Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/11

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/11

2015.gada 13. oktobrī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Matīss Ratnieks, Henrijs Freimanis, Ilze Lapiņa, Valters Kaminskis

LOF klubu pārstāvji: Mārtiņš Lasmanis, Aigars Vārna, Normunds Bērziņš, Beāta Zaļaiskalna, Jānis Tamužs

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts 2018.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Tehniskā komisija turpinās darbu pie inspektoru sistēmas sakārtošanas, kā arī sacensību novērtēšanas sistēmas izveidi. Atbildīgais J. Knēts. Ir vairāki piemēri, kas liecina par to, ka iespējama laba inspektoru sadarbība ar sacensību rīkotājiem. Vajadzētu prasīt, lai visi inspektori iesniedz atskaites par sacensībām. LOF valde nolemj uzdot J. Knētam sarīkot inspektoru semināru novembrī.

Vajadzētu attīstīt ideju par izturības sporta veidu asociācijas dibināšanu. LOF valde uzskaitīs federācijas, kuras varētu iesaistīt asociācijas dibināšanā un uzsāks sarunas. Atbildīgais V. Tamužs. Pagaidām ir maza ieinteresētība no citu federāciju puses, nav vēl arī īsti izstrādāta stratēģija un izpratne par to, kā un par ko turpināt sarunas.

Vizītē uz IZM dosies V. Tamužs. Līdz nākamajai valdes sēdei vajadzētu sarīkot tikšanos. Prezentāciju gatavos B. Zaļaiskalna. Vēstule ir nosūtīta, notiek komunikācija ar IZM darbiniekiem.

Sadarbībā ar jaunatnes treneriem ir radīts detalizēts nolikums kausa izcīņai skolu komandām orientēšanās sportā. Lielākā problēma, ka nav sponsoru skolu kausam, pagaidām ir cerība sarīkot pirmajā gadā vienu dienu Siguldā, ielūdzot visu skolu komandas. LOF pārstāvji saskaņos iespējamos datumus ar Siguldu un sagatavos nolikuma projektu. Atbildīgie M. Ratnieks un A. Vārna.

LOF valdes sēdē ieradies Aigars Vārna, kurš izteicis gatavību būt sporta masveidības organizators LOF.

Aigars Vārna sagatavojis prezentāciju savai darbībai LOF.

LOF valde pieņem lēmumu par Aigara Vārnas apstiprināšanu amatā.

LOF valde saņēmusi vairākus pieteikumus WOC 2018. direktora amatam.

LOF valde nolemj lūgt līdz nākamajai trešdienai visiem kandidātiem iesniegt rakstisku vīziju par darbu kā PČ direktoram. Saņemtas 2 rakstiskas vīzijas, ar kuru autoriem notikušas sarunas.

LOF valde balso par kandidātiem:

Par J. Lazdānu-Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Matīss Ratnieks, Ilze Lapiņa, Valters Kaminskis.

Par I. Straumi-Henrijs Freimanis.

LOF valde pieņem lēmumu darbā par WOC direktoru apstiprināt Jāni Lazdānu.

Ir saņemta informācija, ka orientēšanās būs nākamgad Olimpiādē. Diemžēl, Olimpiāde sakrīt ar 2016. gada Kāpu. Kāpas datumi tiks mainīti un tā notiks nedēļu pēc Olimpiādes.

Atbildīgais no LOF par Olimpiādes sacensību sarīkošanu būs M. Ratnieks.

Ratnieks informē, ka ir sagatavota pirmā testa versija LOF mājas lapai angļu valodā, cerams, līdz nedēļas beigām sāks darboties. Mājas lapa angļu valodā sākusi darboties, būs tulkotājs ziņām.

Plānots izveidot vienotu pieteikšanās sistēmu. Turpināsies darbs ar pieteikšanās sistēmas saskaņošanu ar Eventor starptautisko sistēmu. Šie darbi tiks turpināti novembrī.

Lapiņa informē, ka bijusi PČ Rogainingā organizatoru sanāksme, pagaidām sagatavošanās notiek kā plānots.

LOF valde meklēs risinājumus LOF aktivitāšu uzskaites uzlabošanai, lai varētu saņemt papildus finansējumu no valsts. Atbildīgie Gunārs Ikaunieks, Matīss Ratnieks. Reģistram ar visiem orientēšanās pasākumos startējušajiem dalībniekiem jābūt sagatavotam līdz rudenim. Atbildīgais M. Ratnieks.

Igaunijas OF piedāvājusi piedalīties jauna projekta sagatavošanā. Atbildīgais Matīss Ratnieks. Jāturpina darbs pie EST-LAT projekta tēmas sagatavošanas un tuvākajā laikā jātiekas ar Igaunijas OF pārstāvjiem. Tikšanās ir notikusi.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas atskaites LSFP.
 2. Nosūtītas tāmes un iesniegumi pašvaldībām 2016. gada pasākumu rīkošanai.
 3. Iesniegts pieteikums LSFP starptautisku pasākumu rīkošanai 2016. gadā.
 4. Iesniegts finansu pieprasījums IZM 2016. gadam
 5. Iesniegti finansu atbalsta lūgumi pašvaldībām dalībai BJC.

Par 4. jautājumu:

Valters Kaminskis nācis klajā ar priekšlikumu noturēt LOF Kongresu jau decembrī pirms balles.

LOF valde nolemj sarīkot Konferenci 5. decembrī, kurā tiks apspriesti jautājumi, kuri ir aktuāli LOF klubiem, bet Kongresu rīkot martā, jo tad būs iespējams sagatavot reālu budžetu, kā arī atskaitīties par 2015. gada budžeta izpildi.

LOF valde nolemj, ka Konference un orientieristu balle notiks 5. decembrī Ropažu kultūras namā. Balles sākums 18:00.

LOF klubiem jāiesūta priekšlikumi Konferences darba kārtībai līdz nākamajai valdes sēdei.

Kā viens no aktuālajiem jautājumiem, kuru valdes vadība skaidros orientēšanās sabiedrībai, ir SIA O-Latvija darbība. H. Freimanis LOF valdē izskatīšanai iesniedzis savu skatījumu par Latvijas čempionātu rīkošanas tiesībām, dažiem valdes locekļiem gan ir pilnīgi pretējs viedoklis.

Konferencē jāizskata arī jautājumi par gatavošanos PČ 2018 un citiem starptautiskajiem pasākumiem, kurus tuvākajos gados rīkos LOF.

Bērziņš informē par LK kalendāra gatavības pakāpi. Saņemti 15 LK pieteikumi un 3 pieteikumi sprinta un stafešu kausiem.

Valdē izvēršas diskusija par to, vai Siguldas kausam piešķirt LK statusu. Šo sacensību rīkotāji nav LOF biedri, bet ir izteikuši vēlmi kļūt par LOF biedriem. V. Kaminskis rosina LOF valdi strādāt pie LK sacensību disbalansa mazināšanas starp Vidzemes, kur kvalitatīvas LK sacensības tiek rīkotas daudz, un Zemgales – Kurzemes novadiem, kuros ir gan spēcīgi klubi, gan tiek rīkotas sacensības, bet LK statusam, izņemot OK „Saldus”, šīs sacensības netiek pieteiktas. H. Freimanim šķiet, ka LK un LOF sabiedrībai krietni lielāku ieguldījumu dod klubs ar biedriem, kuri piedalās LK sacensībās un rīko LK sacensības. Tur pienesums ir gan skrējēja, gan sacensību rīkošanas maksas veidā, bet Siguldas kausa rīkotājiem savu kluba biedru praktiski neesot. Tādēļ H. Freimanis aicina strādāt, lai piesaistītu LK rīkošanā Zemgales - Kurzemes klubus vēl šogad.

LOF valde nolemj balsot, vai Siguldas kausam piešķirt LK statusu.

Par 4( Ģ. Mamis, V. Tamužs, I. Lapiņa, V. Kaminskis).

Pret 2( H. Freimanis, M. Ratnieks).

Visi LK rīkotāji tiek apstiprināti ar nosacījumu, ka visiem jābūt LOF biedriem.

LOF valde nolemj, ka Siguldas kausa organizatoriem jāsaskaņo sacensību datums ar N. Bērziņu.

LČ maratonā notiks 8. oktobrī. Rīkotāji būs OK Briksnis un OK Ozons.

Par 5. jautājumu:

Noticis IOF o-skrējiena komisijas seminārs 10.-11. oktobrī.

Oktobra beigās gaidāma IOF inspektoru vizīte Latvijā, lai novērtētu gatavošanos WOC 2018. LOF piedāvās vēlamos datumus un sagatavos vizītes darba kārtību. Tas varētu būt jaunā WOC direktora pirmais pienākums. Nosūtīta darba kārtība vizītei, vizīte notiks 26.-28.oktobrī.

Par 6. jautājumu:

LOF valde pieņem lēmumu, ka BJC tiks ierosināts dalības maksu paaugstināt līdz 40,-

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 11. novembrī Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0.064558029174805