Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

1.jūnijs /
Mairita, Bernedīne, Biruta
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2014/04

2014. gada 16. aprīlī, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Pēteris Apinis, Eduards Rēns, Inguna Valdmane, Inguna Čākure

LOF klubu pārstāvji: J. Krastiņš

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis)
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. LOF SIA dibināšanas sagatavošana.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 5 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Finanšu komisijai sadarbībā ar Izlašu komisiju jāsagatavo nolikums par veidiem, kā varētu apbalvot sportistus par augstiem sasniegumiem. Atbildīgie Viesturs Tamužs, Jurģis Krastiņš. Eduards Rēns ir sagatavojis priekšlikumus nolikumam. LOF valde apstiprina nolikumu par sportistu finansējuma palielinājumu par augstiem sasniegumiem.
LOF valde uzdevusi LOF izpilddirektoram sagatavot finansu atskaiti par PČ translāciju. Vēl nav sagatavota, jo nav veikti visi maksājumi.
V. Tamužs, ar LOF izpilddirektora palīdzību, sagatavojis vēstuli LTV. Saņemta arī atbilde, turpināsies diskusijas ar LTV vadību.
Saņemts piedāvājums no PČ organizatoriem par 2014. gada TV translāciju. LOF valde nolemj neorganizēt TV pārraidi no PČ.
Jāiesniedz kritēriji par treneru sertifikāciju ievietošanai LOF mājas lapā. Atbildīgie I. Čākure un I. Valdmane. Kritēriji ir sagatavoti un tiks publicēti.
LOF izpilddirektors nosūtījis pieteikumus IOF par vēlmi rīkot WOC un WTOC 2018. gadā. IOF mājas lapā ir informācija par LOF pieteikumu. LOF izpilddirektors sagatavojis un iesniedzis pieteikumu Nacionālajai sporta padomei.
LOF valde nolemj, ka jāsagatavo nolikuma projekts par atbalstu jaunajiem treneriem. Atbildīgie I. Valdmane un I. Čākure.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

1. Sagatavoti un iesniegti dokumenti UR par izmaiņām LOF valdes sastāvā.
2. Sagatavots un iesniegts pieteikums NSP par vēlmi rīkot PČ 2018. gadā.
3. Iesniegtas atskaites un tāmes LSFP

Par 4. jautājumu:

J. Krastiņš informē par rezultātiem EČ Portugālē.

Bija ļoti daudz organizatorisko problēmu. Rezultāti ir atbilstoši sportistu gatavībai. Ir arī labi rezultāti TakuO, īpaši Paralimpiskajā grupā.

Par 5. jautājumu:

Ņemot vērā, ka LOF Kongresā tika nolemts dibināt SIA saimnieciskās darbības veikšanai, LOF valde uzsākusi Statūtu gatavošanu, nolemts par SIA nosaukumu. LOF valde pieņem lēmumu par SIA valdes locekļiem, to pārstāvniecības tiesībām, kā arī juridisko adresi.

SIA nosaukums būs „O!Latvia”.
Juridiskā adrese: Dārza iela 2, Rīga.
Valdes locekļi bez atlīdzības būs Viesturs Tamužs un Ģirts Mamis, ar tiesībām pārstāvēt SIA atsevišķi.
Notikusi interesentu grupas tikšanās, lai lemtu par SIA darbības uzsākšanu.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākamā valdes sēde notiks 14. maijā.
Protokolēja Ģirts Mamis

 


atpakaļ

0,034349918365479