Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

21.novembris /
Andis, Zeltīte
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/10

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/10

2015.gada 16. septembrī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Matīss Ratnieks, Henrijs Freimanis, Ilze Lapiņa, Valters Kaminskis

LOF klubu pārstāvji: Sandra Grosberga, Jurģis Krastiņš, Beāta Zaļaiskalna, Zita Rukšāne, Atis Rukšāns

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts 2018.
 6. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Tehniskā komisija turpinās darbu pie inspektoru sistēmas sakārtošanas, kā arī sacensību novērtēšanas sistēmas izveidi. Atbildīgais J. Knēts.

Vajadzētu attīstīt ideju par izturības sporta veidu asociācijas dibināšanu. LOF valde uzskaitīs federācijas, kuras varētu iesaistīt asociācijas dibināšanā un uzsāks sarunas. Atbildīgais V. Tamužs.

Vizītē uz IZM dosies V. Tamužs. Līdz nākamajai valdes sēdei vajadzētu sarīkot tikšanos. Prezentāciju gatavos B. Zaļaiskalna.

Sadarbībā ar jaunatnes treneriem ir radīts detalizēts nolikums kausa izcīņai skolu komandām orientēšanās sportā, kuru bija nolemts apspriest seminārā Madonā. Seminārā Madonā tika apspriesti arī jautājumi par jauniešu un skolu iesaisti orientēšanās sportā.

Madonas seminārs rezultējies ar vairākiem secinājumiem, pirmkārt, ar nepieciešamību attīstīt treneru korpusu, jādodas uz pašvaldībām un jāveic pārrunas par šiem jautājumiem, tāpēc nepieciešams kāds cilvēks, kas ar to nodarbosies.

LOF valde izskata atsūtītos pieteikumus sporta masveidības darba organizatora amatam.

LOF valde pilnvaro LOF valdes locekļus Henriju Freimani, Viesturu Tamužu, Valteru Kaminski tikties ar kandidātiem un pieņemt lēmumu.

LOF valde saņēmusi vairākus pieteikumus WOC 2018. direktora amatam.

LOF valde nolemj lūgt līdz nākamajai trešdienai visiem kandidātiem iesniegt rakstisku vīziju par darbu kā PČ direktoram. Beāta Zaļaiskalna sagatavos nepieciešamo iesniedzamo informāciju un Ģ. Mamis to izsūtīs visiem pretendentiem.

LOF valde nolemj, ka vajadzētu mēģināt atgriezt orientēšanās sportu Latvijas olimpiādē. Ir saņemta informācija, ka orientēšanās būs nākamgad Olimpiādē. Diemžēl, Olimpiāde sakrīt ar 2016. gada Kāpu. Par šo problēmu turpināsies sarunas.

 1. Kaminskis ir atbildīgs par iekšējās un ārējās komunikācijas uzlabošanu, tajā skaitā, angļu valodas tulkojuma ieviešanu, lai arī citu valstu pārstāvji varētu izlasīt svarīgākās lietas LOF mājas lapā. M. Ratnieks informē, ka ir sagatavota pirmā testa versija, cerams, līdz nedēļas beigām sāks darboties.
 2. Ratnieks, sadarbībā ar E. Puriņu, sācis gatavot karšu reģistru LOF mājas lapā. Plānots izveidot vienotu pieteikšanās sistēmu. Turpināsies darbs ar pieteikšanās sistēmas saskaņošanu ar Eventor starptautisko sistēmu.

Rogaininga komisija sākusi darbu, lai ietekmētu IRF statūtu nepilnības antidopinga jautājumos. Atbildīgā I. Lapiņa. PČ rogainingā laikā būs tikšanās, kurā šis jautājums tiks pārrunāts. Ir vienošanās, ka šis jautājums tiks iekļauts sarunās ar IRF vadību. Notikusi tikšanās, bet pagaidām nav īpašas ieinteresētības, jāturpina darbs sarakstē. Par tālāko darbu atbildīgie V. Kaminskis un I. Lapiņa.

LOF valde meklēs risinājumus LOF aktivitāšu uzskaites uzlabošanai, lai varētu saņemt papildus finansējumu no valsts. Atbildīgie Gunārs Ikaunieks, Matīss Ratnieks. Reģistram ar visiem orientēšanās pasākumos startējušajiem dalībniekiem jābūt sagatavotam līdz rudenim. Atbildīgais M. Ratnieks.

Igaunijas OF piedāvājusi piedalīties jauna projekta sagatavošanā. Atbildīgais Matīss Ratnieks. Jāturpina darbs pie EST-LAT projekta tēmas sagatavošanas un tuvākajā laikā jātiekas ar Igaunijas OF pārstāvjiem. LOF piedāvājums nosūtīts Igaunijai, jāgaida atbilde. Līdz septembrim vajadzētu sagatavot projekta idejas aprakstu un iesniegt to projektu sekretariātā. Pagaidām nav jaunumu šajā jautājumā.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas tāmes un atskaites LSFP.
 2. Iesniegtas atskaites Paralimpiskajai komitejai.
 3. Iesniegtas atskaites pašvaldībām.
 4. Veiktas izmaiņas valdē UR un Valsts kasē.

Par 4. jautājumu:

Saņemti pieteikumi LČ naktī un LČ maratonā rīkošanai.

LOF valde piešķir tiesības LČ naktī 22. aprīlī rīkot OK Ozons un OK Briksnis.

LOF valde nolemj pagarināt pieteikšanās termiņus maratonam un sprinta stafetēm, lai sagaidītu vairāk pieteikumu.

Sandra Grosberga izsaka iebildumus par LČ stafetē rezultātiem, kurā uzvarētāja komanda sastāvēja no ārzemju sportistiem.

LOF valde nolemj sarīkot semināru 24. oktobrī, kurā varētu būt diskusiju arī par šo tematu.

LOF taku komisija iebilst par iespēju rīkot WTOC citā pilsētā, nekā WOC 2018. Jāturpina sarunas un visu aspektu apspriešana, lai apmierinātu visas ieinteresētās puses.

Par 5. jautājumu:

LOF jāpiedalās IOF komisijas semināra rīkošanā 10.-11. oktobrī. Seminārs notiks Dārza ielā 2, kā arī 11. oktobrī Magnētā. Atbildīgie Ģ. Mamis un V. Tamužs.

Oktobra beigās gaidāma IOF inspektoru vizīte Latvijā, lai novērtētu gatavošanos WOC 2018. LOF piedāvās vēlamos datumus un sagatavos vizītes plānu. Tas varētu būt jaunā WOC direktora pirmais pienākums. Pagaidām atbildīgais Ģ. Mamis.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 21. oktobrī Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,038452863693237