Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

28.janvāris /
Spodris, Kārlis
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2014/03

2014. gada 19. martā. Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Pēteris Apinis, Eduards Rēns, Mārtiņš Gaigals, Atis Rukšāns, Jānis Tamužs

LOF klubu pārstāvji:

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (V.Tamužs).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis)
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Citi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Finanšu komisijai sadarbībā ar Izlašu komisiju jāsagatavo nolikums par veidiem, kā varētu apbalvot sportistus par augstiem sasniegumiem. Atbildīgie Viesturs Tamužs, Jurģis Krastiņš. Eduards Rēns ir sagatavojis priekšlikumus nolikumam. Eduards Rēns sagatavos nolikuma projektu, kurš tiks izsūtīts valdei saskaņošanai līdz 23. martam.
LOF valdei jākonsultējas ar Magnētu par tautas sacensību rīkošanas maksājumiem. Atbildīgais V. Tamužs.
LOF valde uzdevusi LOF izpilddirektoram sagatavot finansu atskaiti par PČ translāciju. Vēl nav sagatavota, jo nav veikti visi maksājumi.
Jāturpina sarunas ar LTV vadību par mierizlīgumu. V. Tamužs ar LOF izpilddirektora palīdzību sagatavos vēstuli LTV.
Saņemts piedāvājums no PČ organizatoriem par 2014. gada TV translāciju. Tiks izskatītas iespējas organizēt pārraides ar reģionālās TV palīdzību. J. Tamužs sagatavos informāciju līdz nākamajai valdes sēdei.
LOF valde nolemj nesludināt konkursu jaunas LOF mājas lapas izveidei. J. Tamužs organizēs esošās mājas lapas uzlabošanu.
Nedēļas laikā jāiesniedz kritēriji par treneru sertifikāciju ievietošanai LOF mājas lapā. Atbildīgie I. Čākure un I. Valdmane. Jāsagatavo tuvākajā laikā. LOF izpilddirektoram jānoskaidro, vai kritēriji ir sagatavoti.
Saņemts priekšlikums par Sportident meža staciju statīvu izgatavošanu. LOF piedāvās cenu par aprīkošanu. Statīvu izgatavošana par LOF piedāvāto cenu ir atteikta.
LOF jāiesniedz priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām naudas balvu piešķiršanā par izciliem sasniegumiem sportā. LOF valde iesniegusi priekšlikumu, ka nav korekti sadalīt sporta veidus olimpiskajos un neolimpiskajos sporta veidos, bet jāņem vērā sporta veida popularitāte un attīstības līmenis Latvijas apstākļos. P.Apinis apņemas turpināt darbu šī jautājuma virzīšanai LSFP.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Nosūtīti pieteikumi dalībai PK Spānijā un EČ Portugālē, tiek veikti maksājumi.
 2. Iesniegts LOF Gada pārskats VID.
 3. Noslēgti līgumi, sagatavotas tāmes un finansu pieprasījumi LSFP.
 4. Iesniegts pieprasījums IZM par naudas balvu piešķiršanu par rezultātiem PČ junioriem.
 5. Noslēgts līgums par finansējumu no Rīgas domes dalībai EČ Portugālē.
 6. Iesniegta atskaite IOF par LOF darbību 2013. gadā.
 7. Noslēgts līgums un veikta LOF sacensību apdrošināšana.

Par 4. jautājumu:

LOF izpilddirektors nosūtījis pieteikumus IOF par vēlmi rīkot WOC un WTOC 2018. gadā. IOF mājas lapā ir informācija par LOF pieteikumu, esam vienīgie pretendenti. LOF izpilddirektoram līdz aprīlim jāsagatavo pieteikums Nacionālajai sporta padomei.
Ņemot vērā, ka LOF Kongresā tika nolemts dibināt SIA saimnieciskās darbības veikšanai, LOF valde nolemj sākt Statūtu gatavošanu, tuvākajās dienās tiks nolemts par SIA nosaukumu.
Ņemot vērā, ka LOF valdē nav atbildīgā par reklāmu un mārketingu, šie pienākumi tiek uzticēti Eduardam Rēnam.

Par 5. jautājumu:

 • Saņemts pieteikums par LK brošūru un LK numuru izgatavošanu. LOF valde nolemj šajā gadā negatavot brošūras un numurus
 • LOF valde apstiprina LOF Inspektoru un LOF Žūrijas sarakstus, kurus iesniegusi TK

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākamā valdes sēde notiks 16. aprīlī.
Protokolēja Ģirts Mamis

 


atpakaļ

0,028186798095703