Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2014/11

2014. gada 19. novembrī, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Pēteris Apinis, Atis Rukšāns, Eduards Rēns, Jānis Tamužs, Inguna Valdmane, Inguna Čākure

LOF klubu pārstāvji: Valters Kaminskis, Iveta Holcmane

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Pasaules čempionāts 2018 (P. Apinis).
  6. LOF SIA O!Latvija.
  7. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde uzdevusi LOF izpilddirektoram sagatavot finansu atskaiti par PČ translāciju.
LOF sākusi veikt maksājumus atbilstoši grafikam, kāds saskaņots ar LTV. Galējais norēķins jāveic līdz 2015. gada novembrim.
Nepieciešams seminārs sacensību organizatoriem, karšu zīmētājiem, lai informētu par dabas aizsardzības jautājumiem. LOF valde nolemj vienlaicīgi arī organizēt sertifikācijas procesu sacensību rīkotājiem. Seminārs notiks 23. novembrī Silciema ielā 3, IK Auseklis telpās. Visiem LK organizatoriem piedalīšanās obligāta, lai saņemtu LK rīkošanas tiesības 2015. gadā. Atbildīgie I. Peilāns un J. Cebulis.
LOF valde nolemj izstrādāt projektu skolu karšu gatavošanai. Atbildīgais V. Tamužs. Pagaidām nekas nav darīts.
G. Ikaunieks piedāvāja Madonā organizēt orientēšanās sporta centru, kuru finansētu pašvaldība, lai visas valsts jaunieši varētu trenēties un dzīvot vietējā skolā, saņemot bezmaksas dzīvošanu, transportu utt. P. Apinis gatavs iesaistīties šāda projekta sagatavošanā, tiks gatavota tikšanās ar pilsētas vadību.
Ir iesniegts lūgums IZM sniegt atzinumu Finanšu ministrijai, lai LOF varētu iekļaut to organizāciju sarakstā, kuras var izmaksāt ar nodokļiem neapliekamas stipendijas.
LOF valde nolemj palielināt LK sacensību skaitu līdz 18 nākamajā gadā, ja šie klubi varēs nodrošināt LK prasībām atbilstošu kvalitāti. Par sacensību saplānošanu, lai tās nepārklātos, atbildīgs Normunds Bērziņš. Kalendārs ir sagatavots.
LOF valde nolemj, ka LOF balle būs 6. decembrī, rīkos IK Auseklis, nākamajā valdes sēdē būs vairāk informācijas, līdz 6. novembrim jāsagatavo ielūgums. Ielūgums ir sagatavots un publicēts.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:
1. Iesniegta mēneša atskaite LSFP.
2. Iesniegta finansu atskaite Ventspils sporta pārvaldei par OFestivālu.
3. Iesniegts atzinuma lūgums IZM.
4. Sagatavots pieņemšanas-nodošanas akts ar Inspecta.
5. Noslēgts līgums ar LOF stipendiāti, jauno treneri.
6. Nosūtītas IOF sacensību inspektoru anketas.
7. Iesniegtas atskaites vairākām pašvaldībām par finansējuma izlietojumu.

Par 4. jautājumu:

Eduards Rēns informē, ka jau decembrī būs paveikts zināms darbs jaunajai LOF mājas lapai, pašlaik notiek sagatavošanās.
Ņemot vērā piešķirto iespēju rīkot PČ Rogainingā 2017. gadā, notikusi darba grupas sanāksme. Tiks gatavoti dokumenti iesniegšanai Nacionālajā sporta padomē. Atbildīgie par dokumentu sagatavošana Rogaininga komisija.
LOF valde nolemj pieteikt nominācijām Guntaru Mankusu Latvijas gada balvai un Mārtiņu Sirmo par cīņas gribu. Atbildīgais J. Tamužs.
Iveta Holcmane informē par ziemas izlases darbību un nepieciešamajiem resursiem.
LOF valde aicina orientieristus ziedot jauno treneru atbalsta fonda izveidošanai, lai varētu attīstīt LOF iedibināto stipendiju sistēmu.
Eduards Rēns informē par 2014. gada LOF dažādu orientēšanās paveidu rezultātu ietekmi uz kopējo ainu pasaulē šogad un arī salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Turpmāk tiks vērtēti arī stafešu rezultāti. Sistēmu izstrādās E. Rēns.
Informācija tiks publicēta LOF mājas lapā.
VeloO komisija izstrādājusi sistēmu finansējuma sadalei turpmākajos gados. Informē E. Rēns.

Par 5. jautājumu:

Saņemti jauni priekšlikumi PČ 2018. grafiskajam zīmolam. LOF valde apstiprina vienu no variantiem, kurš tiks izmantots visiem pasākumiem.
Par mājas lapu būs informācija nākamajā valdes sēdē. Darbs tiks uzsākts tuvāko nedēļu laikā.
Pagaidām PČ 2018. plānotie rīkošanas datumi ir jūlija beigas, augusta sākums, bet tie vēl jāsaskaņo ar IOF un citām organizācijām. Atbildīgais P. Apinis.

Par 6. jautājumu:

Ventspilī noticis O!Festivāls. Atskaite ir iesniegta. Atbildīgais J. Tamužs
29. novembrī notiks Rīgas rogainings sadarbībā ar XRace.
V. Tamužs informē par O!Latvija aktivitātēm, lai piesaistītu dažādu nozaru profesionāļus, lai varētu orientēšanos reklamēt un veidot atpazīstamību ar televīzijas palīdzību.

Par 7. jautājumu:

  • LOF valde vienojas par Gada cilvēka un Mūža ieguldījuma nominācijām

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākamā valdes sēde notiks 17. decembrī.
Protokolēja Ģirts Mamis.

 


atpakaļ

0.030884981155396