Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

3.jūnijs /
Ineta, Inta, Intra
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/5

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/5

2015. gada 13. maijā Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Juris Knēts, Matīss Ratnieks, Henrijs Freimanis, Ilze Lapiņa, Valters Kaminskis, Pēteris Apinis

LOF klubu pārstāvji: Beāta Zaļaiskalna, Inese Purgaile, Normunds Bērziņš, Atis Rukšāns, Sandis Zukulis

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts 2018.
 6. Citi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Tehniskā komisija turpinās darbu pie inspektoru sistēmas sakārtošanas, kā arī sacensību novērtēšanas sistēmas izveidi. Atbildīgais J. Knēts. Tehniskās komisijas sēde būs 21. maijā, kurā turpināsies šo jautājumu risināšanas variantu meklējumi.

LOF valde nolēmusi izstrādāt projektu skolu karšu gatavošanai. LOF valde gatavos pieteikumu-projektu finansējuma saņemšanai. Nepieciešams kvalificēts projekta sagatavotājs. Atbildīgais par projekta tālāku virzību no LOF valdes Matīss Ratnieks. Ir iekļauts jaunajā projektā.

Par Madonas orientēšanās centru bijusi saruna IZM. IZM nostāja, ka šādiem centriem jābūt tikai ar darbību tādos virzienos, kas ir mārketinga instrumenti. Un tie ir tikai olimpiskie sporta veidi. P. Apinis turpinās darbību Saeimas līmenī šī jautājuma risināšanai.

Ģ. Mamis sagatavojis nolikumu „Orientēšanās treneru un skolotāju tālākizglītības un radošā darba veicināšana”. Nolikums ir iesniegts IZM atzinuma saņemšanai. Atzinums joprojām nav saņemts. V. Tamužs gatavos tikšanos ar IZM pārstāvjiem. Tikšanās ir notikusi. Jāgaida atbilde no IZM.

Jāapkopo informācija par jauniešu orientēšanās treniņu vietām un treneriem, kuri ikdienā nodarbojas ar orientieristu trenēšanu un par to saņem atalgojumu. Kā arī jāizskata iespēja atjaunot jauno orientieristu treniņgrupas vietās, kur tās ir bijušas vai vietās, kur tādas treniņgrupas varētu izveidot. H. Freimanis sācis apzināt situāciju, bet vēl vajadzīgs laiks. Ir cerības uz atalgojuma palielināšanu sporta skolu treneriem. Vajadzētu apzināt sporta skolas, kurās reāli varētu izveidot orientēšanās sporta sekcijas. Atbildīgais H. Freimanis.

LOF valde nolemj, ka vajadzētu mēģināt atgriezt orientēšanās sportu Latvijas olimpiādē. Atbildīgais P. Apinis.

Ir sākusi darboties jaunā LOF mājas lapa. V. Kaminskis ir atbildīgs par iekšējās un ārējās komunikācijas uzlabošanu, tajā skaitā, angļu valodas tulkojuma ieviešanu, lai arī citu valstu pārstāvji varētu izlasīt svarīgākās lietas LOF mājas lapā. Ir jāturpina izmaiņas, lai uzlabotu mājas lapu, jāsagatavo priekšlikumi lapas uzlabošanai. Atbildīgais V. Kaminskis.

Ir daļēji sagatavoti dokumenti iesniegšanai NSP valsts finansējuma saņemšanai, vēl trūkst saskaņojumi ar pašvaldībām. Atbildīgais par dokumentu iesniegšanu Ģ. Mamis. Trūkst vēl saskaņojums ar Rēzeknes pašvaldību.

Rogaininga komisija sākusi darbu, lai ietekmētu IRF statūtu nepilnības antidopinga jautājumos. Par LOF aktivitātēm šajā jautājumā tiks informēta arī LSFP. Vajadzētu aprakstīt Latvijas pozīciju šajā jautājumā. Atbildīgā I. Lapiņa.

LOF valde meklēs juristu LOF darbības uzlabošanai. Atbildīgais V. Tamužs. Jurists ir atrasts, vajadzības gadījumā tiks izmantoti tā pakalpojumi.

LOF valde turpinās sadarbību ar Dabas pārvaldi un piedalīties rīkotajos semināros. Atbildīgais Ģirts Mamis. Ir problēmas ar atbildīgo atrašanu, bet noteikti vajadzētu turpināt darbību šajā jautājumā.

Tiks sagatavoti priekšlikumi par karšu reģistra sakārtošanu. Atbildīgais M. Ratnieks.

Ir sagatavots nolikums par karšu reģistrāciju kārtību. LOF valde apstiprina nolikumu ar nelieliem labojumiem.

LOF valde meklēs risinājumus LOF aktivitāšu uzskaites uzlabošanai, lai varētu saņemt papildus finansējumu no valsts. Jāpārveido orientieristu reģistrs, lai reģistrētu visus, kuri nodarbojas ar orientēšanās sportu, kā arī jāveic izmaiņas LOF rīkoto tautas sacensību uzskaitē. Atbildīgie Gunārs Ikaunieks, Matīss Ratnieks. Ir izveidota anketa, kurā reģistrēs dalībniekus skolu pasākumos.

Taku, rogaininga un velo komisijām jāsagatavo LK nolikumi publicēšanai LOF mājas lapā. Atbildīgie komisiju vadītāji. Ir sagatavots velo komisijai, tuvākajā laikā būs arī rogainingam un takām.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas tāmes un atskaites LSFP.
 2. Iesniegtas atskaites un tāmes Paralimpiskajai komitejai.
 3. Iesniegts projekts LSFP par tautas sporta pasākumu rīkošanu 2015. gadā.
 4. Veiktas izmaiņas O!Latvija vadībā VID un bankā.

Par 4. jautājumu:

LOF valdes sēdē tiek prezentēts sagatavotais ERASMUS projekts, kurš jāiesniedz līdz 14. maijam.

LOF valde pieņem lēmumu iesniegt sagatavoto projektu.

Inese Purgaile informē par Igaunijas OF piedāvājumu piedalīties jauna projekta sagatavošanā. Atbildīgais Matīss Ratnieks.

Tamužs prezentē piedāvājumu par darba uzlabošanu projektu vadības procesā, lai būtu reāli risinājumi un atbildīgie izpildītāji.

LSFP ir iespēja saņemt līdzekļus semināru organizēšanai. LOF sagatavos projektu iesniegšanai LSFP. Atbildīgais M. Ratnieks.

Bērziņš sagatavojis priekšlikumus Latvijas čempionātu datumiem 2016. gadam.

LOF valde vienojas par vēlamajiem datumiem, bet pagaidām pieteikšanās netiks izsludināta.

SIA "O!Latvija" ir uzsākusi darbu atbilstoši LOF 2014. gada Kongresā pieņemtajam lēmumam, kā arī LOF 2014. gada 16. aprīļa valdes sēdes lēmumiem.

LOF valde pieņem lēmumu sniegt aizdevumus nepieciešamajos apjomos SIA "O!Latvija" darbības nodrošināšanai. Piešķirot aizdevumus, tiks slēgti aizdevumu līgumi.

LOF valde turpina darbu pie komisiju sastāvu apstiprināšanas.

Projektu un attīstības komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Matīss Ratnieks.

Komisijas priekšsēdētājs Matīss Ratnieks.

Komisijā Ilze Ārniece, Beāta Zaļaiskalna

Skolu sporta komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Henrijs Freimanis.

Komisijas priekšsēdētājs Henrijs Freimanis.

Komisijā Inguna Čākure, Iveta Holcmane, Baiba Smila.

Reklāma, mārketings un ziedojumi

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Viesturs Tamužs. Komisijas vadītājs tiks meklēts.

LOF valde aicina Viesturu Tamužu paplašināt komisijas sastāvu vai izskatīt iespēju komisiju apvienot ar Projektu un attīstības komisiju.

LOF darbības lobēšana

Atbildīgas par komisiju no LOF valdes Pēteris Apinis. Komisijas vadītājs tiks meklēts.

LOF valde aicina Pēteri Apini paplašināt komisijas sastāvu.

Par 5. jautājumu:

LOF valde nolemj, ka IOF pārstāvja vizītes plāns Latvijā tiks precizēts LČ laikā, tiekoties atbildīgajām personām.

A.Rukšāns informē, ka, lai gan ir sākusi darboties WOC 2018 mājas lapa, WTOC 2018. gada aizliegtie rajoni nav publicēti. Pēc IOF noteikumiem gan WTOC aizliegtie rajoni jāpublicē tikai 2 gadus pirms sacensībām, tāpēc šis jautājums tiek atlikts. Nav zināmi WOC datumi, bet tie ir nosūtīti IOF. Pēc šīs informācijas saņemšanas tiks ievietotas norādes uz mājas lapu.

Par 6. jautājumu:

 • LOF valde apstiprina LČ MTBO nolikumu
 • LOF valde apstiprina TakuO izlases sastāvu dalībai PČ
 • LOF valdes apstiprina LČ TakuO nolikumu

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 17. jūnijā Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,033207893371582