Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

Kongresa protokols Nr.1/2014

Rīga, 2014. gada 15. martā

Latvijas Orientēšanās Federācijas (LOF) Kongresa protokols Nr.1/2014

Darba kārtība:

 1. Mandātu komisijas ziņojums.
 2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.
 3. Lēmums par neaktīvajiem LOF biedriem.
 4. Valdes locekļu pārvēlēšana.
 5. Valdes atskaite par 2013.gadā paveikto. P. Apinis.
 6. LOF komisiju atskaites par 2013. gadā paveikto.
 7. Finansu atskaite par 2013. gadu. V. Tamužs.
 8. Revīzijas komisijas ziņojums.
 9. 2014. gada budžeta projekts. V. Tamužs.
 10. Par LOF saimnieciskās darbības strukturālu pārkārtošanu.
 11. Sacensību noteikumu un LOF Nolikumu izmaiņas.
 12. Citi.

1.Mandātu komisijas ziņojums.

Mandātu komisijas pārstāvis sniedz informāciju, ka no 30 piešķirtajiem mandātiem ir ieradušies 21 balsstiesīgo klubu pārstāvis. Līdz ar to Kongresam ir kvorums un tas var sākties.

2. Kongresa atklāšana, Kongresa vadītāja, sekretāra, balsu skaitīšanas komisijas un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana.

LOF prezidents Pēteris Apinis paziņo Kongresu par atklātu. LOF prezidents par Kongresa vadītāju lūdz nozīmēt Juri Cebuli. Tā kā citu priekšlikumu nav, tad par Kongresa vadītāju tiek nozīmēts Juris Cebulis.
Juris Cebulis uzdod jautājumu Kongresa delegātiem, vai ir iebildumi pret darba kārtību. Nevienam nav iebildumu.
Juris Cebulis izvirza Kongresa sekretāra amatam Ģirtu Mami, ko Kongress vienbalsīgi apstiprina. J. Cebulis aicina izvirzīt kandidātus balsu skatīšanas komisijai un kandidātus protokola pareizības apliecināšanai. Balsu skaitīšanas komisijai tiek izvirzīti Jānis Tamužs un Guntars Mankus. Protokola pareizības apliecināšanai tiek izvirzīti Jānis Tamužs un Zita Rukšāne. Kongress vienbalsīgi piekrīt šīm kandidatūrām.

3. Lēmums par neaktīvajiem LOF biedriem.

Ņemot vērā, ka LOF biedri Purva rupucis, Concorde un PK Tīnis jau ilgstoši nav maksājuši LOF biedra naudu un nepiedalās LOF darbā, LOF valde piedāvā Kongresam šos klubus izslēgt no LOF atbilstoši LOF Statūtiem.

Balsojums:

Par 20
Pret 0
Atturas 0

4. Valdes locekļu pārvēlēšana.

Saņemti iesniegumi no LOF valdes locekļiem Jāņa Lazdāna un Mārtiņa Vimbas par darbības pārtraukšanu LOF valdē.
Kongress tiek aicināts izvirzīt kandidātus LOF valdei 2 cilvēku sastāvā.

Par LOF valdes locekļu kandidātiem tiek izvirzīti: Atis Rukšāns, Eduards Rēns, Edgars Sparāns.
Kandidāti īsumā informē par savām iespējām darboties kā valdes locekļiem.

Balsu skaitītāji ziņo par balsošanas rezultātiem: kopumā piedalījās 21 balsstiesīgais klubs.
Balsojuma rezultāti: Atis Rukšāns-14, Eduards Rēns-18, Edgars Sparāns-10

Līdz ar to LOF valdē tiek ievēlēti:
Atis Rukšāns un Eduards Rēns.

LOF Kongress apstiprina balsojuma rezultātus:
Par 19
Pret 0
Atturas 2

Saņemts iesniegums no Pētera Apiņa par vēlmi turpmāk ieņemt LOF viceprezidenta
amatu, LOF prezidenta amatam iesakot Viesturu Tamužu.

Pēteris Apinis un Viesturs Tamužs sniedz savu skatījumu uz turpmākajiem LOF darbības plāniem.

Balsojums:
Par 18
Pret 0
Atturas 3

5. Valdes atskaite par 2013.gadā paveikto. P. Apinis.

Viens no galvenajiem veikumiem, ka tika radīta LOF stratēģija ar mērķi 2020. gadā būt vadošajam tautas sportam.
Paveicās ar valsts budžeta finansējuma piesaisti, sliktāks ir stāvoklis ar sponsoriem.
Nepatīkami, ka pēdējā laikā ir problēmas ar kvorumu valdes sēdēs.
LOF ir panācis, ka rogainings ir atzīts sporta veids LOF ietvaros.
Palielinājusies ietekme IOF, ir labas attiecības ar IOF prezidentu. Esam pieteikušies PČ un PČ takuO rīkošanai 2018. gada.
Ļoti ceram uz iespēju sarīkot arī PČ veterāniem 2019. gadā.
Visi šie lielie pasākumi varētu notikt Rīgā un Siguldā.

6. LOF komisiju atskaites par 2013. gadā paveikto.

Izlašu komisija

J. Krastiņš informē par komisijas darbu. Gads bijis apmierinošs. Visās plānotajās sacensībās izlases ir piedalījušās.
Rezultāti apmierinoši, viens sasniegums ir izcils, 3. vieta PČ.
Mēģinājām vairāk sakārtot komisijas darbu. Vairāk sarīkojām nometnes.
Savlaicīgāk gatavojam plānus nākamajai sezonai, informējam par pieejamo finansējumu.
G. Mankus vēlētos redzēt publicētas plašākas atskaites par čempionātiem.
I. Holcmane uzdod jautājumu par iespējām jauniem dalībniekiem vēl šogad iekļūt izlasē. Izlases kandidātu saraksts šim gadam ir apzināts, tas gan attiecas tikai uz PČ un EČ.

Ziemas komisija

Iveta Holcmane informē par ziemas komisijas darbu. Labākais sasniegums 3. vieta PČ junioriem Igaunijā.
Nebija iespēja labākajiem aizbraukt uz EČ Krievijā, labākais rezultāts 23. vieta.
Nebija iespēja līdzvērtīgi cīnīties slēpju sagatavotāja trūkuma dēļ.
Ir radīta jauna sportistu paaudze, kura, cerams, nodarbosies ar ziemas orientēšanos.
Ir nepieciešama speciāla gatavošanās ziemas sacensībām.
Pilnīgi trūkst sievietes ziemas orientēšanās sportā. Pietrūkst arī slēpošanas treneru.

Rogaininga komisija

Ilze Lapiņa informē par rogaininga komisijas darbu. Latvija kļuvusi pilntiesīga locekle SRF.
Tika sagatavots pieteikums PČ 2015. gadā, tur gan uzvarēja Somija, bet ir plāni pieteikties arī turpmāk.
Notika 5 lielākas sacensības.
Gada laikā piedalās 700 unikāli dalībnieki, ar katru gadu šis skaits palielinās.
EČ atklātajā grupā 1. un 3. vietas, vēl arī veterāniem godalgotās vietas.
PČ arī bija godalgotās vietas veterāniem.
Komisija strādā pie sacensību regulējama. Ir skaidrs par 2014. gada čempionātu Gulbenē, kurš iekļauts starptautiskajā sacensību kalendārā.
Ir uzlabota mājas lapa, īpaši diskusiju sadaļa.

TakuO komisija

Jānis Gaidelis informē par takuO komisijas darbu.
Somijā PČ startējām ar pilnu komandu. Labākā bija 8. vieta TempoO, kur notiek sacensības uz laiku.
Vajadzētu jaunāku cilvēku pieplūdumu.
Plānots piesaistīt cilvēkus seriālu laikā.
Bija neoficiālais Eiropas kauss Kāpas laikā.
Šogad tāds arī būs Kāpas laikā.
Notikušas 16 ranga sacensības Latvijā, daudz startu arī ārzemēs.
Ir atlases sistēma. Izlase tiek noteikta gada beigās.
Kopumā reģistrēti 56 dalībnieki, kas piedalījušies vismaz 3 sacensībās.
Finansējums ir par mazu, īpaši, ja ir gan EČ, gan PČ vienā gadā.
Vai ir cerības uz godalgotām vietām, kā notiek trenēšanās? Galvenais, piedalīties arī o-skrējiena sacensībās. Būs treniņnometne Daugavpilī. Vēl ir virtuālā TempoO.
Lielus resursus prasa sacensību sagatavošana.

Velo-o komisija

Eduards Rēns informē par velo-o komisijas darbu. Pēdējos gados ir 50% izaugsme sportistu skaita ziņā.
Velo magnēts 2013. gadā notika jaunās kartēs, būs ar šo gadu arī veterānu grupas.
Ir izveidota mājas lapa ar kalendāru, dokumentiem.
Izveidota atlases sistēma.
Izveidots rangs.
Baltijas līmenī jāveido sadarbība, jo Igaunijā un Lietuvā velo-o ir vairāk attīstīts.
Labākie sasniegumi bija divas bronzas medaļas Eiropas čempionātā jauniešiem,
PČ 10. vietā.
Pēc pasaules reitinga sportisti ir ap 60. vietu.

Sabiedriskās attiecības

Jānis Tamužs jau 2. gadu darbojies šajā jomā, jau iegūta zināma pieredze, kā notiek šis darbs.
Ziņas tiek izsūtītas kādiem 200 adresātiem gan pirms, gan pēc sacensībām.
Reizēm vēl iesaistās Kristīne Bertuka.
Visus izvirzītos mērķus neizdevās sasniegt, neizdevās arī noorganizēt seminārus, cerams, šogad tas izdosies.
Vislabāk būtu, ja paši mēdiji prasītu ziņas.
Vajadzētu vairāk piedomāt pie sacensību reklamēšanas, video reklāmu sagatavošanas.

Projektu un attīstības komisija

Mārtiņa Vimbas atskaite par Attīstības un projektu komisijas darbu:
Komisijas darbu periodā nav izdevies organizēt atbilstoši plānotajām iecerēm.
Nozīmīgākie veikumi pārskata periodā:
- dalība LV vēsturē pirmās orientēšanās TV translācijas no PČ plānošanā, iespējamo finansējuma avotu meklēšanā un pārraides nodrošināšanā;
- Mammadaba skolu aktivitātes LVM/Mammadaba orientēšanās poligonos. Darbības norise 2013.g. pavasarī un 2013.g rudenī, iesaistot vairāk nekā 1500 skolēnus šajā aktivitātē;
- Mammadaba Orientēšanās dienas organizēšana 23.maijā;
- dalība LOF Latvijas Kausa sacensību seriāla uzlabojumu un iespējamo mārketinga pasākumu priekšizpētē;
- dalība LOF 2014. gada budžeta plānošanā;
- dalība WOC 2018 pieteikuma sagatavošanā un plānošanā;
- Mammadaba 2014.g. pavasara sezonas plānošana.

Diemžēl atsevišķas labi iecerētas aktivitātes (piem. TV translācija no PČ) pieļauto kļūdu dēļ nav noslēgušās iespējami labākajā veidā.

Tehniskā komisija

J. Cebulis informē par tehniskās komisijas vīziju, kas ir augsta līmeņa sacensību rīkošana.
Komisija veikusi grozījumus noteikumos un nolikumos.
Svarīgs jautājums ir sacensību inspektori, lai nodrošinātu sacensību kvalitāti.
Ir sagatavots inspektoru saraksts, no kura sacensību rīkotāji varēs izvēlēties inspektorus.
Vēl izveidots sacensību žūrijas dalībnieku saraksts.

Skolu sporta komisija

Par skolu sporta komisiju 2013. gadā informāciju sniedz Inguna Čākure:
1. Saorganizētas un aizvestas 4 skolu komandas un 4 izlases komandas uz Pasaules skolēnu čempionātu, kurš notika 2013.gada aprīlī Portugālē.
2.Apzinātas problēmas orientēšanās popularizēšanā jauniešu, īpaši skolu sporta jomā. Diemžēl pietrūkst gan laika, gan resursu tālākai risināšanai un darbībai
3. Noorganizēts jauniešu treneru seminārs, kurš notika 7. martā IK Auseklis telpās. Piedalījās 24 interesenti.
4. Izstrādāti noteikumi par kārtību jauniešu komandējumiem uz ārzemēm.
5. Noteikta atlases sistēma uz Pasaules skolēnu čempionātu 2015.gadā.

LOF darbības lobēšanās komisija

M.Gaigala atskaite LOF kongresam:

Darba grupas (LOF) mērķis:
1) radīt prognozējamu vidi orientēšanās sporta sacensību rīkošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
2) iegūt kompetenci un samazināt orientēšanās sporta ietekmi uz dabas vērtībām
Darba grupas uzdevums:
- veicināt LOF un DAP kopīgu izpratni par orientēšanās sporta ietekmi uz vidi
- izvērtēt ietekmes samazināšanas iespējas
- apkopot atbilstošo normatīvo aktu prasības
- izstrādāt abu pušu akceptētas Vadlīnijas
- izstrādāt abu pušu akceptētu procedūru atļauju saņemšanai no DAP
- saplānot minēto aktivitāšu ieviešanas mehānismu
Darba grupas sastāvs no LOF: M. Gaigals, H. Freimanis, J. Lazdāns, I. Peilāns, J. Knēts.
Darba grupa ir tikusies divās darba sanāksmēs (katra 4 stundas) Siguldā, kā arī veikusi mājas darbus elektroniski. Trešā un pēdējā darba sanāksme vairāku dalībnieku slimības dēļ 12.03. ir atcelta.
Paveiktais:
1) Ir panākta savstarpēja izpratne par LOF un DAP mērķiem, atbildību, darbības apjomu un organizācijas struktūru.
2) Nodrošināta LOF pieeja kā reģistrētam lietotājam DAP īpaši aizsargājamo dabas teritoriju datu bāzei Ozols.
3) Sagatavots normatīvo aktu apkopojums par darbībām, kas orientēšanās sporta sacensību organizēšanas sakarā attiecībā uz dabas vērtībām ir aizliegtas un kurām saņemama DAP atļauja.
4) Sagatavots orientēšanās sporta ietekmes uz vidi izvērtējums un Vadlīnijas (projekts) ietekmes uz vidi samazināšanai.
5) Sagatavota Procedūra (projekts) atļauju saņemšanai no DAP orientēšanās sporta sacensību rīkošanai.
Darba grupa ir plānojusi vēl vienu sanāksmi, pēc kuras minētie darba rezultāti ir ieviešami DAP un LOF ar pienācīgas komunikācijas palīdzību

7. Finansu atskaite par 2013. gadu. V. Tamužs.

V. Tamužs informē par pagājušo gadu. Plānotie ieņēmumi ir lielāki, lielākais pluss no pastāvīgajiem atbalstītājiem.
Izdevumi ir būtiski mazāki, nekā bija plānots.
Lielākās problēmas ar PČ translāciju, vēl joprojām ir strīds par maksājumu.
Ir nesabalansēta ieņēmumu struktūra. LOF pašas darbības ieņēmumi ļoti mazi.
Ir ļoti liela daļa, procentuāli, izlasēm.
Par maz naudas reklamēšanai, lobēšanai.
Ļoti maz ceļam profesionālismu, tas nozīmē karšu zīmēšanu, sacensību inspekciju utt.
Arī par treneru kvalifikācijas celšanu ir jāpadomā. I. Valdmanei ir labi priekšlikumi šai jomā.
Gribētos katru gadu palielināt ieņēmumus par 30%.

8. Revīzijas komisijas ziņojums.

Juris Cebulis nolasa revīzijas komisijas ziņojumu.
Nav saņemtas sūdzības, iesniegumi, pieprasījumi.
Ir veikta revīzija finansu dokumentos.
Dokumenti ir sakārtoti, visas finansiālās darbības ir veiktas atbilstoši LOF mērķiem un uzdevumiem.
Kongresam jāapstiprina revīzijas komisijas ziņojums, valdes ziņojums, finansu atskaite:

Par 20
Pret 0
Atturas 1

9. 2014. gada budžeta projekts. V. Tamužs

Biedru naudas un sacensību rīkošanas maksas daļa ir samazinājusies, arī sponsoru ieņēmumi ir samazinājušies.
Jāpalielina mūsu ietekme, lai palielinātu sponsorēšanas daļu. Jāpadomā par ģenerālsponsoru.
Lielajām firmām, pagaidām, nav interese par mums.
Mēģināsim šī gada laikā piesaistīt papildus sponsorus.
Nedrīkstam paļauties uz tik lielu valsts budžeta finansējumu.
Piedāvātajā budžeta projektā nav mērķa ziedojumi, arī pašvaldību atbalsts.
Tiek uzdots jautājums par Magnēta maksājumiem par tautas sacensību rīkošanu.
Šis jautājums nav atrisināts, bet nav arī īsta risinājuma.
Ir izdevumu palielinājumi vairākās budžeta pozīcijās.

Balsojums:

Par 20
Pret 0
Atturas 0

10. Par LOF saimnieciskās darbības strukturālu pārkārtošanu.

Viesturs Tamužs informē, ka finansu komisija nonākusi pie lēmuma, ka nepieciešams nodibināt LOF meitas firmu saimnieciskajiem darījumiem.
LOF ir sabiedriskā labuma organizācija, nebūtu vēlamas pārāk lielas saimnieciskās darbības, LOF arī nav PVN maksātājs, kam ir pamatots iemesls.
LOF ir arī materiālās vērtības, kuras vajadzētu nodot noteiktās rokās.
Šīs organizācijas vadītājs varētu būt otrs apmaksātais darbinieks.

Balsojums par LOF meitas firmas dibināšanu:

Par 19
Pret 0
Atturas 0

11. Sacensību noteikumu un LOF nolikumu izmaiņas.

• Noteikumi par LOF iestāšanās naudu un LOF biedru naudu
Balsojums:

Par 16
Pret 0
Atturas 0

• Nolikumus par orientieristu reģistrāciju Orientieristu datu bāzē
Balsojums:

Par 16
Pret 0
Atturas 0

• Nolikums par Latvijas orientēšanās sporta sacensību rīkošanas maksu
Kongresa dalībnieki nolemj veikt izmaiņas nolikumā un balsot par to, ka turpmāk LČ un LOF sacensībās būs tikai divu veidu rīkošanas maksa: 0,85 vai 0,40 EUR par katru dalībnieku atkarībā no vecuma grupas, tas attiecas arī uz stafetēm
Balsojums:

Par 14
Pret 0
Atturas 2

• Nolikums par Latvijas orientēšanās sporta karšu reģistrācijas maksu
Balsojums:

Par 15
Pret 0
Atturas 1

• Sacensību noteikumi LOF orientēšanās sporta velo orientēšanās pasākumiem
Balsojums:

Par 16
Pret 0
Atturas 0

• Sacensību noteikumi LOF orientēšanās sporta O-skrējiena pasākumiem
Balsojums:

Par 16
Pret 0
Atturas 0

• Sacensību noteikumi LOF takuO orientēšanās pasākumiem

Balsojums:

Par 16
Pret 0
Atturas 0

12. Citi

Tā kā vairāk jautājumu nav, Kongresa vadītājs pasludina LOF 2014. gada Kongresu par slēgtu.


Kongresa sekretārs Ģirts Mamis

Protokola lieciniece Zita Rukšāne

Protokola liecinieks Jānis Tamužs

Kongresa vadītājs Juris Cebulis


atpakaļ

0,024812936782837