Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

28.janvāris /
Spodris, Kārlis
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/4

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/4

2015. gada 15. aprīlī Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Ģirts Mamis, Juris Knēts, Matīss Ratnieks, Gunārs Ikaunieks, Valters Kaminskis

LOF klubu pārstāvji: Juris Cebulis, Beāta Zaļaiskalna

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts 2018.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Tehniskā komisija turpinās darbu pie inspektoru sistēmas sakārtošanas, kā arī sacensību novērtēšanas sistēmas izveidi. Termiņš 13. maijs. Atbildīgais J. Knēts.

LOF valde nolēmusi izstrādāt projektu skolu karšu gatavošanai. LOF valde gatavos pieteikumu-projektu finansējuma saņemšanai. Nepieciešams kvalificēts projekta sagatavotājs. Atbildīgais par projekta tālāku virzību no LOF valdes Matīss Ratnieks.

Madonā ir iecere organizēt orientēšanās sporta centru, lai visas valsts jaunieši varētu trenēties un dzīvot vietējā skolā, saņemot bezmaksas dzīvošanu, transportu utt. Atbildīgais G. Ikaunieks. Notikusi ieinteresēto pušu tikšanās 9. aprīlī un pieņemti lēmumi par projekta īstenošanu Madonas pašvaldības vadībā.

Ģ. Mamis sagatavojis nolikumu „Orientēšanās treneru un skolotāju tālākizglītības un radošā darba veicināšana”. Nolikums ir iesniegts IZM atzinuma saņemšanai. Atzinums joprojām nav saņemts. V. Tamužs gatavos tikšanos ar IZM pārstāvjiem.

Jāapkopo informācija par jauniešu orientēšanās treniņu vietām un treneriem, kuri ikdienā nodarbojas ar orientieristu trenēšanu un par to saņem atalgojumu. Kā arī jāizskata iespēja atjaunot jauno orientieristu treniņgrupas vietās, kur tās ir bijušas vai vietās, kur tādas treniņgrupas varētu izveidot. Atbildīgais H. Freimanis. Termiņš 13. maijs.

Ir sākusi darboties jaunā LOF mājas lapa. V. Kaminskis ir atbildīgs par iekšējās un ārējās komunikācijas uzlabošanu, tajā skaitā, angļu valodas tulkojuma ieviešanu, lai arī citu valstu pārstāvji varētu izlasīt svarīgākās lietas LOF mājas lapā. V. Kaminskis sagatavos informāciju par nepieciešamajiem resursiem, lai veiktu uzlabojumus mājaslapā. Jāveic analīze par mājas lapas uzlabošanas vajadzībām. Atbildīgais V. Kaminskis. Termiņš 13. maijs.

Ir daļēji sagatavoti dokumenti iesniegšanai NSP valsts finansējuma saņemšanai, vēl trūkst saskaņojumi ar pašvaldībām. Atbildīgais par dokumentu iesniegšanu Ģ. Mamis. Ir cerības saņemt saskaņojumus ar pašvaldībām līdz mēneša beigām.

Rogaininga komisija sākusi darbu, lai ietekmētu IRF statūtu nepilnības antidopinga jautājumos. Par LOF aktivitātēm šajā jautājumā tiks informēta arī LSFP.

LOF valde meklēs juristu LOF darbības uzlabošanai. Atbildīgais V. Tamužs.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegtas tāmes un atskaites LSFP.
 2. Pārreģistrēta LOF valde UR.
 3. Iesniegtas atskaites pašvaldībām.
 4. Pasūtītas medaļas LČ.
 5. Noslēgts līgums ar Jāņa sētu.
 6. Iesniegtas atskaites un tāmes Paralimpiskajai komitejai.
 7. Atjaunotas parakstu tiesības Valsts kasē.

Par 4. jautājumu:

LOF valde apstiprina komisiju sastāvus un ievēl komisiju priekšsēdētājus.

Sabiedriskās attiecības

Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Valters Kaminskis.

Komisijas sastāvs: Jānis Tamužs, Kristīne Bertuka, Andris Rupais, Ilona Zacmane

Tehniskā komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Juris Knēts. Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Juris Knēts.

Komisijas sastāvs: Juris Cebulis, Indulis Peilāns, Edmunds Zvaigzne, Kārlis Osis, Normunds Bērziņš, Ilmārs Limbēns, Rodrigo Slaviņš, Kristaps Tamužs

Projektu un attīstības komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Matīss Ratnieks.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Matīss Ratnieks.

LOF valde aicina Matīsu Ratnieku paplašināt komisijas sastāvu.

Finanšu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Viesturs Tamužs.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Viesturs Tamužs.

Komisijas sastāvs: Juris Cebulis, Ģirts Mamis, Jurģis Krastiņš, Jānis Lazdāns

Ziemas komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Gunārs Ikaunieks.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Gunārs Ikaunieks.

Komisijas sastāvs: Indulis Peilāns, Inguna Valdmane, Iveta Holcmane, Pāvels Bričonoks

Izlašu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Gunārs Ikaunieks.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Jurģis Krastiņš.

Komisijas sastāvs: Inguna Valdmane, Baiba Smila

Velo-o komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Henrijs Freimanis.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Mārtiņš Lasmanis.

Komisijas sastāvs: Eduards Rēns, Pāvels Bričonoks, Uģis Voiceščuks, Inese Kauķe

Rogaininga komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Ilze Lapiņa.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Valters Kaminskis.

Komisijas sastāvs: Guntars Mankus, Ilze Lapiņā, Raimonds Lapiņš, Aivars Žogla, Mārtiņš Vimba

TakuO komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Ilze Lapiņa.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Jānis Gaidelis.

Komisijas sastāvs: Jānis Bergs, Zita Rukšāne, Andrejs Šulcs, Valdis Strods

Skolu sporta komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Henrijs Freimanis.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Henrijs Freimanis.

LOF valde aicina Henriju Freimani paplašināt komisijas sastāvu.

Reklāma, mārketings un ziedojumi

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Viesturs Tamužs. Komisijas vadītājs tiks meklēts.

LOF valde aicina Viesturu Tamužu paplašināt komisijas sastāvu vai izskatīt iespēju komisiju apvienot ar Projektu un attīstības komisiju.

LOF darbības lobēšana

Atbildīgas par komisiju no LOF valdes Pēteris Apinis. Komisijas vadītājs tiks meklēts.

LOF valde aicina Pēteri Apini paplašināt komisijas sastāvu.

LOF valde apstiprina žūrijas sarakstu.

Sagatavoti noteikumi LOF SI staciju lietošanai. LOF valde apstiprina noteikumus.

LOF valde turpinās sadarbību ar Dabas pārvaldi un piedalīties rīkotajos semināros, tiks pieaicināti interesenti dalībai semināros. Atbildīgais Ģirts Mamis.

Tiks sagatavoti priekšlikumi par karšu reģistra sakārtošanu. Atbildīgais M. Ratnieks.

LOF valde meklēs risinājumus LOF aktivitāšu uzskaites uzlabošanai, lai varētu saņemt papildus finansējumu no valsts. Jāpārveido orientieristu reģistrs, lai reģistrētu visus, kuri nodarbojas ar orientēšanās sportu, kā arī jāveic izmaiņas LOF rīkoto tautas sacensību uzskaitē. Atbildīgie Gunārs Ikaunieks, Matīss Ratnieks.

LOF valde nolemj plānveidīgi palielināt semināru skaitu

Taku, rogaininga un velo komisijām jāsagatavo LK nolikumi publicēšanai LOF mājas lapā. Atbildīgie komisiju vadītāji.

 1. Ratnieks informē par iespēju piedalīties ERASMUS+ projektā, kurš paredzēts tautas sporta atbalstam. LOF valde piekrīt projekta gatavošanai. Līdzekļi projekta sagatavošanai tiks ņemti no budžeta pozīcijas: Budžetā neiekļautie stratēģiskie mērķi.

Par 5. jautājumu:

Ir sākusi darboties WOC 2018 mājas lapa.

LOF valde nolemj, ka IOF pārstāvja vizītei Latvijā, lai iepazītos ar gatavību uzņemt WMOC 2019, tiks piedāvāti šādi datumi: 5.-7. jūlijs, ar dalību Kāpas 3-dienās. Atbildīgais Ģ. Mamis. Datumi ir saskaņoti ar IOF pārstāvi, rezervēta viesnīca, vēl jāsagatavo precizēts vizītes plāns.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 13. maijā Rīgā Dārza ielā 2.

Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,041105031967163