Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/13

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/13

2015. gada 16. decembrī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Matīss Ratnieks, Juris Knēts, Gunārs Ikaunieks, Ilze Lapiņa

LOF klubu pārstāvji: Aigars Vārna, Ainars Lagzdiņš, Jurģis Krastiņš, Beāta Zaļaiskalna

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Pasaules čempionāts 2018.
  6. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Tehniskā komisija turpinās darbu pie inspektoru sistēmas sakārtošanas, kā arī sacensību novērtēšanas sistēmas izveidi. LOF valde nolemj uzdot J. Knētam sarīkot inspektoru semināru novembrī. Nav iesūtītas atskaites par inspektoru darbu, tāpēc seminārs būs kopā ar LOF sacensību semināru 31. janvārī. Organizēs J. Knēts.

Jānis Gaidelis piedāvā apmācīt ziemas sacensību distanču plānošanā un sagatavošanā. Atbildīgais G. Ikaunieks, līdz martam jāsagatavo atskaite.

Ir aktuāls jautājums par karšu zīmētāju semināru, sevišķi par sprinta kartēm. Ņemot vērā, ka ir iespēja uzaicināt IOF speciālistu, semināra datums ir jāsaskaņo tuvākajā laikā ar IOF. Atbildīgais J. Knēts.

Vajadzētu attīstīt ideju par izturības sporta veidu asociācijas dibināšanu. Atbildīgais V. Tamužs. Pagaidām ir maza ieinteresētība no citu federāciju puses, nav vēl arī īsti izstrādāta stratēģija un izpratne par to, kā un par ko turpināt sarunas. Pašlaik šis jautājums tiek pārcelts uz vēlāku laiku, kad būs vairāk iespēju risinājumiem.

Vizītē uz IZM dosies V. Tamužs, M. Ratnieks un A. Vārna. Prezentāciju gatavos B. Zaļaiskalna. Vizīte notikusi. Ir skaidri ceļi, kā turpināt iesaistīšanos dažādos pasākumos, lai sevi vairāk parādītu. A. Vārna gatavo metodiskos materiālusi sporta skolotājiem.

Sadarbībā ar jaunatnes treneriem ir radīts detalizēts nolikums kausa izcīņai skolu komandām orientēšanās sportā. Skolu kauss notiks 26. aprīlī Siguldā, iesniegts pieteikums Siguldas domē atbalsta saņemšanai. Tiks izsūtīti uzaicinājumi skolām un arī klubiem, un tiks gaidīti pieteikumi. Organizēs klubs A2 un O!Latvija. Nolikums tiks precizēts pēc treneru semināra Smiltenē. Atbildīgie G. Ikaunieks un H. Freimanis. Nolikums ir sagatavots, turpinās mārketinga darbs J. Lazdāna vadībā.

Plānots izveidot vienotu pieteikšanās sistēmu. Turpināsies darbs ar pieteikšanās sistēmas saskaņošanu ar Eventor starptautisko sistēmu. Šie darbi tiks turpināti. Atbildīgais M.Ratnieks

LOF valde meklēs risinājumus LOF aktivitāšu uzskaites uzlabošanai, lai varētu saņemt papildus finansējumu no valsts. Atbildīgie Gunārs Ikaunieks, Matīss Ratnieks. Reģistram ar visiem orientēšanās pasākumos startējušajiem dalībniekiem jābūt sagatavotam līdz rudenim. Atbildīgais M. Ratnieks. Reģistrs ir sagatavots, dati tiek izmantoti atskaitei par aktivitātēm LSFP.

Igaunijas OF piedāvājusi piedalīties jauna projekta sagatavošanā. Atbildīgais Matīss Ratnieks. Turpinās projekta idejas gatavošana, ar to nodarbojas Igaunijas pārstāvji. Diemžēl, sadarbība ir beigusies.

Ir plānots nākamajā gadā gatavot jaunu projektu uz šī gada projekta bāzes.

LOF valde nolemj sarīkot Konferenci 5. decembrī, kurā tiks apspriesti jautājumi, kuri ir aktuāli LOF klubiem, bet Kongresu rīkot martā, jo tad būs iespējams sagatavot reālu budžetu, kā arī atskaitīties par 2015. gada budžeta izpildi. Konference ir notikusi, tiks publicētas sagatavotās prezentācijas ar Konferences atziņām. Atbildīgā B. Zaļaiskalna.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

  1. Nosūtītas atskaites pašvaldībām
  2. Sagatavota atskaite LSFP par LOF aktivitātēm 2015. gadā

Par 4. jautājumu:

LOF valde izsludina LOF Kongresu 19. martā. Vieta vēl tiks precizēta.

Būtu vēlams gatavot budžetu ar skatījumu līdz 2019. gadam.

Budžeta sākuma versija tiks gatavota Finansu komisijā, tad nodota valdei izskatīšanai.

15. februārī valdei jāiesniedz budžeta konceptuālie uzstādījumi. Nākamā gada budžets tiks gatavots janvārī.

Tiek piedāvāts LČ sprinta stafetēs pārcelt uz 29. maiju, lai nepārklātos ar LČ rogainingā. LOF valde balso par LČ sprinta stafetēs pārcelšanu. Par pārcelšanu J. Knēts, I.Lapiņa, Ģ. Mamis, V. Tamužs. Pret G. Ikaunieks.

LOF valde lūdz visus čempionātu datumus turpmāk saskaņot ar LOF valdi. Šis jautājums arī jāizskata seminārā 31. janvārī.

Ainārs Lagzdiņš ierosina sakārtot klubu reģistru, lai tajā neparādītos no LOF izslēgti klubi, kā arī lemt par pagaidu biedru statusu LOF. Šo jautājumu jāsagatavo uz LOF Kongresu.

  1. Ratnieks informējis, ka LČ Ventspilī tiks rīkots sadarbojoties O!Latvijai ar Siguldas maratona klubu un OK Ziemeļkurzeme, distances sagatavos I.Peilāns.

Par 5. jautājumu:

Notiek gatavošanas IOF augsta līmeņa sacensību organizatoru semināram Rīgā 5.-7. februārī.

IOF informējusi, kas būs IOF inspektori PK 2017, notikusi jau sazināšanās ar inspektoriem.

Par 6. jautājumu:

  • LOF Valde nolemj uzņemt biedrību Siguldas Maratona klubs par LOF pagaidu biedru

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 18. janvārī Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.039628982543945