šo sacensību rīkošanu kopā ar kādu no klubiem.

Vēl trūkst arī LČ naktī rīkotājs.

Par 5. jautājumu:

Ir gatavs un publicēts Euromeeting 1. biļetens. Sagatavots arī 2. biļetens.

Par6.jautājumu:

LOF valdes loceklis V. Kaminskis apņemas līdz nākamajai valdes sēdei sagatavot priekšlikumus, kā vajadzētu notikt jaunā LOF valdes sastāva veidošanai

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 17. oktobrī Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,027710914611816