Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/5

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/5

2016. gada 16. maijā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Ilze Lapiņa, Valters Kaminskis, Juris Knēts, Jānis Lazdāns, Matīss Ratnieks, Gunārs Ikaunieks

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Annija Zaļaiskalna, Beāta Zaļaiskalna, Mārtiņš Lasmanis, Jurģis Krastiņš

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts 2018.
 6. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

A.Vārna sagatavos pārskatu valdei par situāciju ar skolām un orientēšanās attīstības iespējām Latvijā, termiņš nākamā valdes sēde. Pārskats ir sagatavots un tiek prezentēts valdei.

Pēc semināra tika veiktas konsultācijas ar tūrisma aģentūrām un iesniegta labota idejas anketa EST-LAT aģentūrai. Atbildīgais M. Ratnieks, I. Straume.

LOF valde nolemj sagatavot līgumus ar izlašu sportistiem. Atbildīgais J. Krastiņš. Līgumu paraugs ir sagatavots un iesūtīts valdei. J.Krastiņš sniedz informāciju par līgumiem. Līgumi tiks sagatavoti un iedoti sportistiem izskatīšanai, lai varētu vienoties par parakstīšanu.

Krastiņš sniedz informāciju par Latvijas izlases sastāvu Eiropas čempionātam.

Pēc Eiropas čempionāta LOF valde kopā ar izlases treneri apspriedīs jautājumu, kā risināt problēmas ar sprinta sportistiem.

LOF valde kā vēlamu uzskata līgumu sagatavošanu ar izlašu treneriem. Jautājums tiks izskatīts nākamajā valdes sēdē.

LOF valde izsludinājusi konkursu uz izlases galvenā trenera asistenta vietu.

Atbildīgais V.Tamužs. Saņemti 2 pieteikumi. Ar abiem kandidātiem notiks sarunas par iespējamajiem darbības virzieniem.

LOF valde nolēmusi piedalīties pasākumā par Ginesa rekorda uzstādīšanu, motivējot tautas sacensību rīkotājus sacensības sarīkot attiecīgajā trešdienā, kā arī apkopot rezultātus. Atbildīgais A. Vārna. Turpinās datu ievadīšana IOF sistēmā, bet ir cerības sasniegt rekordu. A. Vārna informē, ka Latvijā pasākumi notikuši 10 vietās.

LOF valde lūdz E. Puriņam sagatavot klubu vērtējumu pēc pirmā LK posma atbilstoši nolikumam.Vērtējums ir publicēts.

LOF valde saņēmusi VeloO izlases atlases noteikumus. LOF valde lūdz VeloO komisijas pārstāvjus personīgi prezentēt iesūtītos noteikumus, jo valdei ir vairākas neskaidrības.

M.Lasmanis sniedz informāciju par atlases kārtību, kurā veiktas izmaiņas atbilstoši LOF finansiālajām iespējām. LOF valde apstiprina VeloO izlases atlases noteikumus.

LOF valde lūdz Tehnisko komisiju laicīgi (līdz 2016. gada jūnija vidum) gatavot 2017. gada Latvijas kausa nolikumu. Atbildīgais J. Knēts. N. Bērziņš esot sācis kalendāra gatavošanu.

Tamužs izsaka priekšlikumu apvienot vienā nedēļas nogalē LČ sprintā un LČ sprinta stafetēs, bet LČ garajā distancē sarīkot atsevišķi. LOF valde piekrīt šādam variantam, tas tiks ņemts vērā, gatavojot sacensību kalendāru.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas atskaites un tāmes finansējuma saņemšanai no LSFP.
 2. Noslēgts līgums par finansējumu ar Ventspils pašvaldību.
 3. Noslēgts līgums par finansējumu ar Jūrmalas pašvaldību.
 4. Iesniegtas atskaites Siguldas pašvaldībai par finansējuma izlietojumu.
 5. LOF valde 2016. gada 16. maijā saņēmusi iesniegumu no LOF valdes locekļa Henrija Freimaņa ar lūgumu atbrīvot no LOF valdes locekļa pienākumu pildīšanas ar 2016. gada 16. maiju.

LOF valde nolemj atsaukt Henriju Freimani no LOF valdes locekļa pienākumu pildīšanas.

Par 4. jautājumu:

LOF slēgs līgumu ar OK Ziemeļkurzeme par PČ rogainingā sarīkošanu. Līgums jau ir noslēgts ar IRF. Līgumu noslēgs J. Lazdāns.

A.Vārna un V. Tamužs piedalīsies LSFP rīkotā pasākumā Liepājā.

Čākure atsūtījusi informāciju, ka ir problēmas ar pasākumu saskaņošanu ar mednieku kolektīviem.

Pie Jelgavas netiek saskaņots gandrīz neviens pasākums. LOF valde iesaistīsies problēmas risināšanā. Atbildīgais G. Ikaunieks.

I.Holcmane iesūtījusi protestu par junioru izlases sastāvu. LOF valde nolemj atļaut junioru izlases trenerim pieņemt lēmumu par izlases sastāvu.

LOF valdei ir informācija, ka Latvijas jauniešu izlases noteikšanas kārtība nav bijusi pietiekoši publiski zināma, kas rada pretenzijas. LOF valde aicina treneru pieņemtos lēmumus protokolēt un darīt zināmus visiem ieinteresētajiem.

LSFP lūdz nozīmēt sporta skolu treneru akreditācijas ekspertu no LOF. LOF valde nozīmē Gunāru Ikaunieku. Tiks meklēti vēl eksperti. Atbildīgais G. Ikaunieks.

LOF izveidos mājas lapā sadaļu par vakancēm, lai informētu par visām iespējām, kā var iesaistīties dažādās ar orientēšanās sportu saistītās aktivitātēs. Atbildīgais M. Ratnieks.

LOF valde par atbildīgo no valdes par veloO ieceļ Valteru Kaminski.

Par 5. jautājumu:

LOF turpina līguma sagatavošanu ar IOF par PK 2017. Atbildīgais J. Lazdāns.

IOF atsūtījusi jaunu līguma variantu, kurā ir ņemti vērā LOF izteiktie iebildumi. Maija beigās notiks PK inspektoru vizīte.

Notiek sarunas ar televīzijām par orientēšanās sporta filmēšanas iespējām. Atbildīgie M. Ratnieks, J. Lazdāns. Notiks konsultācijas ar Čehijas speciālistiem.

Tuvākajās dienās notiks sarunas ar LTM Straume par filmēšanas iespējām.

IOF lūgusi mainīt PČ rīkošanas datumus, jo datumi pārklājas ar PČ MTBO. LOF nav gatava mainīt datumus, par ko arī informēta IOF. IOF pieņēmusi lēmumu, ka abi čempionāti notiks vienlaicīgi.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 13. jūnijā Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,027193069458008