Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

Smuidra, Vitauts, Smuidris
20.februāris /
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2013/12

2013. gada 11. decembrī, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Mārtiņš Gaigals, Viesturs Tamužs, Mārtiņš Vimba, Jānis Tamužs, Inguna Čākure, Pēteris Apinis

LOF klubu pārstāvji: Edgars Bernāns

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (P.Apinis)
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs)
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis)
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Izlašu komisijas vīzija un darba plāni, pieaugušo izlases noteikšanas dokuments, ziemas izlašu atlases dokuments, sasniedzamie plāni (I.Valdmane)
 6. VARAM memorands (M.Gaigals)
 7. 2014. gada budžeta sastādīšanas process, ziņojums par finanšu komisijas sēdi, LOF meitas projekts, sportistu motivācijas sistēmas (V.Tamužs)
 8. Jāņa Lazdāna pēctecis marketinga komisijā (V.Tamužs)
 9. Bertuks kā OS ziņnesis (V.Tamužs, J.Tamužs)
 10. Dažādi

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 6 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Finanšu komisijai sadarbībā ar Izlašu komisiju jāsagatavo nolikums par veidiem, kā varētu apbalvot sportistus par augstiem sasniegumiem. Atbildīgie Viesturs Tamužs, Jurģis Krastiņš. Darbs ir iesākts finansu komisijā, tiks turpināts nākamajā finansu komisijas sēdē.
LOF valdei jākonsultējas ar Magnētu par tautas sacensību rīkošanas maksājumiem. Atbildīgais V. Tamužs.
LOF valde uzdevusi LOF izpilddirektoram sagatavot finansu atskaiti par PČ translāciju. Vēl nav sagatavota, jo nav veikti visi maksājumi.
Turpinās sarunas ar LTV vadību par mierizlīgumu, jāsagatavo juridiski pamatoti priekšlikumi. Atbildīgais M. Vimba. Tuvākās nedēļas laikā tiks turpināts darbs.
Par vajadzību ierīkot poligonu Lucavsalā. Atbildīgais P. Apinis. Darbs turpināsies, izpildītājs J. Tamužs
Par Izlašu komisijas vīziju darbs vēl jāturpina. Atbildīgais J. Krastiņš.
Tiks turpinātas sarunas ar Nordea maratona rīkotājiem. Atbildīgie V. Tamužs, H. Freimanis, P.Apinis.
Ir uzrunāti vairāki piedzīvojumu sacensību rīkotāji par sadarbības iespējām. Atbildīgais V. Tamužs. Ir beidzot arī pozitīvs rezultāts, darbs vēl jāturpina.
Jāturpina darbs pie jautājuma par Nolikumu par jauniešu komandējumiem uz ārzemēm. Atbildīgā I. Čākure. LOF valde uzdod sagatavot nolikuma projektu.
LOF valde nolemj, ka vairāk jāstrādā ar saeimas deputātiem, lai palielinātu atbalstu orientēšanās sportam. Darbs jāturpina.
LOF valde nolemj izskatīt iespējas par mājas lapas tulkošanu angļu valodā- vismaz sacensības. Atbildīgais J. Tamužs. Jaunajā mājas lapā, kura tiek gatavota, būs angļu valodas daļējs tulkojums.
LOF valde nolemj sagatavot priekšlikumus par Elites sēriju LK sacensībās. Atbildīgais J. Tamužs.
Darbs jāturpina.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Nosūtīti 3 pieteikumi WRE sacensībām Latvijā.
 2. Iesniegts pārskats par LOF aktivitātēm 2013. gadā LSFP.
 3. Veikti maksājumi un pieteikumi PK posmam Somijā.
 4. Nosūtīts pieteikums PK posmam Turcijā.
 5. Sagatavoti līgumi un veikti maksājumi sporta stipendijām studentiem.
 6. Saņemtas valsts prēmijas par rezultātiem Pasaules čempionātā un Pasaules spēlēs.

Par 4. jautājumu:

LOF valde nolēma LČ sprinta stafetēs sarīkot 21. jūnijā. Atbildīgie M. Vimba, N. Bērziņš. Ir pieteicies OK Ogre, sacensības notiks Ikšķilē. LOF valde apstiprina OK Ogri kā LČ sprinta stafetēs rīkotāju.
LOF valde ierosina padomāt par balles organizēšanu Ziemeļblāzmā, jau laicīgi tam gatavojoties. Jānoskaidro izmaksas. Atbildīgais V. Tamužs.
LOF valde saņēmusi iesniegumu par LČ vidējā distancē un stafetēs sarīkošanu Madonā. LOF valde apstiprina LČ sarīkošanu 15.-16. 02. Pēc konsultācijām ar Madonas kausu rīkotāju, tiek pieņemts lēmums sarīkot LČ sprintā Madonā 18. janvārī.

Par 5. jautājumu:

Saņemti pieaugušo izlases atlašu noteikumi no J. Krastiņa.
Saņemti ziemas izlašu atlašu noteikumi no G. Ikaunieka.
Saņemti jauniešu izlašu atlašu noteikumi no I. Valdmanes.
LOF valde apstiprina saņemtos noteikumus.

Par 6. jautājumu:

Par sadarbību ar VARAM informē M. Gaigals. Nav vēl izveidota darba grupa no LOF puses.
Tiek gatavota vienošanās ar VARAM, mērķis iegūt finansējumu vides novērtējuma veikšanai.
Saņemta atbilde no VARAM ar cilvēku sarakstu, kas piedalīsies darba grupā kopā ar LOF pārstāvjiem.
Jādomā par komunikāciju ar LOF klubiem, lai saskaņotu darbības vides noteikumu ievērošanā.
Dabas aizsardzības pārvaldēs mājas lapā var redzēt visas problēmu vietas, kuras vajadzētu respektēt, izvēloties sacensību rajonus un sarīkošanas laiku.

Par 7. jautājumu:

V. Tamužs informē par notikušo finansu komisijas sēdi.
Finansu komisija ierosina LOF valdei lemt par OK Tīnis, Concorde, Pura rupucis izslēgšanu no LOF sakarā ar ilgstošu biedru naudas nemaksāšanu.
LOF valde nolemj, ka 2013. gadā izlasēm iedalītie finansu līdzekļi, kuri nav iztērēti, tiks piešķirti kā papildus finansējums attiecīgajai izlasei 2014. gadā.
Attiecībā par finansējumu PČ translācijām jāveic izpēte, vai tas ir to vērts. Atbildīgais J. Tamužs.
Finansu komisija ir izskatījusi jautājumu par iespējām piesaistīt cilvēku LK sacensību organizēšanai. Ir notikusi saruna par konkrētas personas uzaicināšanu šim darbam.
Reāli darbība varētu sākties no 2015. gada.
LOF finansu komisijas nākamā sēde notiks 19. decembrī, kad tiks turpināts darbs pie 2014. gada budžeta un citiem jautājumiem.

Par 8. jautājumu:

Reklāmas, mārketinga un ziedojumu komisijai ir problēmas ar darbības turpināšanu, trūkst vadītājs, jo Jānis Lazdāns ir uzrakstījis iesniegumu par darbības apturēšanu LOF valdē un komisijā.
LOF valde aicinās pieteikties atbildīgo par mārketingu LOF. Jāsagatavo aicinājums LOF mājas lapā. Atbildīgie J. Tamužs, V. Tamužs.

Par 9. jautājumu:

Iepriekšējā valdes sēdē tika piedāvāts Edgaram Bertukam iesaistīties Sabiedrisko attiecību komisijas darbā, ir notikušas sarunas ar sportistu un viņš ir piekritis.

Par 10. jautājumu:

 • LOF valde apstiprina sprinta stafešu vadlīnijas, lai varētu sagatavot izmaiņas LOF sacensību Nolikumos
 • LOF valde apstiprina izmaiņas LK nolikumā

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta
Nākamā valdes sēde notiks 22. janvārī
Protokolēja Ģirts Mamis

 


atpakaļ

0.23028802871704