Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2014/05

2014. gada 14. maijā, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Pēteris Apinis, Eduards Rēns, Inguna Valdmane, Inguna Čākure, Atis Rukšāns, Jānis Tamužs, Mārtiņš Gaigals

LOF klubu pārstāvji: Jurģis Krastiņš

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. LOF SIA dibināšanas sagatavošana.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 8 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde uzdevusi LOF izpilddirektoram sagatavot finansu atskaiti par PČ translāciju. Vēl nav sagatavota, jo nav veikti visi maksājumi.
V. Tamužs, ar LOF izpilddirektora palīdzību, sagatavojis vēstuli LTV. Saņemta arī atbilde, turpināsies diskusijas ar LTV vadību.
LOF valde nolemj, ka jāsagatavo nolikuma projekts par atbalstu jaunajiem treneriem. Atbildīgie I. Valdmane un I. Čākure. Nolikums sagatavots un tiks publicēts.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:
1. Iesniegtas atskaites un tāmes LSFP.
2. Iesniegtas atskaites un finansu pieprasījums Rīgas domei.
3. Nosūtīts pieteikums PK Norvēģijā.
4. Iesniegtas atskaites Jēkabpils novada un pilsētas pašvaldībām.
5. Noslēgti līgumi ar LOF atbalstītājiem.

Par 4. jautājumu:

Atis Rukšāns informē par EČ TakuO, kurš risinājās Portugālē. Samērā zems organizatoriskais līmenis, bet rezultāti labi.
Jāpievērš pastiprināta uzmanība sadarbībai ar Paralimpisko komiteju. P. Apinis apņemas pievērsties šai jomai. Jāsagatavo iesniegums Paralimpiskajai komitejai. Atbildīgais Ģ. Mamis.
LOF valde apstiprina izlašu sastāvus Baltijas čempionātam jauniešiem un Eiropas jauniešu čempionātam.
LOF valde apstiprina izlases sastāvu Pasaules čempionātam pieaugušajiem.
Maija beigās ieradīsies IOF pārstāvis, lai pārbaudītu LOF gatavību PČ rīkošanai. Tiks sagatavota programma. P. Apinis uzņemas sagaidīšanu.
Jāsagatavo izlašu krosa pārbaudes aplis. Atbildīgā I. Valdmane.
M. Gaigals ziņo par pabeigtā darba rezultātiem vadlīniju izstrādē vides vērtību saudzīgā orientēšanās sacensību rīkošanā un priekšlikumiem rezultātu ieviešanai.
Ir sagatavotas vadlīnijas, kas jāievēro, lai organizētu sacensības dabas aizsardzības teritorijās.
Ir pieeja dabas aizsardzības teritoriju datu bāzei, panākta savstarpēja izpratne ar Dabas aizsardzības pārvaldi.
Nepieciešams seminārs sacensību organizatoriem, karšu zīmētājiem, lai informētu par šiem jautājumiem.
LOF valde izsaka pateicību visiem, kuri piedalījās sanāksmēs vairāku dienu garumā-J. Knēts, I. Peilāns, H. Freimanis, M. Gaigals, J. Lazdāns.
Tiks publicēta informācija LOF mājas lapā.
LOF valde nolemj organizēt sertifikācijas procesu sacensību rīkotājiem. Atbildīgais I. Peilāns.
LOF valdei jāpieņem lēmums par avarējušo piekabi. Ir iespēja to saremontēt, tiks noskaidrotas izmaksas.
E. Rēns sniedz informāciju par šogad nopelnītajiem izcilības punktiem.
LOF valde apstiprina LČ nolikumu TakuO.
LOF valde apstiprina jaunatnes izlašu iekšējās kārtības noteikumus.

Par 5. jautājumu:

Ņemot vērā, ka LOF Kongresā tika nolemts dibināt SIA saimnieciskās darbības veikšanai, LOF valde turpina SIA izveidošanu. Dokumenti ir sagatavoti un parakstīti.
Pagaidām SIA darbības vadību uzņemsies J. Tamužs un J. Krastiņš. Plānos ir sarīkot pirmos pasākumus vēl šogad.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākamā valdes sēde notiks 18. jūnijā.
Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0,18774890899658