Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/4

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/4

2016. gada 11. aprīlī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Ilze Lapiņa, Valters Kaminskis, Juris Knēts, Jānis Lazdāns, Matīss Ratnieks

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Jurģis Krastiņš, Egīls Puriņš

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts 2018.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Vārna sagatavojis metodiskos materiālus sporta skolotājiem. A. Vārna informējis, ka ir plānots organizēt seminārus sporta skolotājiem. Jau zināms, ka 31. martā notiks seminārs Talsos. 14. martā notiek seminārs Daugavpilī, kurā pieteikušies 30 skolotāji. Pasākumi notikuši, semināros atsaucība bijusi pietiekoši liela. Plānots turpināt semināru rīkošanu vēl trijās pilsētās, šo aktivitāšu atbalstam iesniegts projekts LSFP.

Skolu kauss notiks 20. aprīlī Siguldā. Ir izsūtīti uzaicinājumi skolām un arī klubiem, un tiks gaidīti
pieteikumi. Organizēs LOF, O!Latvija un biedrība A2. Turpinās mārketinga darbs J. Lazdāna vadībā. Atbalstītāji būs Latvijas Gāze un Latvijas Zaļais punkts, tiks piedāvātas arī papildus aktivitātes. Kā balvu atbalstītāji būs Rāmkalni un norit sarunas arī ar citiem iespējamiem atbalstītājiem. A. Vārna un M.Ratnieks informē valdi par gatavošanos pasākumam. Valde pieņem informāciju zināšanai.

 1. Vārna sagatavos pārskatu valdei par situāciju ar skolām un orientēšanās attīstības iespējām Latvijā, termiņš nākamā valdes sēde.

Plānots izveidot vienotu pieteikšanās sistēmu. E. Puriņš prezentē jaunizveidoto pieteikšanās sistēmu, kas paredzēta sacensību organizatoriem un dalībniekiem. LOF valde rekomendē visiem klubiem šo sistēmu turpmāk lietot LOF sacensību rīkošanai, būs iespēja šo sistēmu lietot arī citu sacensību rīkošanai, sazinoties ar E. Puriņu.

Konsultācijas ar Igaunijas Orientēšanās federāciju par projektu notikušas 31. martā Rūjienā. LOF pārstāvēja Matīss Ratnieks un Ildze Straume. Ideja bija orientēšanās pakalpojumu struktūras izveide pie tūrisma objektiem, kas iekļautu orientēšanās poligonus un piedzīvojumu tūrisma aktivitātes, kuras organizētu klubi sadarbībā ar federāciju. Igauņu pusi šis piedāvājums apmierināja. Projekta ideja ir noraidīta. Projekts tiks pārstrādāts, koncentrējoties uz tūrismu, kā arī mēģinot piesaistīt lielāku sadarbības partneri. Pēc semināra tiks veiktas konsultācijas ar tūrisma aģentūrām un iesniegta labota idejas anketa EST-LAT aģentūrai. Atbildīgais M. Ratnieks, I. Straume

LOF valde nolemj sagatavot līgumus ar izlašu sportistiem. Atbildīgais J. Krastiņš. J. Krastiņš informē, ka līgumi vēl tiek gatavoti. Līgumu sagatavošanas termiņš – divas nedēļas, tad tie jācirkulē pa e pastu valdes locekļiem, lai nākamajā valdes sēdē līguma tekstu var konceptuāli pieņemt un uzsākt līgumu slēgšanu ar izlases dalībniekiem. Atbildīgais J.Krastiņš, J.Ikahaimonen.

LOF valde aicina Latvijas izlases kandidātus vairāk piedalīties Latvijas kausa sacensībās, vismaz noteikti Latvijas čempionātos. V. Tamužs izsūtīs izlases dalībniekiem īpašu uzaicinājumu piedalīties Latvijas čempionātos. Atbildīgais V.Tamužs.

LOF valde kā vēlamu uzskata līgumu sagatavošanu ar izlašu treneriem. Jautājums tiks izskatīts nākamajā valdes sēdē.

LOF valde izsludinās konkursu uz izlases galvenā trenera asistenta vietu. Atbildīgais J. Krastiņš.

Sagatavots konkursa nolikums, kurš tiks publicēts ar pieteikšanās termiņu 10. maijs. Atbildīgais V.Tamužs.

LOF valde nolēmusi piedalīties pasākumā par Ginesa rekorda uzstādīšanu, motivējot tautas sacensību rīkotājus sacensības sarīkot attiecīgajā trešdienā, kā arī apkopot rezultātus. Atbildīgais A. Vārna. Sabiedrisko attiecību komisija atspoguļos presē gan gatavošanos, gan šī notikuma norisi pasaules notikumu kontekstā. Atbildīgā S. Grosberga.

LOF valde lūdz E. Puriņam sagatavot klubu vērtējumu pēc pirmā LK posma atbilstoši nolikumam, kurš tiks publicēts tuvākajās dienās.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas atskaites un tāmes finansējuma saņemšanai no LSFP.
 2. Iesniegts pieteikums UR par izmaiņām LOF valdē.
 3. Pasūtītas un saņemtas medaļas LČ.
 4. Sagatavots Kongresa protokols.
 5. Iesniegts pieteikums RD par naudas balvām Rīgas sportistiem.

Par 4. jautājumu:

LOF slēgs līgumu ar OK Ziemeļkurzeme par PČ rogainingā sarīkošanu. Līgums jau ir noslēgts ar IRF.

LOF valde saņēmusi VeloO izlases atlases noteikumus. LOF valde lūdz VeloO komisijas pārstāvjus personīgi prezentēt iesūtītos noteikumus, jo valdei ir vairākas neskaidrības.

Rogaininga komisija iesūtījusi LK rogainingā sacensību kalendāru. LOF valde apstiprina kalendāru.

LOF valde lūdz Tehnisko komisiju laicīgi (līdz 2016. gada jūnija vidum) gatavot 2017. gada Latvijas kausa nolikumu. Atbildīgais J. Knēts.

Par 5. jautājumu:

LOF turpina līguma sagatavošanu ar IOF par PK 2017. Atbildīgais J. Lazdāns.

Notiek sarunas ar televīzijām par orientēšanās sporta filmēšanas iespējām, valdes locekļi diskutē par iespējām veidot TV skatītājiem atraktīvus sižetus. Nolemts veikt konsultācijas ar jomas speciālistiem. Atbildīgie M. Ratnieks, J. Lazdāns.

IOF lūgusi mainīt PČ rīkošanas datumus, jo datumi pārklājas ar PČ MTBO. LOF nav gatava mainīt datumus, par ko arī informēta IOF. Par tālāko saraksti atbildīgais J. Lazdāns

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 16. maijā Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,034751176834106