Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/2

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/2

2016. gada 15. februārī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Matīss Ratnieks, Ilze Lapiņa, Henrijs Freimanis, Valters Kaminskis, Juris Knēts, Gunārs Ikaunieks

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Jānis Lazdāns, Beāta Zaļaiskalna, Mārtiņš Līsmanis, Sandra Grosberga, Jurģis Krastiņš, Annija Zaļaiskalna

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Pasaules čempionāts 2018.
  6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Ir aktuāls jautājums par karšu zīmētāju semināru, sevišķi par sprinta kartēm. Ņemot vērā, ka ir iespēja uzaicināt IOF speciālistu, semināra datums ir jāsaskaņo tuvākajā laikā ar IOF. Atbildīgais M. Ratnieks. Seminārs notiks 11.-12. martā.

Vārna gatavo metodiskos materiālus sporta skolotājiem. A. Vārna informē, ka ir plānots organizēt seminārus sporta skolotājiem. Jau zināms, ka 31. martā notiks seminārs Talsos.

Skolu kauss notiks 20. aprīlī Siguldā. Ir izsūtīti uzaicinājumi skolām un arī klubiem, un tiks gaidīti
pieteikumi. Četras skolas jau pieteikušās. Organizēs LOF, O!Latvija un biedrība A2. Turpinās mārketinga darbs J. Lazdāna vadībā. Atbalstītāji būs Latvijas Gāze un Latvijas Zaļais punkts, tiks piedāvātas arī papildus aktivitātes.

Plānots izveidot vienotu pieteikšanās sistēmu. Turpināsies darbs ar pieteikšanās sistēmas saskaņošanu ar Eventor starptautisko sistēmu. Šie darbi tiks turpināti. Atbildīgais M. Ratnieks.

Ņemot vērā, ka neizdodas sazināties ar Igaunijas OF pārstāvjiem par kopējo projektu, J. Lazdāns uzņemas pārbaudīt, kāda ir Igaunijas OF attieksme par projekta turpināšanu. Gaidām Igaunijas priekšlikumus.

15. februārī valdei jāiesniedz budžeta konceptuālie uzstādījumi. Budžets ir sagatavots, saskaņojot to ar O!Latvija budžetu un WOC2018 budžetu. Ir sagatavots O!Latvija Gada pārskats, tuvākajās dienās tiks iesniegts arī LOF Gada pārskats. Ir zināms LSFP finansējums, līdz ar to, LOF budžeta ieņēmumu daļa ir zināma. LOF valde lūdz komisijām iesniegt budžeta pieteikumus līdz 1. martam, lai līdz nākamajai valdes sēdei varētu sagatavot budžetu Kongresam. LOF valdei tiek prezentēts ilgtermiņa budžeta projekts uz nākamajiem 4 gadiem.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

  1. Sagatavots dizains un pasūtītas medaļas Latvijas čempionātiem.
  2. Noslēgts līgums ar Paralimpisko komiteju.
  3. Sagatavotas tāmes un iesniegtas atskaites Paralimpiskajai komitejai.

Par 4. jautājumu:

LOF valdei jāapstiprina Latvijas junioru un pieaugušo izlašu atlašu kārtība.

Krastiņš informē valdi par sagatavotajiem dokumentiem. Par junioriem atbildīgais būs Valters Āboliņš.

LOF valde apstiprina atlašu kritērijus junioriem un pieaugušajiem.

Junioru izlasei kā fiziskās sagatavotības pārbaude tiek piedāvāts kross 23. martā Šmerlī.

LOF valde nolemj sagatavot līgumus ar izlašu sportistiem. Atbildīgais J. Krastiņš.

Krastiņš sagatavos izlašu vadības redzējumu par izlašu finanšu un treneru darba tālāko attīstību. Termiņš nākamā valdes sēde.

LOF valdei jāapstiprina Latvijas TakuO izlase. LOF valde apstiprina izlasi.

LOF izpilddirektors sagatavojis LOF Kongresa darba kārtību un pārstāvniecības normas. LOF valde nolemj papildināt darba kārtību ar punktu par tautas sacensību rīkošanas maksu. A. Vārna sagatavos esošās situācijas aprakstu, kā arī veiks aprēķinus par nesamaksātajām summām, kopš Kongress pieņēma lēmumu par tautas sacensību rīkošanas maksas piemērošanu. Termiņš 1. marts.

LOF valde saņēmusi iesniegumu no RSP par biedra statusa atjaunošanu. Saņemts dalībnieku saraksts. RSP lūdz sacensību rezultātos atspoguļot šo sportistu saistību ar RSP, bet vienlaicīgi atļaut pārstāvēt OK Ozons. LOF valde piekrīt šādai iespējai.

Lēmums par LČ rīkošanu Alūksnē tiks pieņemts 16. februārī līdz 18:00. Atbildīgie G. Ikaunieks un J. Gaidelis.

LOF valde saņēmusi piedāvājumu rīkot PČ ziemā 2019. gadā, valde nolemj atteikties.

LOF valde nolemj piedalīties pasākumā par Ginesa rekorda uzstādīšanu, motivējot tautas sacensību rīkotājus sacensības sarīkot attiecīgajā trešdienā, kā arī apkopot rezultātus. Atbildīgais A. Vārna. Sabiedrisko attiecību komisija atspoguļos presē gan gatavošanos, gan šī notikuma norisi pasaules notikumu kontekstā. Atbildīgā S. Grosberga.

LOF valde saņēmusi pieteikumu no SK Kandava par uzņemšanu LOF, LOF valde nolemj uzņemt SK Kandava par pagaidu biedru līdz Kongresam.

Veļķeris iesūtījis priekšlikumus par LOF attīstības virzību. Tiks sagatavots nolikums par labāko orientēšanās klubu Latvijā. Atbildīgais A. Vārna. Termiņš 14. marts.

Par 5. jautājumu:

LOF turpina līguma sagatavošanu ar IOF par PK 2017. Atbildīgais J. Lazdāns.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 14. martā Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.036339998245239