Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

20.novembris /
Anda, Andīna
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/6

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/6

2015. gada 18. jūnijā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Matīss Ratnieks, Pēteris Apinis, Gunārs Ikaunieks, Juris Knēts

LOF klubu pārstāvji: Beāta Zaļaiskalna

 

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts 2018.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

 

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Tehniskā komisija turpinās darbu pie inspektoru sistēmas sakārtošanas, kā arī sacensību novērtēšanas sistēmas izveidi. Atbildīgais J. Knēts. Pagaidām risinājumi situācijas uzlabošanai nav atrasti, jautājuma izvērtēšanā turpmāk piedalīsies arī M. Ratnieks.

Par Madonas orientēšanās centru bijusi saruna IZM. IZM nostāja, ka šādiem centriem jābūt tikai ar darbību tādos virzienos, kas ir mārketinga instrumenti. Un tie ir tikai olimpiskie sporta veidi. P. Apinis turpinās darbību Saeimas līmenī šī jautājuma risināšanai. P. Apinis informē, ka ir cerības jautājumu izskatīt Saeimas apakškomisijā rudenī. Pie šī jautājuma jāatgriežas augustā. P. Apinis arī organizēs vizīti pie IZM ministres pēc 7. jūlija. Jāsagatavo iesniegums, kas būtu veidots uz esošās prezentācijas bāzes. Atbildīgais P. Apinis. Iesniegumu sagatavos B. Zaļaiskalna.

Ģ. Mamis sagatavojis nolikumu „Orientēšanās treneru un skolotāju tālākizglītības un radošā darba veicināšana”. Nolikums ir iesniegts IZM atzinuma saņemšanai. Atzinums ir saņemts, bet atbilde nav viennozīmīgi izprotama, tāpēc LOF valde nolemj turpināt darbu ar IZM un VID, lai precizētu LOF iespējas maksāt stipendijas. Atbildīgais P. Apinis.

Jāapkopo informācija par jauniešu orientēšanās treniņu vietām un treneriem, kuri ikdienā nodarbojas ar orientieristu trenēšanu un par to saņem atalgojumu. Kā arī jāizskata iespēja atjaunot jauno orientieristu treniņgrupas vietās, kur tās ir bijušas vai vietās, kur tādas treniņgrupas varētu izveidot. H. Freimanis sācis apzināt situāciju, bet vēl vajadzīgs laiks. Ir cerības uz atalgojuma palielināšanu sporta skolu treneriem. Vajadzētu apzināt sporta skolas, kurās reāli varētu izveidot orientēšanās sporta sekcijas. Atbildīgais H. Freimanis. Darbs jāturpina.

LOF valde nolemj, ka vajadzētu mēģināt atgriezt orientēšanās sportu Latvijas olimpiādē. Atbildīgais P. Apinis. LOF valde nolemj sagatavot vēstuli Olimpiskajai Komitejai. Atbildīgais Ģ. Mamis. Vēstule jāsagatavo līdz 7. jūlijam

Kaminskis ir atbildīgs par iekšējās un ārējās komunikācijas uzlabošanu, tajā skaitā, angļu valodas tulkojuma ieviešanu, lai arī citu valstu pārstāvji varētu izlasīt svarīgākās lietas LOF mājas lapā. Jāturpina darbs pie mājas lapas uzlabošanas. M. Ratnieks sagatavos veicamo uzdevumu sarakstu. Jānoorganizē tikšanās ar E. Puriņu līdz nākamajai valdes sēdei.

Ir iesniegti dokumenti NSP valsts finansējuma saņemšanai PČ rogainingā 2017. gadā, jāgaida, kad būs NSP sēde, kurā šo jautājumu izskatīs.

Ratnieks, sadarbībā ar E. Puriņu, sācis gatavot karšu reģistru LOF mājas lapā. Kaut arī ir paveikts liels darbs, vēl ir nepabeigti darbi, jāturpina uzlabošana. M. Ratnieks sagatavos vīziju, kā jāizskatās reģistram un saskaņos to ar E. Puriņu. Termiņš nākamā valdes sēde.

Rogaininga komisija sākusi darbu, lai ietekmētu IRF statūtu nepilnības antidopinga jautājumos. Par LOF aktivitātēm šajā jautājumā tiks informēta arī LSFP. Vajadzētu aprakstīt Latvijas pozīciju šajā jautājumā. Atbildīgā I. Lapiņa. Termiņš nākamā valdes sēde.

LOF valde meklēs risinājumus LOF aktivitāšu uzskaites uzlabošanai, lai varētu saņemt papildus finansējumu no valsts. M. Ratniekam jāsaskaņo vēl nepieciešamie uzlabojumi orientieristu reģistrā ar E. Puriņu, lai reģistrētu visus, kuri nodarbojas ar orientēšanās sportu, kā arī jāveic izmaiņas LOF rīkoto tautas sacensību uzskaitē, lai atdalītu jauniešu grupas no pieaugušajiem. Atbildīgie Gunārs Ikaunieks, Matīss Ratnieks. Ir izveidota anketa, kurā reģistrēs dalībniekus skolu pasākumos.

Igaunijas OF piedāvājusi piedalīties jauna projekta sagatavošanā. Atbildīgais Matīss Ratnieks. Jāturpina darbs pie projekta tēmas sagatavošanas un tuvākajā laikā jātiekas ar Igaunijas OF pārstāvjiem.

LSFP ir iespēja saņemt līdzekļus semināru organizēšanai. LOF sagatavos projektu iesniegšanai LSFP. Atbildīgais M. Ratnieks. Projekts ir iesniegts un ir cerības uz finansējuma saņemšanu.

Ņemot to vērā, jāgatavo seminārs Madonā. Atbildīgie M. Ratnieks un G. Ikaunieks.

LOF valde pagaidām vēl neizsludina pieteikšanos Latvijas čempionātu rīkošanai 2016. gadā.

 

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas tāmes un atskaites LSFP.
 2. Iesniegtas atskaites un tāmes Paralimpiskajai komitejai.
 3. Iesniegts pieteikums NSP PČ rogainingā rīkošanai 2017. gadā.
 4. Pasūtītas un saņemtas Baltijas čempionāta medaļas.
 5. Noslēgti līgumi ar pašvaldībām par atbalstu EČ jauniešiem un PČ junioriem.

Par 4. jautājumu:

LOF valde ierosina diskusiju par LČ sprintā uzlabošanu un izmaiņām Nolikumā. Ierosinājums pārskatīt sprinta grupu skaitu, kā arī izvērtēt iespēju rīkot pilsētas vidējo distanci veterāniem.

 

LOF valde turpina darbu pie komisiju sastāvu apstiprināšanas.

 

Reklāma, mārketings un ziedojumi

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Viesturs Tamužs. Komisijas vadītājs tiks meklēts.

LOF valde aicina Viesturu Tamužu paplašināt komisijas sastāvu vai izskatīt iespēju komisiju apvienot ar Projektu un attīstības komisiju. LOF valde pieņem lēmumu apvienot komisijas.

 

LOF darbības lobēšana

Atbildīgas par komisiju no LOF valdes Pēteris Apinis. Komisijas vadītājs tiks meklēts.

LOF valde aicina Pēteri Apini paplašināt komisijas sastāvu.

 

Par 5. jautājumu:

LOF valde nolemj, ka IOF pārstāvja vizītes plāns Latvijā tiks precizēts LČ laikā, tiekoties atbildīgajām personām. Plāns ir sagatavots un nosūtīts inspektoram, kurš to arī apstiprinājis, kā arī pats piedalīsies Kāpas 3-dienu sacensībās.

 

Par 6. jautājumu:

 • LOF valde apstiprina LČ sprinta stafetēs nolikumu
 • LOF valde apstiprina takuO inspektoru sarakstu

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 15. jūlijā Rīgā Dārza ielā 2.

 

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,036779165267944