Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

20.novembris /
Anda, Andīna
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/3

LOF VALDES SĒDES PROTOKOLS # 2015/3

2015 gada 18. martā                                                        Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Pēteris Apinis, Ģirts Mamis, Juris Knēts, Ilze Lapiņa, Matīss Ratnieks, Henrijs Freimanis, Gunārs Ikaunieks

LOF klubu pārstāvji: Jurģis Krastiņš, Mārtiņš Lasmanis

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts 2018 (P. Apinis).

 Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Notikusi Tehniskās komisijas sēde. J. Knēts informē, ka sastādīts inspektoru saraksts, kurš jāapstiprina valdei. Sacensību organizatoriem jāuzaicina inspektori no šī saraksta. Bet motivācijas problēma paliek aktuāla un tam jārod risinājums. J. Knēts sagatavos vīziju, kā turpināt šo darbu, lai izveidotu sistēmu, kas darbojas. Termiņš 15. aprīlis. LOF valde apstiprina sagatavoto sarakstu.

LOF valde nolēmusi izstrādāt projektu skolu karšu gatavošanai. LOF valde gatavos pieteikumu-projektu finansējuma saņemšanai. Nepieciešams kvalificēts projekta sagatavotājs. Atbildīgais par projekta tālāku virzību no LOF valdes Matīss Ratnieks.

Madonā ir iecere organizēt orientēšanās sporta centru, lai visas valsts jaunieši varētu trenēties un dzīvot vietējā skolā, saņemot bezmaksas dzīvošanu, transportu utt. Atbildīgais G. Ikaunieks, kurš sagatavos priekšlikumus. Iespējamais ieinteresēto pušu tikšanās datums būtu 9. aprīlis.

Ģ. Mamis sagatavojis nolikumu „Orientēšanās treneru un skolotāju tālākizglītības un radošā darba veicināšana”. Nolikums ir iesniegts IZM atzinuma saņemšanai.

Jāapkopo informācija par jauniešu orientēšanās treniņu vietām un treneriem, kuri ikdienā nodarbojas ar orientieristu trenēšanu un par to saņem atalgojumu. Kā arī jāizskata iespēja atjaunot jauno orientieristu treniņgrupas vietās, kur tās ir bijušas vai vietās, kur tādas treniņgrupas varētu izveidot. Atbildīgais H. Freimanis.

Ir sākusi darboties jaunā LOF mājas lapa. V. Kaminskis ir atbildīgs par iekšējās un ārējās komunikācijas uzlabošanu, tajā skaitā, angļu valodas tulkojuma ieviešanu, lai arī citu valstu pārstāvji varētu izlasīt svarīgākās lietas LOF mājas lapā.

LOF valde aicina orientieristus ziedot jauno treneru atbalsta fonda izveidošanai, lai varētu attīstīt LOF iedibināto stipendiju sistēmu, kā arī citiem LOF izvirzītajiem mērķiem. Nolikums ir sagatavots un publicēts mājas lapā.

P. Apinis 9. martā organizēja pasākumu ar orientēšanās sportu dažādos gados saistītiem cilvēkiem, lai iepazīstinātu ar LOF tuvāko gadu plāniem un vēlmēm. Pasākums ir bijis labi apmeklēts.

Ņemot vērā piešķirto iespēju rīkot PČ Rogainingā 2017. gadā, notikusi darba grupas sanāksme. Ir sagatavoti dokumenti iesniegšanai NSP valsts finansējuma saņemšanai. LOF valde iesniegs pieteikumu NSP tuvākajā laikā. Atbildīgais par dokumentu iesniegšanu Ģ. Mamis.

Rogaininga komisija sākusi darbu, lai ietekmētu IRF statūtu nepilnības antidopinga jautājumos. Par LOF aktivitātēm šajā jautājumā tiks informēta arī LSFP.

Lai uzlabotu orientieristu savstarpējo komunikāciju, vajadzētu veikt ODB pārreģistrāciju. LOF mājas lapā ir publicēta pārreģistrācijas anketa, LOF valde lūdz visus klubus pārreģistrēties līdz LK sezonas sākumam. Atbildīgais V. Tamužs, izpildītājs E. Puriņš.

Notikusi Latvijas izlases visu līmeņu sportistu treniņnometne Liepājā, kurā piedalījās arī citu valstu pārstāvji. Nākamā nometne Skotijā aprīlī.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Iesniegta atskaite LSFP par rezultātiem PČ.
 2. Iesniegts LOF Gada pārskats.
 3. Nosūtīts pieteikums WMOC 2019 rīkošanai.
 4. Noslēgti līgumi un iesniegtas tāmes LSFP.
 5. Iesniegts atkārtots iesniegums IZM par stipendijām.
 6. Noslēgts līgums un iesniegtas tāmes Paralimpiskajai komitejai.

Par 4. jautājumu:

LOF valde nolemj ievēlēt LOF komisiju vadītājus tajās komisijās, kur ir zināmi kandidāti, kā arī nolemt, kurš valdes loceklis būs atbildīgs par sadarbību ar attiecīgo komisiju.

Atbildīgajiem LOF valdes locekļiem līdz nākamajai valdes sēdei jānoorganizē sadarbība un attiecīgās komisijas izveidošana.

LOF Komisiju priekšsēdētāju vēlēšanas:

 Sabiedriskās attiecības

Par komisijas priekšsēdētāju pagaidām neviens netiek ievēlēts, par atbildīgo no valdes tiek iecelts Valters Kaminskis.

Tehniskā komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Juris Knēts. Komisijas priekšsēdētājs pagaidām netiek ievēlēts.

Ņemot vērā, ka komisijai ir daudz atbildību un plašs darbības lauks, ir noteikti jāpiesaista zinoši dalībnieki, kuriem ir vēlme un laiks piedalīties komisijas darbā.

Projektu un attīstības komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Matīss Ratnieks.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Matīss Ratnieks.

Finanšu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Viesturs Tamužs.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Viesturs Tamužs.

Ziemas komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Gunārs Ikaunieks.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Gunārs Ikaunieks.

Izlašu komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Gunārs Ikaunieks.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Jurģis Krastiņš.

Velo-o komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Henrijs Freimanis.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Mārtiņš Lasmanis.

Rogaininga komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Ilze Lapiņa.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Valters Kaminskis.

TakuO komisija

Atbildīgā par komisiju no LOF valdes Ilze Lapiņa.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Jānis Gaidelis.

Skolu sporta komisija

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Henrijs Freimanis.

Par komisijas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Henrijs Freimanis.

Reklāma, mārketings un ziedojumi

Atbildīgais par komisiju no LOF valdes Viesturs Tamužs.

LOF darbības lobēšana

Atbildīgas par komisiju no LOF valdes Pēteris Apinis.

 

Par 5. jautājumu:

Ir cerības, ka nākamajā nedēļā WOC 2018 mājas lapa sāks darboties.

LOF valde meklēs juristu LOF darbības uzlabošanai. Atbildīgais V. Tamužs.

Jāgatavo pieteikums IOF par WMOC 2019 rīkošanas tiesībām. Atbildīgie Ģ. Mamis un I. Purgaile. Pieteikums ir sagatavots un ir nosūtīts IOF.

LOF valde nolemj, ka IOF pārstāvja vizītei Latvijā, lai iepazītos ar gatavību uzņemt WMOC 2019, tiks piedāvāti šādi datumi: 5.-7. jūlijs, ar dalību Kāpas 3-dienās. Atbildīgais Ģ. Mamis.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 15. aprīlī.

Protokolēja Ģirts Mamis.

 


atpakaļ

0,037349224090576