Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

15.novembris /
Undīne, Leopolds, Unda
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2014/10

2014. gada 15. oktobrī, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Pēteris Apinis, Atis Rukšāns, Eduards Rēns, Jānis Tamužs, Inguna Valdmane, Inguna Čākure

LOF klubu pārstāvji: Henrijs Freimanis, Normunds Bērziņš, Juris Cebulis, Oskars Zērnis, Gunārs Ikaunieks, Juris Knēts, Jurģis Krastiņš, Jānis Butāns

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Pasaules čempionāts 2018.
  6. LOF SIA.
  7. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde uzdevusi LOF izpilddirektoram sagatavot finansu atskaiti par PČ translāciju.
LOF valde piedāvājusi jaunu maksāšanas kārtību. Ir panākta jauna vienošanās par maksāšanas grafiku.
Jāsagatavo izlašu krosa pārbaudes aplis. Atbildīgā I. Valdmane. Termiņš septembris. E. Bernāns uzņēmies sagatavot, piedāvājot pat 2 variantus. I. Valdmanei nav informācijas par darbu ar krosa apļiem.
Nepieciešams seminārs sacensību organizatoriem, karšu zīmētājiem, lai informētu par dabas aizsardzības jautājumiem. LOF valde nolemj vienlaicīgi arī organizēt sertifikācijas procesu sacensību rīkotājiem. Atbildīgais I. Peilāns. Seminārs notiks 23. novembrī Silciema ielā 3. IK Auseklis telpās. Visiem LK organizatoriem piedalīšanās būs obligāta, lai saņemtu LK rīkošanas tiesības 2015. gadā. Atbildīgie I. Peilāns un J. Cebulis.
Saņemts iesniegums no Gata Berķa par vēlmi atteikties no LOF mājas lapas uzturēšanas un piedāvājums to pārņemt Egīlam Puriņam. G. Berķis apņēmies darbu turpināt līdz 2014. gada beigām.
Saņemti abu pretendentu piedāvājumi( E. Puriņš un Skujenieki). Ļoti atšķiras cenas. LOF valde nolemj, ka E.Rēns uzņemsies pārraudzību par mājas lapas izveidošanu, kuru veiks Egils Puriņš.
LOF valde nolemj izstrādāt projektu skolu karšu gatavošanai. Atbildīgais V. Tamužs. Pagaidām nekas nav darīts.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:
1. Iesniegta mēneša atskaite LSFP.
2. Nosūtīti WRE pieteikumi
3. Iesniegts finansējuma pieprasījums LSFP
4. Iesniegta atskaite LVM

Par 4. jautājumu:

Somu treneris Jari Ikaheimonen 17. oktobrī ieradīsies Latvijā, lai iepazītos ar situāciju un prezentētu savus plānus, notiks tikšanās Latvijas Ārstu biedrības telpās 18:00. O. Zērnis uzskata, ka tikšanās nav sagatavota, neesot saņemti ielūgumi pietiekošā skaitā. 

I.Valdmane uzskata, ka J.Krastiņš nesadarbojas ar citiem treneriem un pieņem lēmumus vienpersoniski.
Treneri kopīgi valdes sēdes laikā sagatavo sarakstu, kuriem sportistiem tiks papildus nosūtīts uzaicinājums uz iepazīšanās nometni ar somu treneri.
Ir saņemta informācija, ka 2017. gadā Latvijā notiks PČ rogainingā. Vajadzētu gatavot pieteikumu NSP. Būtu vēlama organizatoru ierašanās nākamajā valdes sēdē.
G. Ikaunieks aicina strādāt ar skolotājiem skolās, citādi masveidību nevarēs panākt.
G. Ikaunieks piedāvā Madonā organizēt orientēšanās sporta centru, kuru finansētu pašvaldība, lai visas valsts jaunieši varētu trenēties un dzīvot vietējā skolā, saņemot bezmaksas dzīvošanu, transportu utt. P. Apinis gatavs iesaistīties šāda projekta sagatavošanā.
LOF piešķirtā stipendija jaunajam trenerim tiks sākta maksāt no oktobra kā finansiāla palīdzība un noslēgts līgums ar stipendiāti, tiek gatavoti dokumenti, lai LOF varētu maksāt stipendijas un tās netiktu apliktas ar Iedzīvotāju ienākuma nodokli.
LOF valde nolemj palielināt LK sacensību skaitu līdz 18 nākamajā gadā, ja šie klubi varēs nodrošināt LK prasībām atbilstošu kvalitāti, par sacensību saplānošanu, lai tās nepārklātos, atbildīgs Normunds Bērziņš.

Par 5. jautājumu:

Ir saņemti 4 priekšlikumi PČ 2018. grafiskajam zīmolam. P. Apinis prezentē saņemtos variantus. Valde nolemj, kurš variants jāturpina izstrādāt. Atbildīgais P. Apinis.
Par mājas lapu būs informācija nākamajā valdes sēdē.
Pagaidām PČ 2018. plānotie rīkošanas datumi ir jūlija beigas, augusta sākums, bet tie vēl jāsaskaņo ar IOF un citām organizācijām. Atbildīgais P. Apinis.
Ir notikusi PČ organizatoru sanāksme.

Par 6. jautājumu:

Ventspilī noticis O!Festivāls. Tiek gatavota atskaite. Atbildīgais J. Tamužs
Iespējams arī orientēšanās pasākums Daugavpilī tuvākajā nākotnē. Turpinās sarunas. Atbildīgais P. Apinis.
No XRace ir saņemts piedāvājums sarīkot pilsētas rogainingu 29. novembrī Rīgā.
J. Tamužs informē, ka Orientēšanās līgas projekts tiek precizēts, plānots saglabāt 6 posmus, kuros tiekties uz 1000 dalībnieku skaitu un atpazīstamības veicināšanu. Tuvākā mēneša laikā tiks runāts ar iespējamajiem organizatoriem, LK tiek saglabāts esošajā formātā, mainās tikai vērtēšanas sistēma - uz vienotu reitingu visām vecuma grupām. Orientēšanās līgas posmi būtu seši no LK posmiem.
O!Festivāli tiks saistīti vairāk ar pilsētu svētkiem un līdzīgiem pasākumiem, izņemot Siguldu, kuras pašvaldībai jau ir uzrakstīts aicinājums O!Festivālu rīkot vienlaicīgi ar LČ sprintā un garajā distancē.

Par 7. jautājumu:

• LOF valde nolemj, ka LOF balle būs 6. decembrī, rīkos IK Auseklis, nākamajā valdes sēdē būs vairāk informācijas, līdz 6. novembrim jāsagatavo ielūgums


Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākamā valdes sēde notiks 19. novembrī.
Protokolēja Ģirts Mamis.

 


atpakaļ

0,034493923187256