Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Smuidra, Vitauts, Smuidris
20.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF 2016. gada Kongresa darba kārtība un materiāli

LOF 2016. gada Kongresa darba kārtība.

 1. Mandātu komisijas ziņojums.
 2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.
 3. Jaunu biedru uzņemšana. Ģ. Mamis.
 4. Viceprezidenta vēlēšanas.
 5. Valdes atskaite par 2015. gadā paveikto. V. Tamužs.
 6. LOF komisiju atskaites par 2015. gadā paveikto.
 7. Finansu atskaite par 2015. gadu. V. Tamužs. Ģ. Mamis.
 8. Revīzijas komisijas ziņojums.
 9. 2016. gada budžeta projekts, LOF ilgtermiņa budžets. V. Tamužs. Ģ. Mamis.
 10. Tautas sacensību rīkošanas maksa.
 11. Sacensību noteikumu un LOF Nolikumu izmaiņas.
 12. Citi.

Pēc katra darba kārtības punkta ir paredzēts laiks jautājumiem vai debatēm, kuru ilgumu noteiks Kongresa vadītājs. Katru debašu laikā viens Kongresa delegāts var izteikties vienu reizi, nepārsniedzot Kongresa vadītāja atvēlēto laika limitu.

LOF kongresa materiāli


atpakaļ

0.036927938461304