Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Zane, Zuzanna
19.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2014/08

2014. gada 20. augustā, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Pēteris Apinis, Atis Rukšāns, Inguna Čākure, Inguna Valdmane, Eduards Rēns, Jānis Tamužs

LOF klubu pārstāvji: Henrijs Freimanis, Normunds Bērziņš, Kaspars Kārkliņš, Jurģis Krastiņš

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs). 
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs). 
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis). 
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. LOF SIA. 
  6. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde uzdevusi LOF izpilddirektoram sagatavot finansu atskaiti par PČ translāciju. Ir sagatavots līgums ar LTV par maksāšanas kārtību, izrakstīts jauns rēķins.
Jāsagatavo izlašu krosa pārbaudes aplis. Atbildīgā I. Valdmane. Termiņš septembris. E. Bernāns uzņēmies sagatavot, piedāvājot pat 2 variantus. Darbs jāturpina.
Nepieciešams seminārs sacensību organizatoriem, karšu zīmētājiem, lai informētu par dabas aizsardzības jautājumiem. LOF valde nolemj vienlaicīgi arī organizēt sertifikācijas procesu sacensību rīkotājiem. Atbildīgais I. Peilāns. Seminārs notiks rudenī.
LOF valde nolemj turpmāk izdalīt atsevišķi jautājumus par PČ 2018.
Ir saņemti vairāki priekšlikumi PČ 2018 grafiskajam zīmolam, bet vēl tiks izstrādāti jauni varianti. Atbildīgais P. Apinis.
Pagaidām PČ 2018. plānotie rīkošanas datumi ir jūlija beigas, augusta sākums, bet tie vēl jāsaskaņo ar IOF un citām organizācijām. Atbildīgais P. Apinis.
LOF valde atgādina, ka LOF izlašu plāniem veltītais pasākums notiks 23. augustā 9.30 Rīgā, Dārza ielā 2. Ingunai Valdmanei un Jurģim Krastiņam jāuzņemas uzaicināto personu apzināšana.
Saņemts iesniegums no Gata Berķa par vēlmi atteikties no LOF mājas lapas uzturēšanas un piedāvājums to pārņemt Egīlam Puriņam. G. Berķis apņēmies darbu turpināt līdz 2014. gada beigām. Līdz nākamajai valdes sēdei E. Rēns izstrādās noteikumus, kādiem jāatbilst LOF mājas lapai.
Saņemts iesniegums no Smiltenes sporta skolas par iespējām akreditēt orientēšanās programmu. Par sporta skolu programmu akreditāciju atbildēs I. Čākure un I. Valdmane. LOF izpilddirektors ir saskaņojis ar LSFP, ka I. Valdmane un B. Smila būs pārstāvji no LOF.
Normunds Bērziņš informē, ka klubiem ir nosūtīti uzaicinājumi rīkot 2015. gada Latvijas čempionātus. Pagaidām saņemts viens pieteikums sprintam un garajai distancei no Siguldas. LOF valde apstiprina pieteikumu.
Uzreiz vairākiem pasākumiem saņemts pieteikums no ZVOC.
LOF valde nolemj pieteikumu termiņu pagarināt par 1 mēnesi.
Arī par BČ pieteikumi jāiesniedz līdz nākamajai valdes sēdei.
LOF piedāvātos BČ datumus apstiprinājušas Igaunija un Baltkrievija.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:
1. Iesniegtas atskaites un tāme LSFP.
2. Iesniegtas atskaites Siguldas un Cēsu pašvaldībām.

Par 4. jautājumu:

LOF valde izskata jautājumu par teritoriju slēgšanu PČ 2018. 

Kaspars Kārkliņš informē, ka teritoriju slēgšana ierobežo viņa iespējas izmantot sagatavoto karti.
LOF valde centīsies maksimāli ievērot un ņemt vērā K. Kārkliņa intereses slēdzot minētos rajonus.
Pēc IOF sacensību noteikumiem gaidāmo sacensību rajonus jāslēdz pieteikuma iesniegšanas gadā.
Par jauno treneru konkursu saņemti 2 pieteikumi.
Inguna Valdmane informē par saņemtajiem pieteikumiem. LOF valde nolemj slēgt līgumu ar Lieni Brūveli.

Par 5. jautājumu:

LOF SIA O!Latvija plānos ir sarīkot pirmos pasākumus vēl šogad. Notiek pārrunas par laiku un vietu. Iespējamais datums pagaidām ir 20. septembris.

Par 6. jautājumu:

  • H. Freimanis ierosina sarīkot skolu orientēšanās nedēļu 2015. gadā, jo pašlaik pietrūkst tāda veida sadarbība, kāda bija ar LVM


Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākamā valdes sēde notiks 17. septembrī
Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0.138014793396