Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

7.jūlijs /
Maruta, Alda
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2014/02

2014. gada 19. februārī, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Mārtiņš Vimba, Pēteris Apinis

LOF klubu pārstāvji: Jurģis Krastiņš

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (P.Apinis).
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  3. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  4. Izlašu komisijas darba plāni (J.Krastiņš).
  5. LOF Kongress.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 3 valdes locekļi, valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Finanšu komisijai sadarbībā ar Izlašu komisiju jāsagatavo nolikums par veidiem, kā varētu apbalvot sportistus par augstiem sasniegumiem. Atbildīgie Viesturs Tamužs, Jurģis Krastiņš. Jāturpina darbs līdz nākamajai valdes sēdei.
LOF valdei jākonsultējas ar Magnētu par tautas sacensību rīkošanas maksājumiem. Atbildīgais V. Tamužs.
LOF valde uzdevusi LOF izpilddirektoram sagatavot finansu atskaiti par PČ translāciju. Vēl nav sagatavota, jo nav veikti visi maksājumi.
Turpinās sarunas ar LTV vadību par mierizlīgumu, jāsagatavo juridiski pamatoti priekšlikumi. Atbildīgais M. Vimba. Maksājums ir atlikts līdz 15. martam, LOF valde nolemj, ka ir jālūdz tikšanās ar LTV vadību. M. Vimbam jāorganizē tikšanās, iesaistot P. Apini.
Saņemts piedāvājums no PČ organizatoriem par 2014. gada TV translāciju. Tiks izteikts piedāvājums televīzijai, lai noskaidrotu iespējas.
Tiks turpinātas sarunas ar Nordea maratona rīkotājiem. Atbildīgie V. Tamužs, H. Freimanis, P.Apinis.
Jāturpina darbs pie jautājuma par Nolikumu par jauniešu komandējumiem uz ārzemēm. Atbildīgā I. Čākure. Ir sagatavots nolikuma projekts. LOF valde nolikumu apstiprina.
LOF valde nolemj, ka LOF mājas lapā jāizsludina konkurss par jaunas mājas lapas izveidi. Atbildīgais M. Vimba.

Par 3. jautājumu:

LOF valde saņēmusi dokumentus no TK par inspektoru darbības sakārtošanu. LOF valde apstiprina sagatavotos dokumentus, vēl jāiesniedz finansu pieprasījums ar atšifrējumu. Atbildīgais J. Cebulis.
Nedēļas laikā jāiesniedz kritēriji par treneru sertifikāciju ievietošanai LOF mājas lapā. Atbildīgie I. Čākure un I. Valdmane. Jāsagatavo tuvākajā laikā.
Saņemts iesniegums par izmaiņām sacensību kalendārā. LOF valde nolemj neveikt izmaiņas.
Saņemts priekšlikums par Sportident meža staciju statīvu izgatavošanu. LOF piedāvās cenu par aprīkošanu.
Pēteris Apinis informē, ka par 2018. gada pieteikumu rīkot PČ bijušas sarunas ar Siguldas pašvaldību. Turpinās pieteikuma sagatavošana.

Par 4. jautājumu:

LOF jāiesniedz priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām naudas balvu piešķiršanā par izciliem sasniegumiem sportā. LOF valde iesniegs priekšlikumu, ka nav korekti sadalīt sporta veidus olimpiskajos un neolimpiskajos sporta veidos, bet jāņem vērā sporta veida popularitāte un attīstības līmenis Latvijas apstākļos
LOF valde apstiprina izlasi dalībai Eiropas čempionātā Portugālē.

Par 5. jautājumu:

LOF valde nolemj, ka LOF Kongress notiks 15. martā 13:00, reģistrācija no 12:30 LĀB telpās.
LOF valde apstiprina Kongresa darba kārtību un pārstāvniecības normas, kuras tiks publicētas.
LOF 2014. gada budžeta projekts tiks apstiprināts nākamajā valdes sēdē.
LOF valde izskata izmaiņas nolikumos, kas saistīti ar LOF maksājumiem. Nolikumu izmaiņas tiks piedāvātas Kongresā apstiprināšanai.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta.
Nākamā valdes sēde notiks 12. martā.
Protokolēja Ģirts Mamis

 


atpakaļ

0,02495288848877