Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/8

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/8

2016. gada 15. augustā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Valters Kaminskis, Juris Knēts, Matīss Ratnieks, Jānis Lazdāns, Ilze Lapiņa, Gunārs Ikaunieks

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Normunds Bērziņš

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts 2018.
 6. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot līgumus ar izlašu sportistiem. Līgumi tiks sagatavoti un iedoti sportistiem izskatīšanai, lai varētu vienoties par parakstīšanu. Atbildīgie J. Krastiņš un J. Krūmiņš. LOF valde apstiprina sagatavotos līgumus un tie tiks doti sportistiem parakstīšanai. No valdes atbildīgais G. Ikaunieks.

LOF valde nolemj uzaicināt B. Smilu uz nākamo valdes sēdi, lai pārrunātu jauniešu izlases izaicinājumus. Tiks uzaicināts arī junioru izlases treneris V. Āboliņš. Atbildīgais G. Ikaunieks.

LOF valde lūdz Tehnisko komisiju laicīgi sagatavot 2017. gada Latvijas kausu nolikumus. Atbildīgais J. Knēts. LOF valde nolemj, ka augustā jābūt sagatavotam kalendāram. N. Bērziņš sagatavojis LK kalendārus, kurus iesniedz valdei izskatīšanai.

Sprinta kausam, pagaidām, zināmas tikai 4 sacensības. LOF valde apstiprina sprinta kausa kalendāru. LOF valde nolemj gatavot projektu Latvijas skolu kausam sprintā. Atbildīgais A. Vārna. Termiņš viens mēnesis.

Stafešu kausam saņemti 4 pieteikumi. LOF valde apstiprina kalendāru.

LOF valdē norit gara diskusija par LČ rīkošanas tiesībām.

Tamužs informē, ka esam saņēmuši atbildi no Liepājas, ka tiks atbalstīts LČ Liepājā, kā arī jāsarīko pasākums skolēniem Liepājā septembrī. Organizēs O!Latvija, piesaistot kādu no klubiem.

LOF valde papildina LK kalendāru ar konkrētām sacensību vietām, kā rīkotājs Latvijas čempionātiem tiks norādīts LOF. LČ rīkošanai LOF piesaistīs sadarbības partnerus no LOF klubu vidus.

Čākure atsūtījusi informāciju, ka ir problēmas ar pasākumu saskaņošanu ar mednieku kolektīviem.

Pie Jelgavas netiek saskaņots gandrīz neviens pasākums. LOF valde iesaistīsies problēmas risināšanā. Atbildīgais G. Ikaunieks. V. Kaminskis informē, ka LOF pārstāvji ir iekļāvušies darbā par mežu izmantošanas nākotni Latvijā. LOF pārstāv D. Dubrovskis un V. Kaminskis.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas atskaites un tāmes finansējuma saņemšanai no LSFP.
 2. Iesniegtas atskaites Rīgas domei.
 3. Noslēgti 2 līgumi ar LSFP par papildus finansējumu skolotāju semināriem un tautas sporta pasākumiem.
 4. Pasūtītas medaļas LČ.
 5. Iesniegta atskaite Valmieras pašvaldībai par Latvijas Olimpiādi.

Par 4. jautājumu:

Ir iesūtīts izlases sastāvs Pasaules čempionātam takuO. LOF valde apstiprina izlases sastāvu.

Par 5. jautājumu:

LOF turpina līguma sagatavošanu ar IOF par PK 2017. Atbildīgais J. Lazdāns.

Lazdāns informē par situāciju ar līgumu. Līgums tiks parakstīts PČ laikā.

Augustā jābūt gataviem PK un PČ 1. biļeteniem.

PČ 1. biļetens ir nosūtīts saskaņošanai IOF inspektoriem.

PK 1. biļetens tiek gatavots.

Ir gatavs un publicēts Euromeeting 1. biļetens.

Ir sagatavoti arī reklāmas bukleti, publicēta informācija par treniņnometni. Jau pieteikušās vairāku valstu komandas.

Ir sākusi darboties mārketinga komanda.

Noticis PČ karšu zīmētāju konkurss, pieteikušies 4 zīmētāji, kuri jau šogad uzsāks darbu pie karšu sagatavošanas.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 19. septembrī Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.044756889343262