Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/6

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/6

2016. gada 13. jūnijā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Ilze Lapiņa, Valters Kaminskis, Juris Knēts, Matīss Ratnieks

LOF klubu pārstāvji: Annija Zaļaiskalna, Beāta Zaļaiskalna, Jurģis Krastiņš, Normunds Bērziņš

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts 2018.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde nolemj sagatavot līgumus ar izlašu sportistiem. Atbildīgais J. Krastiņš. Līgumu paraugs ir sagatavots un iesūtīts valdei. Līgumi tiks sagatavoti un iedoti sportistiem izskatīšanai, lai varētu vienoties par parakstīšanu. Jautājums par līgumiem tiks risināts 20. jūnijā, kad notiks tikšanās ar izlases treneriem.

Pēc Eiropas čempionāta LOF valde kopā ar izlases treneri apspriedīs jautājumu, kā risināt problēmas ar sprinta sportistiem. Šī tēma arī būs 20. jūnija tikšanās darba kārtībā.

LOF valde izsludinājusi konkursu uz izlases galvenā trenera asistenta vietu.

Atbildīgais V. Tamužs. Saņemti 3 pieteikumi. Ar visiem kandidātiem notikušas sarunas un sadarbība tiks turpināta.

LOF valde lūdz Tehnisko komisiju laicīgi (līdz 2016. gada jūnija vidum) sagatavot 2017. gada Latvijas kausa nolikumu. Atbildīgais J. Knēts.

Jaunākā informācija liecina, ka Lietuva piedāvājusi BČ rīkot maija beigās, tas gan sakrīt ar PK posmu Somijā.

Bērziņš ierosina apstiprināt 2017. gada LČ datumus. LČ sprintā un sprinta stafetēs būs 6. un 7. maijā. LČ garā distancē 14. maijā. LČ naktī būs 14. oktobrī. LČ maratonā 7. oktobrī. LČ vidējā un stafetē 9.-10. septembrī.

LOF valde nolemj sazināties ar Lietuvas OF un piedāvāt kopā rīkot čempionātus sprintā un sprinta stafetēs. Atbildīgais Ģ. Mamis.

LOF valdē norit gara diskusija par LČ rīkošanas tiesībām. Vienots viedoklis netiek panākts, tāpēc šis jautājums tiks sagatavots un izskatīts nākamajā valdes sēdē.

Čākure atsūtījusi informāciju, ka ir problēmas ar pasākumu saskaņošanu ar mednieku kolektīviem.

Pie Jelgavas netiek saskaņots gandrīz neviens pasākums. LOF valde iesaistīsies problēmas risināšanā. Atbildīgais G. Ikaunieks.

LOF valde nolemj izveidot Vides komisiju, kuras vadītājs būs Dagnis Dubrovskis, komisijas locekļi Jānis Krūmiņš un Mārtiņš Gaigals.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas atskaites un tāmes finansējuma saņemšanai no LSFP.
 2. Iesniegtas atskaites Jūrmalas pašvaldībai par finansējumu.
 3. Iesniegts pieteikums Uzņēmumu reģistrā par izmaiņām LOF valdes sastāvā.
 4. Iesniegti pieteikumi par finansējumu EČ jauniešiem un PČ junioriem Rīgas domei.
 5. Iesniegti pieteikumi par finansējumu Tukuma un Siguldas pašvaldībām.
 6. Iesniegta atskaite LSFP par rezultātiem Eiropas čempionātā.

Par 4. jautājumu:

LOF valde saņēmusi ziņojumu no Latvijas izlases trenera par EČ rezultātiem.

 1. Krastiņš sniedz savu vērtējumu par EČ un Baltijas čempionātu.

LOF valde apstiprina izmaiņas jauniešu izlases sastāvā dalībai EČ jauniešiem.

Par 5. jautājumu:

LOF turpina līguma sagatavošanu ar IOF par PK 2017. Atbildīgais J. Lazdāns.

IOF atsūtījusi jaunu līguma variantu, kurā ir ņemti vērā LOF izteiktie iebildumi. Maija beigās notikusi PK inspektoru vizīte.

Notiek sarunas ar televīzijām par orientēšanās sporta filmēšanas iespējām. Atbildīgie M. Ratnieks, J. Lazdāns.

Notikusi tikšanās ar TV24, kuri gatavi veidot pārraidi no „Kāpas”.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 18. jūlijā Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/6


atpakaļ

0,09608006477356