Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

28.janvāris /
Spodris, Kārlis
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2008/11

2008. gada 10. novembrī Rīgā

Piedalās:


LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis /prezidents/, Juris Cebulis/viceprezidents/, Ģirts Mamis, Indulis Peilāns, Vilnis Veļķeris, Gunārs Ikaunieks, Henrijs Freimanis,


LOF klubu pārstāvji: Juris Knēts, Ainārs Lagzdiņš, Renārs Roze


Darba kārtība:

 1. Izpilddirektora ziņojums.
 2. Sacensību kalendārais plāns 2009. gadam.
 3. LOF 2008. gada Kongress
 4. Citi.

Par 1. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Iesniegta atskaite Sporta pārvaldē par oktobri
 • Nosūtītas starptautisko inspektoru anketas uz IOF, tie būs Indulis Peilāns, Rodrigo Slaviņš un Jurģis Krastiņš
 • Iesniegta atskaite VID par oktobri
 • Sagatavoti līgumi un vienošanās ar studentiem, kuriem piešķirtas valsts stipendijas, tie ir Krista Mihailova, Una Arama, Kalvis Mihailovs, Gatis Caics, Anatolijs Tarasovs
 • Sagatavota informācija LSFP par LOF klubiem

Par 2. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē, ka joprojām nav drošu kandidātu, kuri varētu sarīkot Baltijas čempionātu, LČ maratonā un naktī.

Problēmas ir arī ar ziemas LČ rīkošanu, tas gan, pirmkārt, ir saistīts ar neparedzamajiem laika apstākļiem.

Par LČ vidējā distancē un stafetē. Ir saņemti 2 pieteikumi, no OK Kāpa un Gulbenes RBJSS/OK Pūznis.

LOF valde nolemj vēl turpināt detalizēti izskatīt abu pretendentu priekšlikumus un tad nolemt, kam piešķirt LČ rīkošanas tiesības.

Lūgumu piedalīties Baltijas čempionātā ir izteikuši Pēterburgas orientieristi, Igaunijas un Latvijas federācijas piekrīt Pēterburgas sportistu dalībai jau no 2009. gada, bet lietuvieši iesaka tos uzņemt tikai kā viesus līdz 2010. gadam, lai nebūtu jāmaina BČ Nolikums. Ir daļēji gatavs LK Nolikums 2009. gadam, tuvākajā laikā tiks precizēts sacensību kalendārs un sagatavots nolikuma projekts.

Renārs Roze informē arī par Latvijas stafešu un sprinta kausu nolikumu gatavību. Nav problēmu ar stafetēm, bet trūkst sprinta sacensību rīkotāju.

LOF valde lūdz Renāram Rozem sagatavot izmaiņas LK Nolikumā.


Par 3. jautājumu:

Vilnis Veļķeris informē par jaunumiem, kas saistīti ar LOF Kongresu! Kongress notiks Gaujienas muižā, kur atradīsies arī orientēšanās sacensību centrs, tas būs 3-4 km no Zvārtavas pils, kurā notiks orientieristu balle.

Ielūgums tiks drīzākajā laikā ievietots LOF mājas lapā.

LOF izpilddirektors sagatavojis LOF Kongresa darba kārtību, pārstāvniecības normas, 2008. gada budžeta izpildi un 2009. gada budžeta projektu.

LOF valde izskata minētos dokumentus un ar nelielām izmaiņām nolemj publicēt dienas kārtību un pārstāvniecības normas, kā arī sagatavotos budžeta dokumentus iesniegt Kongresam.

LOF valde nolemj lūgt Kongresu pilnvarot valdi turpināt darbu pie 2009. gada budžeta izmaiņām, atkarībā no valsts budžeta piešķirtā finansējuma.

LOF valde balso par ikgadējām nominācijām:

 1. Gada cilvēks
 2. Par mūža ieguldījumu

Vairāk jautājumu nav un pēdējā LOF valdes sēde šādā sastāvā tiek slēgta.

Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 15. decembrī, par vietu, kur turpmāk notiks LOF valdes sēdes, informācija būs pēc LOF Kongresa.

Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0,08535099029541