Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

3.jūnijs /
Ineta, Inta, Intra
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2014/06

2014. gada 18. jūnijā, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Pēteris Apinis, Inguna Valdmane, Atis Rukšāns, Jānis Tamužs, Eduards Rēns

LOF klubu pārstāvji: Henrijs Freimanis, Jurģis Krastiņš

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. LOF SIA.
  6. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde uzdevusi LOF izpilddirektoram sagatavot finansu atskaiti par PČ translāciju. Vēl nav sagatavota, jo nav veikti visi maksājumi.
P. Apinis ticies ar LTV vadību, panākta vienošanās par maksāšanas kārtību. Tiks sagatavots līgums ar LTV par maksāšanas kārtību un grafiku.
Jāpievērš pastiprināta uzmanība sadarbībai ar Paralimpisko komiteju. P. Apinis apņemas pievērsties šai jomai. Jāsagatavo iesniegums Paralimpiskajai komitejai. Atbildīgais Ģ. Mamis. Vēstule sagatavota un tiks tuvākajās dienās nosūtīta. Tiešo darbu veiks Zita Rukšāne.
Maija beigās Latvijā ieradās IOF pārstāvis, lai pārbaudītu LOF gatavību PČ rīkošanai. P. Apinis un J. Krastiņš informē par vizītes gaitu. Tiks sagatavota 5 minūšu prezentācija, kuru prezentēs P. Apinis.
Jāsagatavo izlašu krosa pārbaudes aplis. Atbildīgā I. Valdmane. Termiņš septembris.
Nepieciešams seminārs sacensību organizatoriem, karšu zīmētājiem, lai informētu par dabas aizsardzības jautājumiem.
LOF valde nolemj organizēt sertifikācijas procesu sacensību rīkotājiem. Atbildīgais I. Peilāns.
LOF valdei jāpieņem lēmums par avarējušo piekabi. Ir iespēja to saremontēt, tiks noskaidrotas izmaksas. Piekabe ir saremontēta, vajadzētu mazliet uzlabot vizuālo izskatu. Atbildīgais J. Krastiņš.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:
1. Iesniegtas atskaites un tāmes LSFP.
2. Noslēgti līgumi ar RD par atbalstu EČ jauniešiem un PČ junioriem.
3. Nosūtīts pieteikums un veikti maksājumi PK Somijā.
4. Veikti maksājumi PČ junioriem.

Par 4. jautājumu:

LOF valde apspriež situāciju pieaugušo izlasē. Sakarā ar traumām ir vajadzīgas izmaiņas Latvijas vīriešu izlases sastāvā. Izlasē startēs Dāvis Dišlers, jo uzrādījis pietiekoši labus rezultātus Eiropas čempionātā.

Par 5. jautājumu:

LOF Kongresā tika nolemts dibināt SIA saimnieciskās darbības veikšanai. SIA ir nodibināts un atvērts konts bankā. SIA nosaukums „O!Latvija”.
Pagaidām SIA darbības vadību uzņemsies J. Tamužs un J. Krastiņš. Plānos ir sarīkot pirmos pasākumus vēl šogad.
V. Tamužs iesaka jau tagad veidot organizācijas komiteju 2018. gada PČ sagatavošanai. Kāpas laikā notiks PČ prezentācija. P. Apinis atbildīgs par WOC 2018 zīmola grafiskā risinājuma izstrādi.

Par 6. jautājumu:

• LOF saņēmis piedāvājumu sarīkot Baltijas ceļa piemiņas pasākumu par 30 000,-EUR, LOF varētu uzņemties šo pasākumu, ja piešķirtais finansējums būtu 3 reizes lielāks.

 


Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākamā valdes sēde notiks 23. jūlijā.
Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0,037410020828247