Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

Latvijas Orientēšanās Federācijas (LOF) Kongresa protokols Nr.1/2016

Jūrmala 2016. gada 19. martā

Latvijas Orientēšanās Federācijas (LOF) Kongresa protokols Nr.1/2016

Darba kārtība:

 1. Mandātu komisijas ziņojums.
 2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.
 3. Jaunu biedru uzņemšana. Ģ. Mamis.
 4. Viceprezidenta vēlēšanas.
 5. Valdes atskaite par 2015. gadā paveikto. V. Tamužs.
 6. LOF komisiju atskaites par 2015. gadā paveikto.
 7. Finansu atskaite par 2015. gadu. V. Tamužs. Ģ. Mamis.
 8. Revīzijas komisijas ziņojums.
 9. 2016. gada budžeta projekts, LOF ilgtermiņa budžets. V. Tamužs. Ģ. Mamis.
 10. Tautas sacensību rīkošanas maksa.
 11. Sacensību noteikumu un LOF Nolikumu izmaiņas.
 12. Citi.

 1. Mandātu komisijas ziņojums.

Mandātu komisijas pārstāvis sniedz informāciju, ka no 31 piešķirtajiem mandātiem ir ieradušies 20 balsstiesīgo klubu pārstāvji. Līdz ar to Kongresam ir kvorums un tas var sākties.

 1. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.

LOF prezidents Viesturs Tamužs paziņo Kongresu par atklātu. LOF prezidents par Kongresa vadītāju lūdz nozīmēt Juri Cebuli. Tā kā citu priekšlikumu nav, tad par Kongresa vadītāju tiek nozīmēts Juris Cebulis.

Juris Cebulis izvirza Kongresa sekretāra amatam Ģirtu Mami.

Balsojums:

Par 20

Pret 0

Atturas 0

Cebulis aicina izvirzīt kandidātus balsu skatīšanas komisijai un kandidātus protokola pareizības apliecināšanai. Balsu skaitīšanas komisijai tiek izvirzīti Justs Lūkins un Guntars Mankus.

Balsojums:

Par 19

Pret 0

Atturas 1

Protokola pareizības apliecināšanai tiek izvirzīti Ilze Lapiņa un Zita Rukšāne.

Balsojums:

Par 19

Pret 0

Atturas 0

 1. Jaunu biedru uzņemšana.

Ģ. Mamis informē, ka saņemti 5 iesniegumi uzņemšanai LOF. LOF izpilddirektors atzīmē, ka šis ir lielākais jaunu biedru iesniegumu skaits, kādu viņš atceras savā ilglaicīgajā darbā LOF.

Saņemts iesniegums par biedrības „Taciņa”uzņemšanu LOF.

Iesniegti:

 • Iesniegums, biedru saraksts,
 • Reģistrācijas apliecība un statūti

Biedrību “Taciņa” prezentē Zita Rukšāne. Biedrībā ir seši biedri, tie visi vēlas nodarboties galvenokārt ar taku orientēšanos.

Balsojums par biedrības uzņemšanu LOF sastāvā:

Par 20

Pret 0

Atturas 0

Biedrība tiek uzņemta LOF.

Saņemts iesniegums par OK „Kurmis”uzņemšanu LOF.

Iesniegti:

 • Iesniegums, biedru saraksts,
 • Reģistrācijas apliecība un statūti

Balsojums par biedrības uzņemšanu LOF sastāvā:

Par 20

Pret 0

Atturas 0

Biedrība tiek uzņemta LOF.

Saņemts iesniegums par SK „Kandava”uzņemšanu LOF.

Iesniegti:

 • Iesniegums, biedru saraksts,
 • Reģistrācijas apliecība un statūti

Par biedrību stāsta tās vadītājs U. Vēciņš. Biedrība apvieno lielāku skaitu Kandavas sportistu no dažādiem sporta veidiem, aktīvi orientieristi pagaidām ir 14. Biedrība apņēmusies sniegt savu pienesumu LOF jau šogad organizējot Latvijas čempionātu sprinta stafetēs.

Balsojums par biedrības uzņemšanu LOF sastāvā:

Par 21

Pret 0

Atturas 0

Biedrība tiek uzņemta LOF.

Saņemts iesniegums par biedrības „Siguldas maratona klubs”uzņemšanu LOF.

Iesniegti:

 • Iesniegums, biedru saraksts,
 • Reģistrācijas apliecība un statūti

Biedrību prezentē tās vadītājs Kaspars Kārkliņš. Biedrības biedri galvenokārt nodarbojās ar garo distanču skriešanu, tomēr tajā ir arī orientieristi. Kongresa delegāti izrāda nelielu izbrīnu par faktu, ka Siguldā šis ir jau trešais orientēšanās klubs. H.Freimanis pauž neizpratni, kādēļ Siguldas orientieristi nespēj vienoties un atjaunot orientēšanās treniņu pulciņa darbību skolēniem.

Balsojums par biedrības uzņemšanu LOF sastāvā:

Par 22

Pret 0

Atturas 0

Biedrība tiek uzņemta LOF.

Saņemts iesniegums par biedrības Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs „DR-KRASTS”uzņemšanu LOF.

Iesniegti:

 • Iesniegums, biedru saraksts,
 • Reģistrācijas apliecība un statūti

Biedrības pārstāvji nav ieradušies, biedrību raksturo Aigars Vārna. Klubs darbojas Grobiņā un Liepājā, par projektu līdzekļiem ir uzzīmējis vairākas jaunas kartes, organizē orientēšanās seriālu Liepājas apkārtnes kartēs.

Balsojums par biedrības uzņemšanu LOF sastāvā:

Par 23

Pret 0

Atturas 0

Biedrība tiek uzņemta LOF.

Līdz ar to Kongresā ir 23 balsstiesīgi biedri.

 1. Viceprezidenta vēlēšanas.

Kongresa vadītājs aicina izvirzīt kandidātus LOF Viceprezidenta amatam.

Justs Lūkins izvirza Jāni Lazdānu.

Kongresa vadītājs aicina kongresu balsot par atklātu balsojumu, jo izvirzīts tikai viens kandidāts.

Balsojums:

Par 21

Pret 0

Atturas 2

Kongresa vadītājs aicina balsot par LOF Viceprezidenta amata kandidātu.

Balsojums:

Par 21

Pret 0

Atturas 2

Līdz ar to par LOF Viceprezidentu un LOF valdes priekšsēdētāja vietnieku tiek ievēlēts Jānis Lazdāns, personas kods131170-12316

 1. Valdes atskaite par 2015. gadā paveikto. V. Tamužs.

Atskaiti sniedz LOF prezidents Viesturs Tamužs. Ziņojumā tiek apskatīti seši galvenie LOF stratēģiskie virzieni, salīdzināti šo virzienu stratēģiskie mērķi ar izpildes statusu, tiek ieskicēti aktuālie 2016.gadā veicamās darbi

Raksturojot Orientēšanās izcilības izaugsmi, V. Tamužs norāda, ka Latvijas pieaugušo izlase nav Kongresā pārstāvēta, jo šajās dienās notiek treniņnometne, kurā ir ap 60 dalībnieku no vairākām valstīm. Pašlaik notiek daļēja izlases dalībnieku nomaiņa, jo daži vadošie sportisti paziņojuši, ka šogad uz izlasi nekandidēs.

Jāatzīmē arī labi ziemas un taku sportistu sasniegumi.

LOF valde nolēmusi, ka būs konkurss uz izlases vadītāja asistenta vietu. Sapnis ir izlases māja, vieta, kur izlasei pulcēties un trenēties.

Runājot par atpazīstamību, mūsu mērķis ir orientēšanās pilsētā, atraktīvi, interesanti pasākumi utt.

Pagaidām gan vēl mūs maz rāda televīzijā, maz arī raksta. Galvenie virzieni ir divi: šovs, kurā būtu interesanti piedalīties un parādīt skatītājiem, otrs virziens ir televīzija, šķiet, ka esam jau atraduši sadarbības partneri.

Par ietekmi. Ir grūti spēkoties ar olimpiskajiem sporta veidiem, bet mēs esam daudz strādājuši gan Latvijā, gan starptautiski. Esam tikušies gan ar ministriju pārstāvjiem, gan pašvaldībām, gan LSFP, gan citiem. Pašlaik vajadzētu iegūt lielāku ietekmi starptautiskajā līmenī. Tā būs mūsu prioritāte.

Par finansējumu. Mērķis, lielākais valsts budžeta finansējums starp LSFP finansētajām federācijām, ir sasniegts, esam nopietni strādājuši pie kritērijiem finansējuma piešķiršanai no valsts. Pagājušajā gadā esam panākuši lielāko valsts budžeta finansējumu starp federācijām, kuras nav LOK atbalstītas. Tomēr V. Tamužs atgādina par lielajiem izaicinājumiem, kurus LOF uzņēmusies, organizējot Pasaules Kausu un Pasaules čempionātus un par plāniem vēl būtiski palielināt LOF budžetu.

Ir bijušas un turpinās ļoti daudz sarunu ar iespējamiem sponsoriem, pagaidām nav rezultātu lielu sponsoru piesaistē. Bet tas ir mūsu mērķis. Otra lieta ir investīcijas saimnieciskajā darbībā, lielā ekrāna iegāde, finiša un apbalvošanas arkas.

Stratēģiskais mērķis – izcilākais PČ. Vajadzētu arvien vairāk profesionāļu orientēšanās sportā. Ir noorganizēti vairāki augsta līmeņa semināri. Ļoti pietrūkst pastāvīgi strādājošs izlases treneris. Vajadzīgi treneri darbam ar jauniešiem.

Tāpat vajadzīgi profesionāļi saimnieciskajai darbībai, filmēšanai utt.

Par masveidību. Ir pirmie rezultāti sporta darba metodiķa darbībai, ir sākusies sadarbība ar Jaunsardzi, ir jauni pasākumi, piemēram, telpu orientēšanās, Skolu kauss. Esam apzinājuši visus Latvijas aktīvos orientieristus, kas kaut dažas reizes gadā startē kādās sacensībās, to kopējais skaits ir tuvu desmit tūkstošiem. Šī gada uzdevums būtu pārliecināt šos orientieristus oficiāli reģistrēties Latvijas orientieristu datu bāzē (ODB).

Jaunā lieta ir iekšējā komunikācija, jaunā mājas lapa ar angļu valodu, tāpat prezidenta sleja ir jaunums. Valdes locekļu darbs ir uzlabojies un jāuzslavē.

Jāuzlabo darbs komisijās. Ir komisijas, kur ir ļoti labi redzama darbība, bet ne visās.

Preses dienests ir plānojis izdot avīzi divas reizes gadā.

Kongresa delegātiem ir jautājumi par veiktajām investīcijām: ekrānu un finiša arku. Vai zināmi to tehniskie parametri, vai ir veikti precīzi finanšu aprēķini. J. Lazdāns atbild, ka viss būs zināms pēc tam, kad ekrāns būs saņemts, pārbaudīts un sarēķināta pašizmaksa. Praktiskie aspekti: uzstādīšanas laiks ap 3-4 stundām, ekrāna izmērs 5x3,2m.

Freimanis jautā par cenām ekrānam. Plānotā izīrēšanas cena būs atkarībā no pieprasījuma, bet prioritāte būs orientēšanās pasākumu rīkošanai, lai gan tiek izskatīti arī tīri komerciāli sadarbības piedāvājumi (piemēram, pilsētas svētku vai korporatīvu pasākumu apkalpošana). Tāpat pagaidām ir ļoti daudz neskaidrību par tiešajām izmaksām, kuras varētu rasties ekrānu un arku lietojot, piemēram, transportēšana, uzstādīšana un novākšana, satura radīšana, ko rādīt uz ekrāna (filmēšana, rezultātu demonstrēšana). J. Lazdāns informē, ka Igaunijas OF jau ir iegādājusies lielo ekrānu, tādēļ daudzas praktiskas nianses mēs varam uzzināt no viņiem.

 1. LOF komisiju atskaites par 2015. gadā paveikto.

Izlašu komisija

 1. Krastiņš informējis, ka izlases treniņnometnes dēļ nevar ierasties un prezentēt komisijas darbu.
 2. Freimanis informē par jauniešu izlasi.

Notikusi sanāksme Smiltenē, kurā sadalīti darbi starp jauniešu treneriem.

Galvenais ir iesaistīt jaunos trenerus darbā ar izlasēm. Uz BJC Igaunijā būs tikai jaunie treneri, tāpat, kā tas bija 2015. gadā.

Liela problēma ir finanses, īpaši Rīgā, kur ir zems pašvaldības atbalsts.

 1. Mankus jautā, vai ir sagaidāmi panākumi jauniešiem. Puiši ir cerīgi, sliktāk ar meitenēm. Var cerēt uz 16 gadīgajām.
 2. Lūkins uzskata, ka nav pareizi, ka izlasē jaunāki jaunieši startē vecākās grupās.

Ziemas komisija

Iveta Holcmane informē par rezultātiem.

Vajadzētu sistemātisku ziemas izlases darbu, tāpat kā vasaras izlasei, ar treneri.

Finanses ir daudz par mazu, lai sasniegtu nepieciešamo līmeni un startētu lielākajās sacensībās, arī PK posmos. R. Kivlenieka mērķis ir medaļas.

Lazdāns jautā, cik vajadzētu, lai sagatavotos startiem visaugstākajā līmenī? Apmēram 10000 eiro vienam cilvēkam.

Gaidelis uzskata, ka katastrofālā stāvoklī ir sacensību organizēšana, labi, ka piedalās arī lietuvieši un igauņi, kas dod iespēju segt izdevumus, LČ ziemā sarīkošanai vajadzētu atbalstu no LOF, vismaz dažu simtu eiro apmērā.

Ir pietiekoši tehnikas, bet nav jaunu interesentu, kuri vēlētos mācīties ziemas sacensību organizēšanu.

Rogaininga komisija

Kaminskis informē par komisijas darbu.

Pēdējos divos gados LK ietvaros ir ievērojams dalībnieku pieaugums, no 900 līdz 1800 gada laikā.

Jau vairākus gadus notiek LČ. Arī šeit ir komandu skaita ievērojams pieaugums.

Esam piecniekā pēc delegāciju lieluma EČ un PČ.

Pagājušajā gadā starp jauktajām komandām zelts EČ un PČ sudrabs.

 1. gada PČ rīkotāju darba grupas vadītājs ir Mārtiņš Vimba.
 2. Kaminskis iesniedz kongresam rogaininga sacensību rīkošanas maksas nolikumu un LK rogainingā nolikumu.

Ir jautājums, kādas ir perspektīvas ar velo rogaininga attīstību? Ir problēmas ar lielu teritoriju apzināšanu, kas nepieciešams rogainingam, ir sarežģīti apvienot, viss atkarīgs no ieguldītā darba apjoma.

LOF ir problēmas sakarā ar rogaininga atzīšanu par pilntiesīgu sporta veidu, liela problēma ir Antidopinga likumdošanas neatzīšana.

Mankus un I. Lapiņa ir pārstāvji IRF no Latvijas. Viņiem bijusi saruna par šo antidopinga jautājumu ar IRF vadību, attieksme ir bijusi diezgan noraidoša.

TakuO komisija

Gaidelis informē par komisijas darbu.

Latvijā kopā bijušas 26 sacensību dienas, kopā 89 dalībnieki LK sarakstos, bija arī iesācēju grupa un tautas sacensības.

Latvijas izlases noteikšanai bija 27 sacensības, izlase ir apstiprināta.

Pirmajā simtniekā EK etapos ir 12 Latvijas pārstāvji. J. Rukšānam divos etapos 2. vieta, kopvērtējumā 3. vieta.

EČ Horvātijā komandām 6. vieta. Labākais G. Mankus-6. vieta.

Šogad ļoti ievērojamus līdzekļus piešķīrusi Paralimpiskā komiteja.

Nākotnes vīzija – 2018. gadā visi vadošie sportisti būs organizatori, tāpēc jāveido jauna komanda, kas varētu startēt 2018. gadā.

Kongresa delegāti diskutē kā varētu palielināt takuO atpazīstamību un popularitāti, celt tā prestižu Latvijā. Ir piedāvājums LK sacensību laikā iepazīties ar takuO. Daži LK rīkotāji ir atsaukušies.

Pa gadiem ir neliels dalībnieku pieaugums, kādi 10 jauni dalībnieki gadā.

Laba iniciatīva ir noteikums, ka visiem taku izlases dalībniekiem jāpiedalās kā sacensību inspektoriem.

Velo-o komisija

Mārtiņš Lasmanis informē par komisijas darbu.

Viss pamatā notiek uz entuziasma pamata. Ir patīkami, ka ne tikai Rīgā, bet arī citur cenšas organizēt MTBO pasākumus. Sliktāk ar jauniešiem, nopietnā līmenī nav interesentu.

LČ, kurš notika Amatciemā, labā līmenī. Daugavpilī arī LČ bija ļoti labs.

Rīkojām BČ, ir labas atsauksmes no citu valstu sportistiem.

BČ bija labi rezultāti, sieviešu konkurencē tika izcīnītas zelta un sudraba medaļas, izmantojām sava apvidus priekšrocības.

PK un PČ līmenis ir ļoti augsts, bet Čehija bija ļoti nepiemērota vieta mūsu sportistiem, bija arī citas problēmas, kas ietekmēja rezultātus.

Ir tuvākie plāni, kuriem nevajag lielus finansu resursus, tomēr, sākot ar 2018. gadu, MTBO izlase arī vēlētos lielāku finansiālo atbalstu.

LČ būs Alūksnē un Kāpas laikā Krustpilī.

Būs arī WRE sacensības.

PK posms šogad būs Lietuvā. Vismaz vienu stafetes komandu vajadzētu lielākajās sacensībās.

Galvenais akcents uz PČ Lietuvā 2017. gadā.

Ir jautājums, vai nevar apvienot velo un ziemas OS resursus? Cilvēku resursi varētu būt apvienojami.

Vai nepārklāsies ar O-skrējiena kalendāru? Mērķis ir nepārklāties ar velo sacensību kalendāru, lai būtu cerības piesaistīt velo sporta pārstāvjus.

Tehniskā komisija

Knēts informē par komisijas darbu.

Notikuši 2 lieli pasākumi – sacensību rīkotāju un inspektoru seminārs, kā arī sprinta karšu zīmētāju seminārs, informācija ir TK mājas lapā.

Kongresa delegātu vidū raisās diskusija par to, ka Latvijas Kausa organizēšanā ir ļoti daudzi svarīgi aspekti, tādēļ, iespējams, Latvijas Kausa komisija, kura pašlaik darbojās kā Tehniskās komisijas apakškomisija, būtu jāizdala kā atsevišķa komisija

Kaminskis iesaka izveidot LK komisiju, izņemot to no Tehniskās komisijas.

Balsojums:

Par 10

Pret 9

Atturas 4

Lēmums nav pieņemts

Skolu sporta komisija

Freimanis tiek aicināts sniegt ziņojumu kā skolu sporta komisijas vadītājs. Kaut arī valde ievēlējusi viņu par komisijas vadītāju un šī informācija ir publicēta LOF mājas lapā, H. Freimanis noliedz savu saistību ar šo komisiju.

Lūkins piedāvā likvidēt skolu sporta komisiju, jo darbā ir pieņemts metodiķis. A. Vārna apņemas turpmāk vadīt skolu sporta komisiju. Jautājums par Skolu sporta komisijas likvidēšanu netiek virzīts uz balsošanu, Kongress rekomendē LOF valdei ņemt vērā, ka A. Vārna uzņemas turpmāk vadīt skolu sporta komisiju.

Mārketinga un sabiedrisko attiecību komisija

Lazdāns informē par komisijas darbu.

Komisijas darbā aktīvi iesaistījies tikai decembrī.

Ir daudz potenciālu sarunu ar atbalstītājiem, bet vairumā gadījumu kaut kas pietrūkst, lai sasniegtu vēlamo rezultātu.

Ar šo gadu tiks atjaunotas LK brošūras, kā arī līderu krekli. J. Lazdāns aicina citus orientēšanās paveidus iesniegt savu LK informāciju ievietošanai brošūrā.

Ir vairākas papildus vienošanās ar jau esošajiem sponsoriem, LG, LVM, Zaļo punktu.

No janvāra vairāk darbība saistīta ar PČ sagatavošanu. Iesaistījies arī A. Kokins.

Par PČ ir iesniegti saskaņojumi DAP, Latvijas simtgades birojā, darbojas mājas lapa, plānojam logotipa izmantošanu mārketinga aktivitātēm.

Mārketings un mēdiji ir ļoti saistīti, regulāri ir raksti par LOF aktualitātēm.

Nākotnē šī darbība būs vēl vairāk saistīta.

Lielākais izaicinājums ir orientēšanās sporta redzamība televīzija, uz ko tiek virzītas arī pašreizējās investīcijas.

Projektu un attīstības komisija

Ratnieks sniedz informāciju par komisijas darbu.

Pirmais Erasmus+ projekts par orientēšanās sporta skatāmības attīstīšanu pagājušajā gadā neizturēja konkursu un finansējumu nesaņēma, projekta autori ir piekrituši šogad turpināt darbu, neprasot par to papildus atlīdzību. Maijā tiks iesniegts jaunais projekts, kā atbalstītāju aicināsim IOF.

Otrs iecerētais projekts taps kopā ar Igaunijas orientēšanās federāciju EST LAT projektu konkursa ietvaros, pašlaik ir ideju izvērtēšanas fāze, ideja ir nosūtīta.

Galvenā ideja ir orientēšanās tūrisma attīstība.

Finanšu komisija

Tamužs informē par sistēmu, kā LOF tiek organizēts finanšu darbs.

Situācija mainās, palielinoties LOF saimnieciskajai darbībai, tuvākajos gados sagaidāma liela saimnieciskā darbība, kas saistīta ar lielo pasākumu organizēšanu. LOF pēc sava statusa ir biedrība, kurai piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Šāda institūcija saimniecisko darbību drīkst veikt tikai ierobežotā apjomā, tādēļ jau tagad un arī turpmāk saimnieciskā darbība federācijas ietvaros tiks veikta caur tās 100% meitas firmu O!Latvija.

Lūkins uzdod jautājumus par LOF meitas firmas O!Latvija saimnieciskās darbības rezultātiem

V. Tamužs skaidro kongresa delegātiem, ka līdzšinējā LOF finanšu uzskaite un budžeta plānošana ir noritējusi ar tā saucamā vienkāršā ieraksta metodi, kurā katru gadu saraksta veidā tiek atspoguļoti visi ieņēmumi un izdevumi. Palielinoties saimnieciskajai darbībai, slēdzot ilgtermiņa līgumus, veicot investīcijas, rodas nepieciešamība pēc daudz komplicētākas finanšu uzskaites, kurā vienlaicīgi tiktu analizēti vairāki finanšu plānošanas un atskaišu dokumenti: peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsma un bilance. Visi šie dokumenti ir arī jākonsolidē LOF un O!Latvija starpā, izslēdzot savstarpējos darījumus. Tikai šādā veidā būs iespējams korekti plānot un kontrolēt finanšu darbību. Atbildot par 2015. gada SIA O!Latvija saimniecisko darbību, viņš norāda, ka atsevišķi ņemot O!Latvija gada pārskatu, tajā redzami zaudējumi 11 tūkstošu eiro apmērā, tomēr skatoties arī ieņēmumus , kas LOF radušies, sakarā ar SIA O!Latvija darbību (piemēram, atbalsts par O! Festivālu rīkošanu, summārie finansiālie zaudējumi, 2015 gadā ir 1300 eiro. V. Tamužs lūdz kongresa atbalstu jaunas finanšu plānošanas un atskaišu sistēmas izveidei, sākotnēji varbūt iesakot kādu speciālistu, kurš to būtu gatavs darīt sabiedriskā kārtā, bet jau no 2017.gada būtu nepieciešams vismaz daļējas slodzes algots darbinieks.

Noslēdzot darba kārtības sadaļu par komisiju ziņojumiem, V Tamužs atgādina kongresam V. Kaminska izteikto ideju, ka turpmāk komisiju vadītājiem vajadzētu būt arī LOF valdes locekļiem. Kongresa delegātu starpā noris diskusija par šo tēmu, tomēr lēmumi šajā jautājumā netiek pieņemti.

 1. Finanšu atskaite par 2015. gadu. V. Tamužs. Ģ. Mamis

Informāciju sniedz Ģirts Mamis. Gads ir noslēgts finansiāli ļoti veiksmīgi, pateicoties ievērojamam atbalstītāju finansējuma pieaugumam.

 1. Revīzijas komisijas ziņojums.

Juris Cebulis nolasa revīzijas komisijas ziņojumu.

Nav saņemtas sūdzības, iesniegumi, pieprasījumi.

Ir veikta revīzija finanšu dokumentos.

Dokumenti ir sakārtoti, visas finansiālās darbības ir veiktas atbilstoši LOF mērķiem un uzdevumiem.

Kongress balso par valdes ziņojuma, finanšu atskaites un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšanu

Par 22

Pret 0

Atturas 0

 1. 2016. gada budžeta projekts, LOF ilgtermiņa budžets. V. Tamužs. Ģ. Mamis.

 1. Tamužs prezentē 2016. gada budžeta projektu.

Prezentācijas sākas ar ilgtermiņa budžeta prezentāciju līdz 2019. gadam.

Prezentācija sastāv no ieņēmumu analīzes, izdevumu analīzes un kopējo redzējumu divos variantos.

2016. gada budžets tiek piedāvāts ar ieņēmumiem 134947 eur, izdevumiem 151265 eur. V. Tamužs arī skaidro, ka pielietojot vienkāršā ieraksta metodi visas 2016. gadā veiktās investīcijas tiek uzskaitītas kā izdevumi, lai gan pēc būtības tie ir ilgtermiņa ieguldījumi. Līdz ar to budžeta deficīts, kas veidojas matemātiski atņemot izdevumus no ieņēmumiem tāds ir tikai formāli, bet ne pēc būtības. V. Tamužs iepazīstina kongresa delegātus ar plāniem kā uzlabot LOF finanšu situāciju jau šī gada laikā, palielinot ieņēmumu daļu un aicina pilnvarot valdi lemt par to līdzekļu izlietošanu, ko izdotos nopelnīt virs 2016. gada plānotajiem ieņēmumiem

Knēts un J. Lūkins aicina nebalsot par budžetu ar deficītu, kā arī vispirms apspriest tālāk paredzēto jautājumu par tautas sacensību rīkošanas maksu.

LOF Kongress balso par 2016. gada budžetu un pilnvarojumu valdei lemt par papildus ieņēmumu sadali:

Par 13

Pret 8

Atturas 1

Budžets tiek pieņemts.

 1. Tautas sacensību rīkošanas maksa.

Kongresa vadītājs īsumā iepazīstina delegātus ar jautājuma būtību. 2010. gada LOF ārkārtas kongresā, kad LOF ieņēmumi bija katastrofāli mazi, kongress nolēma iekasēt trīs santīmu maksu no tautas sacensību organizētājiem par katru startējušo sportistu. Pēc eiro ieviešanas šī maksa tika noteikta 5 eiro centi. Praktiski visi klubi, kas organizē tautas sacensības, šo nodevu maksā, izņemot Rīgas Magnētu, kurš to atsakās darīt jau 7. gadu.

Vairāki tautas sacensību rīkotāji (J.Knēts, J.Lūkins) pauž viedokli, ka priekš viņu nelielajiem budžetiem arī šī maksa ir pārāk liela. J. Cebulis argumentē, ka tautas sacensību rīkošanas maksa ir normāls veids, kā katram dalībniekam dot savu ieguldījumu LOF.

Knēts ierosina balsot par tautas sacensību rīkošanas maksas atcelšanu.

Balsojums:

Par 4

Pret 13

Atturas 4

Lēmums nav pieņemts

J. Vanags pauž neizpratni par situāciju ar biedrības “Magnēts” nostāju un atgādina, ka iepriekšējā LOF kongresā H. Freimanis publiski solījis savas saistības nokārtot. H. Freimanis to noliedz un informē, ka biedrības „Magnēts” valde ir pieņēmusi lēmumu nemaksāt tautas sacensību rīkošanas maksu LOF. V. Tamužs informē kongresa delegātus, ka biedrībā Magnēts ir divi biedri – H. Freimanis un viņa sieva. Biedrība „Magnēts” arī nav LOF biedrs, kongresā H. Freimanis pārstāv IK Auseklis, kurš ir LOF biedrs.

Arī I. Holcmane atgādina H. Freimanim, ka viņš 2015. gada kongresā solījis maksāt tautas sacensību rīkošanas maksu. H. Freimanis to noliedz.

Tiek uzdots jautājums, cik liela ir summas, ko LOF saņem no šiem maksājumiem un cik nav samaksājis Magnēts. Ģ.Mamis informē, ka par 2015. gadu savas saistības ir nokārtojuši praktiski visi klubi, summāri samaksājot, apmēram, 900 eiro. Magnēta neapmaksātais rēķins tikai par 2015.gadu ir mazliet vairāk kā 2000 eiro V. Tamužs pauž viedokli, ka šajā gadījumā runa nav tik daudz par naudu, kā par principu, ka LOF kongresa lēmumi ir obligāti pildāmi visai orientēšanās sporta sabiedrībai. Pieļaujot disciplīnas pārkāpumus vienā reizē, var sagaidīt nepakļaušanos arī citiem kongresa lēmumiem. Kongresa delegāti apspriež kādas sankcijas varētu piemērot biedrībai Magnēts. J. Lūkins iesniedz priekšlikumu izņemt tautas sacensību rīkošanas maksas nemaksātāju informāciju no LOF kalendāra. J.Cebulis aizrāda, ka LOF galvenais uzdevums ir veicināt orientēšanās sporta attīstību valstī. Izņemot informāciju par tautas sacensībām no LOF mājas lapas, mēs rīkosimies pretēji saviem pamata uzdevumiem.

Balsojums par nemaksātāju informācijas izņemšanu no LOF kalendāra:

Par 5

Pret 8

Atturas 9

Priekšlikums nav pieņemts

Turpinot diskusiju par iespējamām sankcijām delegāti iesniedz priekšlikums aizliegt reklamēt tādas sacensības LOF mājas lapā, par kurām netiek maksāta sacensību rīkošanas maksu. J. Cebulis atgādina, ka citas sacensības, kuru rīkotājs ir H.Freimanis, organizē IK Auseklis, kuram nav parāda saistību pret LOF.

Balsojums par sacensību reklamēšanas aizliegumu LOF mājas lapā:

Par 10

Pret 5

Atturas 7

Priekšlikums nav pieņemts

 1. Sacensību noteikumu un LOF Nolikumu izmaiņas.

Iesniegtas izmaiņas LOF takuO noteikumos.

Balsojums:

Par 22

Pret 0

Atturas 0

Rogaininga komisija iesniegusi nolikumus par LK rogainingā un LK rogainingā sacensību rīkošanas maksu.

Pieņemot Nolikumu par Latvijas rogaininga sporta sacensību rīkošanas maksu, atbilstošas izmaiņas tiks veiktas Nolikumā par Latvijas orientēšanās sporta sacensību rīkošanas maksu.

Balsojums:

Par 21

Pret 1

Atturas 0

LK rogainingā nolikums.

Balsojums:

Par 22

Pret 0

Atturas 0

 1. Citi.

LOF Kongresam jābalso par priekšlikumu izskatīšanu, kuri iesūtīti pēc termiņa:

LOF Kongress tiek aicināts neizskatīt A. Kosmačeva priekšlikumus, jo nav informācijas, ka šie priekšlikumi saskaņoti ar iesniedzēja klubu.

Balsojums:

Par 22

Pret 0

Atturas 0

OK Seniors lūdz izmainīt Latvijas Sprinta kausa nolikumu, to papildinot ar starta grupām S75 un V75. No 19 kluba biedriem septiņi jau patlaban ir vecāki par 75 gadiem, bet tuvākā gada un divu gadu laikā tiem pievienosies vēl deviņi biedri.

Balsojums:

Par 18

Pret 3

Atturas 1

Priekšlikums tiek pieņemts.

OSK Sēlijas mežs iesniedzis priekšlikumu Latvijas čempionātā orientēšanās stafetē iekļaut grupas VS220.

Balsojums:

Par 8

Pret 8

Atturas 6

Priekšlikums nav pieņemts.

Cebulim ir priekšlikumi par LOF biedru naudas līmeņu iespējamām izmaiņām.

Balsojums:

Par 21

Pret 0

Atturas 0

Priekšlikumi tiek pieņemti.

Atbilstoši nolemtajam, tiks grozīti Noteikumi par LOF iestāšanās naudu un LOF biedru naudu.

Iveta Holcmanei ir priekšlikums piešķirt LČ medaļas tikai LR pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Šis jautājums jau tika aktualizēts gan LOF valdes sēdē, gan Izlases stratēģijas mērķu apspriešanās seminārā. Kongresa delegāti dzīvi debatē par šo jautājumu, argumentējot savus viedokļus gan ar Latvijas čempionātu starptautisko atpazīstamību, gan finansiāliem aspektiem, gan citu valstu pieredzi, kā šis jautājums tiek risināts, piemēram, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā.

Balsojums par I. Holcmanes priekšlikumu:

Par 9

Pret 12

Atturas 0

Priekšlikums nav pieņemts.

Tā kā vairāk jautājumu nav, Kongresa vadītājs pasludina LOF 2016. gada Kongresu par slēgtu.

Kongresa sekretārs Ģirts Mamis

Protokola lieciniece Zita Rukšāne

Protokola liecinieks Ilze Lapiņa

Kongresa vadītājs Juris Cebulis


atpakaļ

0,16851592063904