Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

20.novembris /
Anda, Andīna
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols # 2015/1

2015. gada 21. janvārī                                                           Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Pēteris Apinis, Atis Rukšāns, Jānis Tamužs, Inguna Valdmane, Inguna Čākure

LOF klubu pārstāvji: Jurģis Krastiņš, Henrijs Freimanis

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Pasaules čempionāts 2018 (P. Apinis).
 6. LOF SIA O!Latvija.
 7. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

 

I. Peilānam jāizstrādā motivācijas sistēma inspektoriem, lai nodrošinātu inspektorus lielākajām sacensībām. Uzdevums nav paveikts. LOF valde aicina I. Peilānu aktīvāk iesaistīties šī jautājuma risināšanā.

LOF valde nolemusi izstrādāt projektu skolu karšu gatavošanai. Atbildīgais V. Tamužs. A. Rukšāns sagatavojis informāciju par esošo stāvokli. LOF valde gatavos pieteikumu-projektu finansējuma saņemšanai šī mērķa vajadzībām. Atbildīgais A. Rukšāns.

G. Ikaunieks piedāvājis Madonā organizēt orientēšanās sporta centru, kuru finansētu pašvaldība, lai visas valsts jaunieši varētu trenēties un dzīvot vietējā skolā, saņemot bezmaksas dzīvošanu, transportu utt. P. Apinis gatavs iesaistīties šāda projekta sagatavošanā, tiks gatavota tikšanās ar pilsētas vadību. Darbs tiks turpināts.

Ģ. Mamis sagatavojis nolikumu „Orientēšanās treneru un skolotāju tālākizglītības un radošā darba veicināšana”. LOF valde apstiprina nolikumu, tas tiks iesniegts IZM atzinuma saņemšanai.

Eduards Rēns informējis, ka jau janvārī sāks darboties jaunā LOF mājas lapa. Turpinās sagatavošanas darbi, sagatavots un noslēgts līgums.

LOF valde aicina orientieristus ziedot jauno treneru atbalsta fonda izveidošanai, lai varētu attīstīt LOF iedibināto stipendiju sistēmu. Tiks sagatavots nolikums, lai precizētu ziedojumu vēlamos mērķus. Atbildīgais V. Tamužs.

Eduards Rēns informējis par 2014. gada LOF dažādu orientēšanās paveidu rezultātu ietekmi uz kopējo ainu pasaulē šogad un arī salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Turpmāk tiks vērtēti arī stafešu rezultāti. Sistēmu izstrādās E. Rēns. Informācija tiks publicēta jaunajā LOF mājas lapā.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Noslēgti līgumi ar LOF atbalstītājiem
 2. Iesniegtas atskaites IZM par naudas balvām
 3. Iesniegta atskaite LSFP
 4. Iesniegtas atskaites VID
 5. Iesniegtas atskaites pašvaldībām par līdzekļu izlietojumu
 6. Ir zināmi rezultāti par Augsta sasnieguma sporta saņemtajiem punktiem 2014. gadā. Rezultāti ir ievērojami sliktāki, nekā 2013. gadā, ir iespējams valsts finansējuma samazinājums 2015. gadā.

Par 4. jautājumu:

Ņemot vērā piešķirto iespēju rīkot PČ Rogainingā 2017. gadā, notikusi darba grupas sanāksme. Tiks gatavoti dokumenti iesniegšanai Nacionālajā sporta padomē. Atbildīgie par dokumentu sagatavošanu Rogaininga komisija. Atbildīgais par dokumentu iesniegšanu Ģ. Mamis. Dokumenti vēl nav sagatavoti, rogaininga komisijai jāpaātrina darbs.

N. Bērziņš atsūtījis LK Nolikumus. LOF valde apstiprina nolikumus.

Lai attīstītu orientieristu komunikāciju, vajadzētu veikt ODB pārreģistrāciju. Pārreģistrācija tiks veikta tuvākajā laikā, atbildīgais V. Tamužs, izpildītājs E. Puriņš.

Jari Ikaheimonens sagatavojis principus, kā turpmāk tiks veidots izlašu darbs, sagatavots arī pieaugušo izlases budžeta izlietojuma plāns 2015. gadam. Tiks vairāk sniegta informācija par izlašu gatavošanos LOF mājas lapā. Atbildīgais J. Tamužs.

Par 5. jautājumu:

Par PČ mājas lapu būs informācija tuvākajā laikā. Pagaidām PČ 2018. plānotie rīkošanas datumi ir jūlija beigas, augusta sākums, bet tie vēl jāsaskaņo ar IOF un citām organizācijām. Atbildīgais P. Apinis. Ir pieņemts darbā atbildīgais par WOC 2018 sagatavošanas koordināciju, tā būs Inese Purgaile.

Jāgatavo pieteikums IOF par WMOC 2019 rīkošanas tiesībām. Atbildīgie Ģ. Mamis un I. Purgaile.

Par 6. jautājumu:

J. Tamužs informē par O!Latvija aktivitātēm. Turpinās darbs pie LOL projekta, notiek iknedēļas darba grupas tikšanās.

Par 7. jautājumu:

 • LOF valde izsludinājusi LOF Kongresu 2015. gada 14. martā 11:00. LOF valde apstiprina Kongresa darba kārtību un pārstāvniecības normas. Kongress notiks Latvijas Ārstu biedrības telpās.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākamā valdes sēde notiks 18. februārī.

Protokolēja Ģirts Mamis.

 


atpakaļ

0,17446899414062