Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/7

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/7

2016. gada 18. jūlijā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Valters Kaminskis, Juris Knēts, Matīss Ratnieks, Jānis Lazdāns

LOF klubu pārstāvji: Jurģis Krastiņš, Aigars Vārna

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Pasaules čempionāts 2018.
  6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot līgumus ar izlašu sportistiem. Atbildīgais J. Krastiņš. Līgumu paraugs ir sagatavots un iesūtīts valdei. Līgumi tiks sagatavoti un iedoti sportistiem izskatīšanai, lai varētu vienoties par parakstīšanu. Līgumi vēl nav sagatavots. Termiņš nākamā valdes sēde. Atbildīgie J. Krastiņš un J. Krūmiņš.

Pēc Eiropas čempionāta LOF valde kopā ar izlases treneri apspriedīs jautājumu, kā risināt problēmas ar sprinta sportistiem. Šī tēma arī būs 20. jūnija tikšanās darba kārtībā. Tikšanās rezultātā tika nolemts, ka Latvijas izlases treneri turpmāk būs Jānis Krūmiņš, Agris Peipiņš un Valters Āboliņš, galvenais treneris Jari Ikaheimonens, menedžeris Jurģis Krastiņš. Katram trenerim būs noteiktas funkcijas izlasē. LOF valde atbalsta, ka A.Peipiņš būs atbildīgs izlasē par sprinta attīstīšanu. Valters Āboliņš strādās ar junioru izlasi un Jāņa Krūmiņa atbildība būs pieaugušo meža skrējēju komanda. Jānis Krūmiņš uzņemsies īpašu vērību pievērst izlases iekšējās komunikācijas jautājumiem.

Izlašu atlases organizēs treneru komanda Jari vadībā, tajā darbosies Jurģis Krastiņš, Jānis Krūmiņš, Edgars Bernāns un Agris Peipiņš. LOF valde piekrīt šādas pieaugušo izlases treneru komandas izveidošanai.

LOF valde nolemj paplašināt izlašu komisiju ar J. Ikaheimonenu, J. Krūmiņu, A. Peipiņu, V. Āboliņu, E. Bernānu.

Ir iesūtīts pieaugušo izlases sastāvs Pasaules čempionātam. LOF valde apstiprina izlases sastāvu.

LOF valde nolemj uzaicināt B. Smilu uz nākamo valdes sēdi, lai pārrunātu jauniešu izlases izaicinājumus.

LOF valde lūdz Tehnisko komisiju laicīgi (līdz 2016. gada jūnija vidum) sagatavot 2017. gada Latvijas kausa nolikumu. Atbildīgais J. Knēts. N. Bērziņš izsūtījis klubiem aicinājumu pieteikties uz LK posmu rīkošanu, atsaucība nav liela. LOF valde nolemj, ka augustā jābūt sagatavotam kalendāram.

LOF valde nolemj sazināties ar Lietuvas OF un piedāvāt kopā rīkot čempionātus sprintā un sprinta stafetēs. Atbildīgais Ģ. Mamis. Ir informēts Lietuvas OF Prezidents, jāgaida atbilde.

LOF valdē norit gara diskusija par LČ rīkošanas tiesībām. Vienots viedoklis netiek panākts, tāpēc šis jautājums tiks sagatavots un izskatīts nākamajā valdes sēdē. Diskusijas turpinās, bet vienots viedoklis tā arī netiek panākts.

Čākure atsūtījusi informāciju, ka ir problēmas ar pasākumu saskaņošanu ar mednieku kolektīviem.

Pie Jelgavas netiek saskaņots gandrīz neviens pasākums. LOF valde iesaistīsies problēmas risināšanā. Atbildīgais G. Ikaunieks.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

  1. Iesniegtas atskaites un tāmes finansējuma saņemšanai no LSFP.
  2. Iesniegta atskaite LSFP par rezultātiem Eiropas jauniešu un Pasaules junioru čempionātos.
  3. Iesniegta atskaite Paralimpiskajai komitejai.

Par 4. jautājumu:

Pēdējā laikā divās sacensībās tika iesniegtas sūdzības un protesti, kur tika pieņemti žūrijas lēmumi.

LOF tehniskā komisija sagatavojusi žūrijas locekļu un inspektoru sarakstus. LOF valde apstiprina sarakstus.

Par 5. jautājumu:

LOF turpina līguma sagatavošanu ar IOF par PK 2017. Atbildīgais J. Lazdāns.

Lazdāns informē par situāciju ar līgumiem. Ir vēl vairāki neskaidri jautājumi, par kuriem jāvienojas.

Augustā jābūt gataviem PK un PČ 1. biļeteniem.

Ir gandrīz gatavs Euromeeting 1. biļetens.

Veidojas mārketinga un reklāmas komanda. Tuvākajās dienās notiks tikšanās ar ieinteresētajām personām.

Ir sagatavots līgums ar Meridiānu.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 15. augustā Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.031486988067627