Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

20.novembris /
Anda, Andīna
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF valdes sēdes protokols # 2015/2

2015. gada 18. februārī                                                           Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Pēteris Apinis, Atis Rukšāns, Jānis Tamužs, Inguna Čākure, Indulis Peilāns, Eduards Rēns

LOF klubu pārstāvji: Jurģis Krastiņš, Iveta Holcmane

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Pasaules čempionāts 2018 (P. Apinis).
  6. LOF SIA O!Latvija.
  7. LOF Kongress.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

I. Peilānam jāizstrādā motivācijas sistēma inspektoriem, lai nodrošinātu inspektorus lielākajām sacensībām. LOF valde nolemj, ka LOF Tehniskajai komisijai jāatrod risinājums, kā sakārtot inspektoru darbu. Tiks sasaukta Tehniskās komisijas sēde, atbildīgais I. Peilāns.

LOF valde nolēmusi izstrādāt projektu skolu karšu gatavošanai. LOF valde gatavos pieteikumu-projektu finansējuma saņemšanai. Atbildīgais A. Rukšāns. A. Rukšāns aprēķinājis, ka vajag uzzīmēt 72 km2 kartes, izmaksas 200,-EUR par vienu km2, kā arī ceļa izdevumi. Nepieciešams kvalificēts projekta sagatavotājs. I. Holcmane uzņemas atbildību pārrunām ar iespējamiem projekta sagatavotājiem.

G. Ikaunieks piedāvājis Madonā organizēt orientēšanās sporta centru, kuru finansētu pašvaldība, lai visas valsts jaunieši varētu trenēties un dzīvot vietējā skolā, saņemot bezmaksas dzīvošanu, transportu utt. Notikusi tikšanās Madonā. Situācija būtu cerīga, ja varētu apvienoties vairāku izturības sporta veidu pārstāvji, tiks organizēta sanāksme. Atbildīgais V. Tamužs.

Ģ. Mamis sagatavojis nolikumu „Orientēšanās treneru un skolotāju tālākizglītības un radošā darba veicināšana”. Nolikums ir iesniegts IZM atzinuma saņemšanai.

Eduards Rēns informējis, ka jau janvārī sāks darboties jaunā LOF mājas lapa. LOF valde nolemj, ka līdz 1. martam lapai jādarbojas. Atbildīgais E. Rēns.

LOF valde aicina orientieristus ziedot jauno treneru atbalsta fonda izveidošanai, lai varētu attīstīt LOF iedibināto stipendiju sistēmu, kā arī citiem LOF izvirzītajiem mērķiem. Atbildīgais V. Tamužs. Nolikums ir sagatavots un tiks publicēts jaunajā mājas lapā.

P. Apinis 9. martā organizēs pasākumu ar orientēšanās sportu dažādos gados saistītiem cilvēkiem, lai iepazīstinātu ar LOF tuvāko gadu plāniem un vēlmēm.

Eduards Rēns informējis par 2014. gada LOF dažādu orientēšanās paveidu rezultātu ietekmi uz kopējo ainu pasaulē šogad un arī salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Turpmāk tiks vērtēti arī stafešu rezultāti. Sistēmu izstrādās E. Rēns. Informācija tiks publicēta jaunajā LOF mājas lapā.

Ņemot vērā piešķirto iespēju rīkot PČ Rogainingā 2017. gadā, notikusi darba grupas sanāksme. Ir sagatavoti dokumenti iesniegšanai NSP valsts finansējuma saņemšanai. LOF valde iesniegs pieteikumu NSP tuvākajā laikā. Atbildīgais par dokumentu iesniegšanu Ģ. Mamis.

Lai uzlabotu orientieristu savstarpējo komunikāciju, vajadzētu veikt ODB pārreģistrāciju. LOF mājas lapā ir publicēta pārreģistrācijas anketa, LOF valde lūdz visus klubus pārreģistrēties līdz LK sezonas sākumam. Atbildīgais V. Tamužs, izpildītājs E. Puriņš.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

  1. Pasūtītas un saņemtas LČ medaļas.
  2. Tiek gatavots pieteikums IOF, lai iegūtu tiesības rīkot WMOC 2019. gadā.
  3. Sagatavota atskaite LSFP par rezultātiem Pasaules čempionātā.

Par 4. jautājumu:

Jari Ikaheimonens sagatavojis principus, kā turpmāk tiks veidots izlašu darbs, sagatavots arī pieaugušo izlases budžeta izlietojuma plāns 2015. gadam. Dokuments ir iztulkots latviski un tiks publicēts. Ir arī iesniegti visu līmeņu izlašu sastāvi, kā arī izlases vadība 4 cilvēku sastāvā. LOF valde apstiprina izlašu sastāvus un izlases vadītāju sastāvu. Atbildīgais Jurģis Krastiņš.

Sagatavoti Latvijas jaunatnes izlases veidošanas noteikumi. LOF valde apstiprina noteikumus.

Sagatavoti Latvijas junioru izlases veidošanas noteikumi. LOF valde apstiprinās noteikumus elektroniski.

Latvijas orientēšanās seniori iesūtījuši iesniegumu ar vēlmi palielināt veterānu grupu skaitu. LOF valde lūdz TK un N. Bērziņu veikt labojumus LK Nolikumā, lai varētu papildināt grupu skaitu ar VS80.

I. Holcmane informē par PČ Norvēģijā rezultātiem. Lielākā problēma ir atbilstoši sagatavotu jauniešu trūkums. I. Holcmane arī norāda uz finansējuma trūkumu ziemas izlasei un nepareizu prioritāšu sadali starp ziemas un vasaras izlasēm. I. Holcmane sagatavos priekšlikumus, kā mainīt situāciju.

J. Krastiņš piedalījies sanāksmē par tautas sportu. Ir iespēja piedalīties projektu konkursā par 5 valstu sadarbību sporta jomā, lai iegūtu finansējumu.

Par 5. jautājumu:

Par PČ mājas lapu būs informācija tuvākajā laikā. LOF valde nolemj, ka līdz 9. martam jāsāk darboties WOC mājas lapai, kurā tiks publicēti aizliegtie rajoni, kā arī cita informācija.

Jāgatavo pieteikums IOF par WMOC 2019 rīkošanas tiesībām. Atbildīgie Ģ. Mamis un I. Purgaile. Pieteikums ir sagatavots un tiks nosūtīts IOF tuvākajā laikā.

Par 6. jautājumu:

V. Tamužs informē, ka līgu nav izdevies noorganizēt un pagaidām līgas darbs nenotiks.

OFestivāli būs, ja būs atsaucība no pašvaldībām. Pagaidām nav izdevies arī piesaistīt sponsorus LOF.

Par 7. jautājumu:

LOF valde izsludinājusi LOF Kongresu 2015. gada 14. martā 11:00. Kongress notiks Latvijas Ārstu biedrības telpās.

Sagatavota 2014. gada budžeta izpilde un 2015. gada budžeta projekts. LOF valde nolemj publicēt sagatavotos budžetus.

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks pēc Kongresa.

Protokolēja Ģirts Mamis.

 


atpakaļ

0,12424087524414