Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/1

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2016/1

2016. gada 18. janvārī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Matīss Ratnieks, Juris Knēts, Gunārs Ikaunieks, Ilze Lapiņa, Henrijs Freimanis, Valters Kaminskis

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Jānis Lazdāns, Iveta Holcmane, Beāta Zaļaiskalna, Annija Zaļaiskalna, Jānis Tamužs, Aigars Kokins

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts 2018.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Tehniskā komisija turpinās darbu pie inspektoru sistēmas sakārtošanas, kā arī sacensību novērtēšanas sistēmas izveidi. Inspektoru seminārs būs kopā ar LOF sacensību rīkotāju semināru 31. janvārī. Organizēs J. Knēts. Seminārs notiks IK Auseklis, sākums 11:00.

Semināra galvenie jautājumi būs par inspektoriem un LK sistēmas tālāko vīziju. Semināra programma tiks publicēta LOF mājas lapā. Atbildīgais J. Knēts.

Jānis Gaidelis piedāvā apmācīt ziemas sacensību distanču plānošanā un sagatavošanā. Atbildīgais G. Ikaunieks, līdz martam jāsagatavo atskaite. Informācija ir publicēta LOF mājas lapā.

Ir aktuāls jautājums par karšu zīmētāju semināru, sevišķi par sprinta kartēm. Ņemot vērā, ka ir iespēja uzaicināt IOF speciālistu, semināra datums ir jāsaskaņo tuvākajā laikā ar IOF. Atbildīgais J. Knēts. Pašlaik tiek piedāvāts 2.-3. aprīlis.

 1. Vārna gatavo metodiskos materiālus sporta skolotājiem. Vēl būs nelielas korekcijas, lai varētu šos materiālus izmantot pilnvērtīgi. A. Vārna informē, ka ir plānots organizēt seminārus sporta skolotājiem.

Sadarbībā ar jaunatnes treneriem ir radīts detalizēts nolikums kausa izcīņai skolu komandām orientēšanās sportā. Skolu kauss notiks 20. aprīlī Siguldā, iesniegts pieteikums Siguldas domē atbalsta saņemšanai. Siguldas novada dome ir atbalstījusi finansējuma piešķiršanu un ir noslēgts līgums. Tiks izsūtīti uzaicinājumi skolām un arī klubiem, un tiks gaidīti pieteikumi. Organizēs klubs A2 un O!Latvija. Turpinās mārketinga darbs J. Lazdāna vadībā.

Plānots izveidot vienotu pieteikšanās sistēmu. Turpināsies darbs ar pieteikšanās sistēmas saskaņošanu ar Eventor starptautisko sistēmu. Šie darbi tiks turpināti. Atbildīgais M. Ratnieks.

Ņemot vērā, ka neizdodas sazināties ar Igaunijas OF pārstāvjiem par kopējo projektu, J. Lazdāns uzņemas pārbaudīt, kāda ir Igaunijas OF attieksme par projekta turpināšanu.

 1. Zaļaiskalna apņemas tuvākajā laikā publicēt LOF Konferences prezentācijas.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Nosūtītas atskaites pašvaldībām.
 2. Noslēgti līgumi ar LOF atbalstītājiem.
 3. Iesniegtas atskaites VID.

Par 4. jautājumu:

LOF valde izsludina LOF Kongresu 19. martā Jūrmalā Jomas ielā 4. Sākums 11:00.

LOF 2016. gada budžeta sākuma versija tiks gatavota Finansu komisijā, tad nodota valdei izskatīšanai.

15. februārī valdei jāiesniedz budžeta konceptuālie uzstādījumi. Budžets tiek gatavots, saskaņojot to ar O!Latvija budžetu un WOC2018 budžetu.

Visām komisijām tuvākajā laikā jāiesūta vēlamais finansējums 2016. gadam.

Ikaunieks informē par situāciju ziemas orientēšanās Latvijā. PK Somijā piedalījās Raivo Kivlenieks, kurš izcīnīja 12. vietu garajā distancē, 4 sportisti piedalīsies PK posmā Vācijā.

Tiek komplektēta komanda dalībai EČ Austrijā februārī, kopā piedalīsies 13 sportisti.

Situācija ar sievietēm ir slikta, šobrīd gatavojas sportistes no Daugavpils, jaunieši no Valmieras.

Lielākā problēma ir treneri, svarīgi saglabāt esošos centrus.

Pašlaik notiek sarunas par atbalstu ziemas sportistiem ar inventāru.

Jāapstiprina LČ ziemā nolikums. LOF valde apstiprina nolikumu, lūdzot pārlabot grupu sarakstus.

 1. Tamužs informē par izmaiņām Rīgas čempionātā, stafete būs Zvirgzdē pie Vecumniekiem. LOF valde piekrīt.
 2. Tamužs lūdz atļauju LČ naktī rīkot ar kopējo startu saīsinātā garā distancē. LOF valde neiebilst pret distances saīsināšanu, kā arī par kopēju startu. LOF valde lūdz padomāt par sacensību skatāmību un informāciju.

Par 5. jautājumu:

Notiek gatavošanas IOF augsta līmeņa sacensību organizatoru semināram Rīgā 5.-7. februārī.

No LOF piedalīsies Jānis Lazdāns, Matīss Ratnieks, Inese Purgaile, Ģirts Mamis.

Lazdāns un Ģ. Mamis 5. februārī tiksies ar PČ inspektoriem, kā arī PK inspektoriem.

Par 6. jautājumu:

 • IOF aicina piedalīties Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājumā 11. maijā, lai sasniegtu vislielāko dalībnieku skaitu. M. Ratnieks noskaidros precīzāku informāciju.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 15. februārī Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.056908845901489