Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

20.novembris /
Anda, Andīna
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2014/12

2014. gada 17. decembrī, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Pēteris Apinis, Atis Rukšāns, Eduards Rēns, Jānis Tamužs, 

LOF klubu pārstāvji: Mārtiņš Vimba, Ilze Lapiņa, Aivars Žogla
 
LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs). 
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Pasaules čempionāts 2018 (P. Apinis).
  6. LOF SIA O!Latvija.
  7. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 5 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Noticis seminārs sacensību organizatoriem un karšu zīmētājiem, lai informētu par dabas aizsardzības jautājumiem. Seminārs notika 23. novembrī Silciema ielā 3, IK Auseklis telpās. Visiem LK organizatoriem piedalīšanās bija obligāta, lai saņemtu LK rīkošanas tiesības 2015. gadā. Atbildīgie I. Peilāns un J. Cebulis. Piedalījušies 30 dalībnieki. I. Peilānam jāizstrādā motivācijas sistēma inspektoriem, lai nodrošinātu inspektorus lielākajām sacensībām.
LOF valde nolemj izstrādāt projektu skolu karšu gatavošanai. Atbildīgais V. Tamužs. Atis Rukšāns apzinās situāciju ar skolu kartēm Latvijā, piesaistot Edmundu Zvaigzni. LOF piedāvās sadarbību ar skolu jaunsargiem.
G. Ikaunieks piedāvāja Madonā organizēt orientēšanās sporta centru, kuru finansētu pašvaldība, lai visas valsts jaunieši varētu trenēties un dzīvot vietējā skolā, saņemot bezmaksas dzīvošanu, transportu utt. P. Apinis gatavs iesaistīties šāda projekta sagatavošanā, tiks gatavota tikšanās ar pilsētas vadību. Darbs tiks turpināts.
Ir iesniegts lūgums IZM sniegt atzinumu Finanšu ministrijai, lai LOF varētu iekļaut to organizāciju sarakstā, kuras var izmaksāt ar nodokļiem neapliekamas stipendijas. IZM sniegusi atzinumu, ka LOF nevar iekļaut šajā sarakstā un stipendijas jāapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. LOF turpinās darbu pie šī jautājuma. Atbildīgais Ģ. Mamis.
Eduards Rēns informē, ka jau janvārī sāks darboties jaunā LOF mājas lapa. Turpinās sagatavošanas darbi, sagatavots līgums.
LOF valde aicina orientieristus ziedot jauno treneru atbalsta fonda izveidošanai, lai varētu attīstīt LOF iedibināto stipendiju sistēmu.
Eduards Rēns informē par 2014. gada LOF dažādu orientēšanās paveidu rezultātu ietekmi uz kopējo ainu pasaulē šogad un arī salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Turpmāk tiks vērtēti arī stafešu rezultāti. Sistēmu izstrādās E. Rēns.
Informācija tiks publicēta jaunajā LOF mājas lapā.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:
1. Apstiprināts administrators IOF informācijas sistēmā.
2. Iesniegta atskaite LSFP.
3. Pieteikta dalība Dabas aizsardzības pārvaldes darba grupās.

Par 4. jautājumu:

Ņemot vērā piešķirto iespēju rīkot PČ Rogainingā 2017. gadā, notikusi darba grupas sanāksme. Tiks gatavoti dokumenti iesniegšanai Nacionālajā sporta padomē. Atbildīgie par dokumentu sagatavošana Rogaininga komisija. M. Vimba informē par pašreizējo darbību PČ sagatavošanai. Ir izveidota orgkomiteja, nolemts par apvidiem. Prognoze ir līdz 700 dalībnieki.

Par 5. jautājumu:

Par PČ mājas lapu būs informācija nākamajā valdes sēdē. Darbs tiks uzsākts tuvāko nedēļu laikā.
Pagaidām PČ 2018. plānotie rīkošanas datumi ir jūlija beigas, augusta sākums, bet tie vēl jāsaskaņo ar IOF un citām organizācijām. Atbildīgais P. Apinis.

Par 6. jautājumu:

29. novembrī notika Rīgas rogainings sadarbībā ar XRace. Pasākums bija ļoti labi apmeklēts, 750 dalībnieki.
V. Tamužs informē par O!Latvija aktivitātēm, lai piesaistītu dažādu nozaru profesionāļus, lai varētu orientēšanos reklamēt un veidot atpazīstamību ar televīzijas palīdzību.
Bijusi tikšanās Latvijas TV, pārrunātas nākotnes sadarbības iespējas.

Par 7. jautājumu:

• Saņemts iesniegums ar lūgumu pārcelt Siguldas rudeni uz citu datumu, jo tas sakrīt ar Magnēta rīkoto pasākumu. LOF valde atzīst, ka nav iespējams Siguldas rudeni pārcelt
• LOF valde izsludina LOF Kongresu 2015. gada 14. martā


Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākamā valdes sēde notiks 21. janvārī.
Protokolēja Ģirts Mamis.


atpakaļ

0,1256959438324