Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

15.novembris /
Undīne, Leopolds, Unda
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2014/01

2014. gada 22. janvārī, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Viesturs Tamužs, Mārtiņš Vimba, Inguna Čākure, Pēteris Apinis, Inguna Valdmane, Indulis Peilāns

LOF klubu pārstāvji: Oskars Zērnis, Jurģis Krastiņš

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (P.Apinis)
  2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs)
  3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis)
  4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  5. Izlašu komisijas vīzija un darba plāni (I.Valdmane)

 

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Finanšu komisijai sadarbībā ar Izlašu komisiju jāsagatavo nolikums par veidiem, kā varētu apbalvot sportistus par augstiem sasniegumiem. Atbildīgie Viesturs Tamužs, Jurģis Krastiņš. Jāturpina darbs līdz nākamajai valdes sēdei.
LOF valdei jākonsultējas ar Magnētu par tautas sacensību rīkošanas maksājumiem. Atbildīgais V. Tamužs.
LOF valde uzdevusi LOF izpilddirektoram sagatavot finansu atskaiti par PČ translāciju. Vēl nav sagatavota, jo nav veikti visi maksājumi.
Turpinās sarunas ar LTV vadību par mierizlīgumu, jāsagatavo juridiski pamatoti priekšlikumi. Atbildīgais M. Vimba. Maksājums ir atlikts līdz 15. martam, LOF valde nolemj, ka ir jālūdz tikšanās ar LTV vadību. M. Vimbam jāorganizē tikšanās, iesaistot P. Apini.
Par vajadzību ierīkot poligonu Lucavsalā. Atbildīgais P. Apinis. Jautājums tiek atcelts.
Par Izlašu komisijas vīziju darbs vēl jāturpina. Atbildīgais J. Krastiņš.
Tiks turpinātas sarunas ar Nordea maratona rīkotājiem. Atbildīgie V. Tamužs, H. Freimanis, P.Apinis.
Ir uzrunāti vairāki piedzīvojumu sacensību rīkotāji par sadarbības iespējām. Atbildīgais V. Tamužs. Ir nosūtīta vēstule ar informāciju par LOF budžetu, piedzīvojumu sacensību organizators J. Vanags gan uzskata, ka nav īsti ar ko sadarboties.
Jāturpina darbs pie jautājuma par Nolikumu par jauniešu komandējumiem uz ārzemēm. Atbildīgā I. Čākure. Ir sagatavots nolikuma projekts, kurš jāpapildina.
LOF valde nolemj, ka vairāk jāstrādā ar Saeimas deputātiem, lai palielinātu atbalstu orientēšanās sportam. Ir informācija, ka Magnētā piedalās vismaz 2 deputāti.
LOF valde nolemj izskatīt iespējas par mājas lapas tulkošanu angļu valodā- vismaz sacensības. Atbildīgais J. Tamužs. Jautājums ir par to, vai gatavot jaunu mājas lapu vai saglabāt esošo un veikt uzlabojumus. LOF valde nolemj, ka LOF mājas lapā jāizsludina konkurss par jaunas mājas lapas izveidi. Atbildīgais M. Vimba.
LOF valde nolemj sagatavot priekšlikumus par Elites sēriju LK sacensībās. Atbildīgais J. Tamužs.
E. Bertuka ieteikumi: izcilu pasaules sportistu uzaicināšana varētu notikt 2 reizes, pavasarī 2 dienas Rīgas kausi un Lieldienu sprints, rudenī, piemēram, LČ garajā distancē vai Cēsu rudens, vajadzētu arī sprintu, kas nodrošinātu ātru apbalvošanu.
Kā piedāvājums labākajiem sportistiem varētu būt daļēji apmaksāta ierašanās vai kaut kas līdzīgs.
LOF valde nolemj šogad to vēl nerīkot, jo nav skaidrs mērķis.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

  1. Nav nosūtīti pieteikumi uz PK Spānijā un EČ, termiņš bija 31. decembris. J. Krastiņš apņemas sagatavot pieteikumus līdz 31. janvārim.
  2. Pasūtītas medaļas Latvijas ziemas čempionātiem.
  3. Iesniegtas atskaites VID
  4. Iesniegta atskaite IZM

Par 4. jautājumu:

LOF valde ierosina padomāt par balles organizēšanu Ziemeļblāzmā, jau laicīgi tam gatavojoties. Jānoskaidro izmaksas. Atbildīgais V. Tamužs.
LČ sprintā Madonā ir pārcelts uz vēlāku laiku.
Saņemts J. Cebuļa aicinājums deleģēt no klubiem žūrijas locekļus.
Notikusi TK sēde, informāciju sniedz Indulis Peilāns. Viena no galvenajām problēmām ir inspektoru trūkums.
TK nolēmusi sarīkot sacensību organizatoru un inspektoru semināru martā.
Notiks Latvijas inspektoru sertifikācija-var rēķināties ar kādiem 8-10 inspektoriem.
LOF valde nolemj inspektoru jautājumu atlikt uz nākamo valdes sēdi.
Nedēļas laikā jāiesniedz kritēriji par treneru sertifikāciju ievietošanai LOF mājas lapā. Atbildīgie I. Čākure un I. Valdmane.
Indulis Peilāns informē, ka notikusi sanāksme LOF un DAP darba grupai, saskaņoti viedokļi.
Nolemts, ka LOF būs pieeja datu bāzēm ar liegumiem, LOF pilnvarotais būs Edmunds Zvaigzne.
Būs vēl 2 tikšanās.
LOF jāsaņem sanāksmes protokols un panāktās vienošanās. Atbildīgais I. Peilāns.
Jāizstrādā procedūra saskaņošanai ar DAP par sacensību rīkošanu.

Par 5. jautājumu:

Saņemti Junioru atlašu noteikumi, kuri sagatavoti piedaloties izlašu komisijai un treneriem.
LOF valde ar nelieliem labojumiem apstiprina junioru atlašu noteikumus.
Saņemts taku-o izlases sastāvs. LOF valde to apstiprina.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta
Nākamā valdes sēde notiks 19. februārī
Protokolēja Ģirts Mamis 


atpakaļ

0,024893999099731