Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/3

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/3

2016. gada 14. martā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Ilze Lapiņa, Henrijs Freimanis, Valters Kaminskis, Juris Knēts, Gunārs Ikaunieks

LOF klubu pārstāvji: Jānis Lazdāns, Beāta Zaļaiskalna, Jurģis Krastiņš, Juris Cebulis

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts 2018.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Ir aktuāls jautājums par karšu zīmētāju semināru, sevišķi par sprinta kartēm. Atbildīgais M. Ratnieks. Seminārs notiks 11.-12. martā. Seminārs ir noticis. Informāciju par semināru sniedz J. Cebulis. Semināru vadījis IOF karšu komisijas loceklis. Pasākums bijis ļoti vērtīgs.

Vārna gatavo metodiskos materiālus sporta skolotājiem. A. Vārna informējis, ka ir plānots organizēt seminārus sporta skolotājiem. Jau zināms, ka 31. martā notiks seminārs Talsos. 14. martā notiek seminārs Daugavpilī, kurā pieteikušies 30 skolotāji.

Skolu kauss notiks 20. aprīlī Siguldā. Ir izsūtīti uzaicinājumi skolām un arī klubiem, un tiks gaidīti
pieteikumi. Organizēs LOF, O!Latvija un biedrība A2. Turpinās mārketinga darbs J. Lazdāna vadībā. Atbalstītāji būs Latvijas Gāze un Latvijas Zaļais punkts, tiks piedāvātas arī papildus aktivitātes. Kā balvu atbalstītāji būs Rāmkalni un norit sarunas arī ar citiem iespējamiem atbalstītājiem.

Plānots izveidot vienotu pieteikšanās sistēmu. Turpināsies darbs ar pieteikšanās sistēmas saskaņošanu ar Eventor starptautisko sistēmu. Šie darbi turpinās un tiek prezentēts jau sasniegtais. Atbildīgais M. Ratnieks.

Ņemot vērā, ka neizdodas sazināties ar Igaunijas OF pārstāvjiem par kopējo projektu, J. Lazdāns uzņemas pārbaudīt, kāda ir Igaunijas OF attieksme par projekta turpināšanu. Gaidām Igaunijas priekšlikumus.

Programma ir atvērta un sagatavots idejas pieteikums konsultācijām, kas notiks 31. martā Rūjienā. LOF seminārā pārstāvēs Matīss Ratnieks un Ildze Straume. Pašreizējā ideja ir orientēšanās pakalpojumu struktūras izveide pie tūrisma objektiem, kas iekļautu orientēšanās poligonus un piedzīvojumu tūrisma aktivitātēs, kuras organizētu klubi sadarbībā ar federāciju. Igauņu pusi šis piedāvājums apmierina. Pēc semināra tiks veiktas konsultācijas ar tūrisma aģentūrām un iesniegta labota idejas anketa EST-LAT aģentūrai.

LOF Finansu komisija ir sagatavojusi 2016. gada budžeta projektu, kā arī ilgtermiņa budžetu.

LOF valde nolemj publicēt LOF 2016. gada budžeta projektu un 2015. gada budžeta izpildi.

LOF Gada pārskats ir iesniegts, kā arī nosūtīts LOF Revīzijas komisijai.

LOF valde nolemj sagatavot līgumus ar izlašu sportistiem. Atbildīgais J. Krastiņš.

LOF valde kā vēlamu uzskata līgumu sagatavošanu ar izlašu treneriem.

LOF valde izsludinās konkursu uz izlases galvenā trenera asistenta vietu. Atbildīgais J. Krastiņš.

 1. Krastiņš sagatavos izlašu vadības redzējumu par izlašu finanšu un treneru darba tālāko attīstību. Termiņš nākamā valdes sēde. Pieaugušo izlases finanšu ilgtermiņa plāns ir sagatavots un tiek prezentēts valdei.

LOF valde nolemj piedalīties pasākumā par Ginesa rekorda uzstādīšanu, motivējot tautas sacensību rīkotājus sacensības sarīkot attiecīgajā trešdienā, kā arī apkopot rezultātus. Atbildīgais A. Vārna. Sabiedrisko attiecību komisija atspoguļos presē gan gatavošanos, gan šī notikuma norisi pasaules notikumu kontekstā. Atbildīgā S. Grosberga.

Veļķeris iesūtījis priekšlikumus par LOF attīstības virzību. Tiks sagatavots nolikums par labāko orientēšanās klubu Latvijā. Atbildīgais A. Vārna. Termiņš 14. marts. LOF valde apstiprina nolikumu ar dažiem papildinājumiem.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Noslēgti līgumi un iesniegtas tāmes finansējuma saņemšanai no LSFP.
 2. Iesniegts LOF Gada pārskats VID.
 3. Iesniegtas atskaites par rezultātiem EČ ziemā LSFP.

Par 4. jautājumu:

 1. Ikaunieks informē par ziemas čempionātiem Austrijā. Sasniegti pietiekoši augsti rezultāti, īpaši augstu vērtējams Raivo Kivlenieka rezultāts. Veidojas ļoti spēcīga vīriešu stafetes komanda.

Ir informācija, ka turpmāk PČ ziemā būs katru gadu.

Saņemts lūgums no Piedzīvojumu sacensību apvienības ar aicinājumu visiem valdes locekļiem izteikt savu vērtējumu, vai LOF valdē drīkst būt valdes locekļi, kuru klubi nav veikuši visus maksājumus LOF un vai klubiem parādniekiem nevajadzētu anulēt mandātu tiesības.

LOF valdē notiek diskusija par šo jautājumu, H. Freimanis sola sniegt skaidrojumu savai nostājai Kongresā.

LOF valde lūdz lūguma iesniedzējam iepazīties ar LOF Statūtiem attiecībā uz LOF valdes locekļu ievēlēšanu un sagatavot priekšlikumus Kongresam.

LOF valde saņēmusi iesniegumu no biedrības DR KRASTS ar lūgumu uzņemt LOF. LOF valde apstiprina uzņemšanu par pagaidu biedru.

 1. Kaminskis sagatavojis rogaininga LK nolikumu. LOF valde aicina to sagatavot izskatīšanai Kongresā.

LOF slēgs līgumu ar OK Ziemeļkurzeme par PČ rogainingā sarīkošanu.

 1. Cebulis informē par pretrunām LOF biedru naudas noteikšanā un aicina izvērtēt, vai nevajadzētu izdarīt izmaiņas klubu biedru naudas apmēru piemērošanā. LOF valde vēlētos ieviest pagaidu biedru statusa limitu, nosakot to ne ilgāk par vienu gadu.

Par 5. jautājumu:

LOF turpina līguma sagatavošanu ar IOF par PK 2017. Atbildīgais J. Lazdāns.

Notiek sarunas ar televīzijām par orientēšanās sporta filmēšanas iespējām.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 11. aprīlī Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.044306993484497