Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

15.novembris /
Undīne, Leopolds, Unda
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/8

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/8

2015. gada 19. augustā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Pēteris Apinis, Ģirts Mamis, Matīss Ratnieks, Juris Knēts, Henrijs Freimanis, Ilze Lapiņa, Gunārs Ikaunieks

LOF klubu pārstāvji: Normunds Bērziņš, Jurģis Krastiņš

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Pasaules čempionāts 2018.
  6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Tehniskā komisija turpinās darbu pie inspektoru sistēmas sakārtošanas, kā arī sacensību novērtēšanas sistēmas izveidi. Atbildīgais J. Knēts.

Par Madonas orientēšanās centru bijusi saruna IZM. P. Apinis turpinās darbību Saeimas līmenī šī jautājuma risināšanai. P. Apinis informē, ka ir cerības jautājumu izskatīt Saeimas apakškomisijā rudenī. P. Apinis arī organizēs vizīti pie IZM ministres. Ir nosūtīts iesniegums IZM.

Apinis ir arī turpinājis diskusijas dažādos līmeņos par izturības sporta veidu attīstību, ieskaitot orientēšanos.

Ir apkopota informācija par jauniešu orientēšanās treniņu vietām un treneriem, kuri ikdienā nodarbojas ar orientieristu trenēšanu un par to saņem atalgojumu. Kā arī tiek izskatīta iespēja atjaunot jauno orientieristu treniņgrupas vietās, kur tās ir bijušas vai vietās, kur tādas treniņgrupas varētu izveidot. Atbildīgais H. Freimanis. H. Freimanis informē, ka bijusi saruna ar Kandavas pārstāvi, kur iespējama attīstība, varētu būt finansiāls atbalsts trenerim. Vēl bijusi tikšanās Aizputē, kur vēlas attīstīt orientēšanās sportu. Sadarbībā ar jaunatnes treneriem ir radīts detalizēts nolikums kausa izcīņai skolu komandām orientēšanās sportā, kuru nolemts apspriest seminārā Madonā. Seminārā Madonā tiks apspriesti jautājumi par jauniešu un skolu iesaisti orientēšanās sportā.

LOF valde nolemj, ka vajadzētu mēģināt atgriezt orientēšanās sportu Latvijas olimpiādē. Atbildīgais P. Apinis. Ir saņemta informācija, ka Orientēšanās būs nākamgad Olimpiādē. Diemžēl, Olimpiāde sakrīt ar 2016. gada Kāpu.

2018. gadā notiks arī Vispasaules latviešu sporta spēles, kurās būs arī orientēšanās.

Kaminskis ir atbildīgs par iekšējās un ārējās komunikācijas uzlabošanu, tajā skaitā, angļu valodas tulkojuma ieviešanu, lai arī citu valstu pārstāvji varētu izlasīt svarīgākās lietas LOF mājas lapā. M. Ratnieks informē, ka ir sagatavota pirmā testa versija, tuvāko nedēļu laikā galīgā angļu versija būs pieejama.

Ratnieks, sadarbībā ar E. Puriņu, sācis gatavot karšu reģistru LOF mājas lapā. Plānots izveidot vienotu pieteikšanās sistēmu. Turpināsies darbs ar pieteikšanās sistēmas saskaņošanu ar Eventor starptautisko sistēmu.

Ratnieks ierosina diskusiju par izmaiņām kalendārā, kurš redzams LOF mājas lapas pirmajā lapā, priekšroku dodot svarīgākajām LOF sacensībām. LOF valde nolemj vairāk izcelt svarīgākās LOF sacensības. Saraksta augšpusē tiks publicētas LK sacensības un LČ, bet zemāk citas LOF sacensības, kā arī par īpašu samaksu ievietotie pasākumi. Izmaiņas ir veiktas, vēl tiks veikti nelieli uzlabojumi.

Rogaininga komisija sākusi darbu, lai ietekmētu IRF statūtu nepilnības antidopinga jautājumos. Atbildīgā I. Lapiņa. PČ rogainingā laikā būs tikšanās, kurā šis jautājums tiks pārrunāts. Ir vienošanās, ka šis jautājums tiks iekļauts sarunās ar IRF vadību.

LOF valde meklēs risinājumus LOF aktivitāšu uzskaites uzlabošanai, lai varētu saņemt papildus finansējumu no valsts. Atbildīgie Gunārs Ikaunieks, Matīss Ratnieks. Reģistram ar visiem orientēšanās pasākumos startējušajiem dalībniekiem jābūt sagatavotam līdz rudenim. Atbildīgais M. Ratnieks.

Igaunijas OF piedāvājusi piedalīties jauna projekta sagatavošanā. Atbildīgais Matīss Ratnieks. Jāturpina darbs pie EST-LAT projekta tēmas sagatavošanas un tuvākajā laikā jātiekas ar Igaunijas OF pārstāvjiem. LOF piedāvājums nosūtīts Igaunijai, jāgaida atbilde. Līdz septembrim vajadzētu sagatavot projekta idejas aprakstu un iesniegt to projektu sekretariātā.

LSFP ir iespēja saņemt līdzekļus semināru organizēšanai. LOF sagatavos projektu iesniegšanai LSFP. Projekts ir iesniegts un ir saņemti 50% finansējuma.

Ņemot to vērā, jāgatavo seminārs Madonā. Atbildīgie M. Ratnieks un G. Ikaunieks. Seminārs notiks 24. un 25. augustā Smecersilā un pamatā būs veltīts jaunatnes piesaistei orientēšanās sportam, seminārs aptvers vairākas tēmas: sporta centru izveide, treneru piesaiste un motivācija, finanšu piesaiste u.c. Ir sagatavoti ielūgumi cilvēkiem, kuriem vajadzētu piedalīties seminārā. Ir sagatavots semināra plāns.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

  1. Iesniegtas tāmes un atskaites LSFP.
  2. Iesniegtas atskaites un tāmes Paralimpiskajai komitejai.
  3. Iesniegtas atskaites LSFP par rezultātiem PČ.
  4. Noslēgts līgums ar Siguldas domi.

Par 4. jautājumu:

Sagatavots projekts LČ sprintā, vidējā, garā un stafetē rīkošanai. Rīkotājs būtu SIA O!Latvija. Čempionāti notiktu Daugavpilī un Ventspilī.

Ņemot vērā, ka nav vienprātības valdes locekļu starpā par šo jautājumu, LOF valde balso par rīkošanas tiesību piešķiršanu SIA O!Latvija. Par 5, pret 1, atturas 2.

LOF valde izsludina pieteikšanos uz pārējiem LČ līdz nākamajai valdes sēdei.

Saņemta Latvijas izlases trenera Jari Ikaheimonena atskaite par rezultātiem Pasaules čempionātā.

Krastiņš sniedz informāciju par rezultātiem un iespaidiem.

Par 5. jautājumu:

IOF ir apstiprinājis Latvijas tiesības rīkot WMOC 2019.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 16. septembrī Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,032835006713867