Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

28.janvāris /
Spodris, Kārlis
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/12

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/12

2015. gada 11. novembrī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Matīss Ratnieks, Ilze Lapiņa, Juris Knēts, Gunārs Ikaunieks, Henrijs Freimanis, Valters Kaminskis

LOF klubu pārstāvji: Normunds Bērziņš, Atis Rukšāns, Beāta Zaļaiskalna, Annija Zaļaiskalna

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts 2018.
 6. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Tehniskā komisija turpinās darbu pie inspektoru sistēmas sakārtošanas, kā arī sacensību novērtēšanas sistēmas izveidi. Atbildīgais J. Knēts. LOF valde nolemj uzdot J. Knētam sarīkot inspektoru semināru novembrī. Seminārs tiek gatavots. Varētu būt 28. novembrī.

Vajadzētu attīstīt ideju par izturības sporta veidu asociācijas dibināšanu. Atbildīgais V. Tamužs. Pagaidām ir maza ieinteresētība no citu federāciju puses, nav vēl arī īsti izstrādāta stratēģija un izpratne par to, kā un par ko turpināt sarunas. Tiks izsūtīti ielūgumi uz LOF balli 5. decembrī.

Vizītē uz IZM dosies V. Tamužs, M. Ratnieks un A. Vārna. Prezentāciju gatavos B. Zaļaiskalna. Pēc ilgstošām sarunām ir panākts, ka tikšanās būs ceturtdien 12. novembrī.

Sadarbībā ar jaunatnes treneriem ir radīts detalizēts nolikums kausa izcīņai skolu komandām orientēšanās sportā. Skolu kauss notiks 26. aprīlī Siguldā, iesniegts pieteikums Siguldas domē atbalsta saņemšanai. Tiks izsūtīti uzaicinājumi skolām un arī klubiem, un tiks gaidīti pieteikumi. Organizēs klubs A2 un O!Latvija. Nolikums tiks precizēts pēc treneru semināra Smiltenē. Atbildīgie G. Ikaunieks un H. Freimanis.

Plānots izveidot vienotu pieteikšanās sistēmu. Turpināsies darbs ar pieteikšanās sistēmas saskaņošanu ar Eventor starptautisko sistēmu. Šie darbi tiks turpināti novembrī.

LOF valde meklēs risinājumus LOF aktivitāšu uzskaites uzlabošanai, lai varētu saņemt papildus finansējumu no valsts. Atbildīgie Gunārs Ikaunieks, Matīss Ratnieks. Reģistram ar visiem orientēšanās pasākumos startējušajiem dalībniekiem jābūt sagatavotam līdz rudenim. Atbildīgais M. Ratnieks.

Igaunijas OF piedāvājusi piedalīties jauna projekta sagatavošanā. Atbildīgais Matīss Ratnieks. Turpinās projekta idejas gatavošana, ar to nodarbojas Igaunijas pārstāvji.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Notikusi IOF inspektoru vizīte, lai pārbaudītu LOF gatavību PČ 2018. gadā.
 2. Pieņemts darbā LOF sporta metodiķis.
 3. Nosūtītas atskaites pašvaldībām.

Par 4. jautājumu:

LOF valde nolemj sarīkot Konferenci 5. decembrī, kurā tiks apspriesti jautājumi, kuri ir aktuāli LOF klubiem, bet Kongresu rīkot martā, jo tad būs iespējams sagatavot reālu budžetu, kā arī atskaitīties par 2015. gada budžeta izpildi.

 1. Tamužs piedāvā Konferenci sākt ar nelielu ieskatu LOF, kuru sagatavos vairāki uzaicinātie LOF pārstāvji.

Konference sāksies 12:00, beigas paredzētas 17:00.

LOF klubi tiek aicināti iesniegt priekšlikumus Konferencei līdz 28. novembrim.

Nepieciešams atrast Konferences vadītāju un protokolistu. Konference būs arī kā seminārs. Nosaukums-LOF klubi ceļā uz PČ 2018.

LOF pārstāvji bijuši Valmierā, notikušas pārrunas par Latvijas Olimpiādi, kā notiks sacensības orientēšanās sportā. Tuvākajā laikā būs jāgatavo Nolikums, paredzētas 3 dienu sacensības.

Organizēs ZVOC.

LOF valde saņēmusi LK nolikumus, kurus sagatavojis N. Bērziņš. Ir pieteikušies tikai 3 rīkotāji sprinta kausam un stafešu kausam.

LOF valde nolemj balsot par LK Nolikuma apstiprināšanu vai tikai LK sacensību kalendāra apstiprināšanu:

Par nolikumu 5(Tamužs, Ratnieks, Ikaunieks, Knēts, Kaminskis).

Par kalendāru 3 (Lapiņa, Freimanis, Mamis).

Par sprintu kausa nolikumu 8(visi valdes locekļi).

Par stafešu kausu nolikumu 8(visi valdes locekļi).

 1. Freimanis uzņemas turpināt sarunas par iespēju piesaistīt vēl vienu stafešu kausa rīkotāju.

Sprinta stafetes rīkos OK Ziemeļkurzeme Kandavā.

LOF valde lemj par Gada cilvēku un par Mūža ieguldījumu.

 1. Ikaunieks lūdz valdei piešķirt tiesības LČ ziemā rīkot OK Alūksne, 19.-21.02. Valde piekrīt.

Ziemas izlasei 2016. gada finansējums pagaidām paliek iepriekšējā gada līmenī.

LOF tiek mēģināts pastiprināt Mārketinga komisiju, apvienojot to ar Sabiedrisko attiecību komisiju.

Par komisijas vadītāju tiek ierosināts uzaicināt Jāni Lazdānu. LOF valde piekrīt iecelt Jāni Lazdānu par komisijas vadītāju.

Notikusi tikšanās ar Jaunsardzes vadību par sadarbības iespējām.

Par 5. jautājumu:

26.-28. oktobrī Latvijā ieradās IOF inspektors un inspektora palīgs, lai pārliecinātos par Latvijas gatavību sarīkot PČ 2018.

Inspektori apmeklēja apvidus, kuros notiks PČ sacensības, iepazinās ar izmitināšanas iespējām, arēnām, sacensību centriem utt.

IOF informējusi, kas būs IOF inspektori PK 2017.

Par 6. jautājumu:

 • LOF Valde nolemj uzņemt biedrību Taciņa par LOF pagaidu biedru
 • Saņemts iesniegums no Ilmāra Limbēna ar aicinājumu anulēt rezultātus LK sakarā ar KP nepareizu aprīkošanu. Pēc konsultācijas ar starptautiski atzītu inspektoru, LOF valde noraida protestu, bet aicina rīkotājus novietot paraugam kontrolpunktu sacensību centrā, lai visi varētu apskatīt, kā aprīkots KP

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 16. decembrī Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,080377817153931