Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

25.janvāris /
Sigurds, Zigurds
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2008/12

2008. gada 17. decembrī Sigulda

Piedalās:


LOF valdes locekļi: Jānis Lazdāns, Mārtiņš Gaigals, Ģirts Mamis, Indulis Peilāns, Renārs Roze, Gunārs Ikaunieks, Henrijs Freimanis, Ingūna Valdmane, Kristīne Kokina


LOF klubu pārstāvji: Atis Zariņš, Ilmārs Limbēns,


Darba kārtība:

 1. LOF valdes sēdes atklāšana, valdes sēdes vadītāja un protokolētāja nozīmēšana.
 2. Izpilddirektora ziņojums.
 3. LOF Prezidenta un Viceprezidenta pienākumu izpildītāju iecelšana.
 4. LOF Komisiju izveidošana.
 5. Sacensību kalendārais plāns 2009. gadam.
 6. Citi.

Par 1. jautājumu:


LOF valdes sēdi atklāj LOF izpilddirektors Ģirts Mamis un lūdz valdi izvēlēties valdes sēdes vadītāju un protokolētāju.

Par valdes sēdes vadītāju tiek nozīmēts Jānis Lazdāns.

Par valdes sēdes protokolētāju tiek nozīmēts Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:


LOF izpilddirektors informē par paveikto kopš iepriekšējās valdes sēdes:

 • Iesniegts pirmā pusgada sacensību kalendārs LSFP
 • Iesniegta atskaite LSFP par studentu stipendijām
 • Sagatavoti LOF Kongresa dokumenti, protokols
 • Notiek darbs pie 2008. gada pārskata
 • Notiek darbs pie atskaites LSFP, lai saņemtu valsts budžeta finansējumu

Par 3. jautājumu:

LOF Kongress 2008. gada 6. decembrī uzdevis LOF valdei izvēlēties no valdes locekļu vidus LOF Prezidentu un LOF Viceprezidentu.

Tiek piedāvāts Jānim Lazdānam un Mārtiņam Gaigalam uzņemties prezidenta pienākumus.

LOF valde nolemj par Prezidentu ar tiesībām pārstāvēt LOF atsevišķi nozīmēt Jāni Lazdānu.

LOF valde nolemj par Viceprezidentu ar tiesībām pārstāvēt LOF atsevišķi nozīmēt Gunāru Ikaunieku.

Par 4. jautājumu:

Atbilstoši LOF statūtiem LOF valde ievēl LOF Komisiju vadītājus un uzdod tiem līdz nākošajai valdes sēdei sagatavot priekšlikumus par komisiju sastāvu, lai LOF valde varētu tos apstiprināt.

 1. Rogaininga komisija - Guntars Mankus.
 2. Velo orientēšanās komisija – Uģis Voiceščuks.
 3. Izlašu komisija – par pieaugušajiem atbild Gunārs Ikaunieks, par junioriem- jauniešiem-Ingūna Valdmane.
 4. Ziemas komisija – Jānis Lazdāns.
 5. Skolu sporta komisija-Baiba Smila.
 6. OTD komisija- Jānis Gaidelis.
 7. Sabiedriskās attiecības – Kristīne Kokina.
 8. Karšu komisija - Edmunds Zvaigzne.
 9. Inspektoru komisija –tiks gatavoti priekšlikumi līdz nākošajai valdes sēdei.
  Notiek plaša diskusija par inspicēšanas problēmām, kā tās risināt, vai atteikties no inspektoriem LK sacensībās. Valde nolemj inspekciju veikt tikai LČ sacensībām, atsakoties no obligātas prasības pēc inspektoriem LK sacensībās.
 10. Tehniskā komisija, kuras apakškomisija ir noteikumu uzraudzības komisija –Indulis Peilāns, pieaicinot kā konsultantu Juri Cebuli.
 11. Latvijas Kausa komisija-Renārs Roze.

LOF valde nolemj izstrādāt darbības plānus, atbilstoši LOF stratēģijai, kas tiks sagatavoti līdz februāra valdes sēdei.

LOF valde uzdod inspektoru, tehniskajai, sabiedrisko attiecību un Latvijas kausa komisijām līdz nākošajai valdes sēdei sagatavot darbības plānus.

Karšu un izlašu komisijām darbības plānus jāsagatavo līdz februāra valdes sēdei.

Par 5. jautājumu:

LOF izpilddirektors informē, ka saņemts pieteikums no Saldus un Kuldīgas klubiem par gatavību sarīkot Baltijas čempionātu.

LOF valde piešķir tiesības šiem klubiem rīkot Baltijas čempionātu un LOF izpilddirektoram jānosūta pieteikums IOF par šo sacensību iekļaušanu Pasaules rangā.

LOF valde uzdod Renāram Rozem līdz nākošajai valdes sēdei sagatavot visu LK nolikumu projektus.

Renārs Roze informē par saņemtajiem pieteikumiem LK sacensību rīkošanai:

Latvijas Kauss

   
Datums Vieta Vieta

04.-05.04.2009

Kurzemes Pavasaris Tērvete

2009.04.26

LG meistarsacīkstes Sēja, Rīgas rajons

09.-10.05-2009

Ziemeļu divdienas Sece, Aizkraukles rajons

2009.05.16

Rīgas čempionāts Baldone-Tome

2009.05.24

Mazā balva Smiltenes apkārtne

2009.06.07

Latvijas čempionāts garajā distancē Madona

03.-05.07.2009

Kāpas 3-dienas Usmas ezera apkārtne

08.-09.08.2009

Valmieras čempionāts Valmieras rajons

22.-23.08.2009

Malienas kauss Gaujiena

2009.09.05

Latvijas čempionāts vidējā distancē Ventspils

2009.09.12

8CBR balvu izcīņa Smiltenes apkārtne

2009.09.26

Cēsu Rudens 2009 Cēsu rajons

2009.10.03

LČ maratonā Sēja, Rīgas rajons

2009.08.29

Gulbenes kauss Gulbenes rajons
Latvijas Sprinta kauss  
Datums Vieta Vieta

2009.04.13

Lieldienu balva Rīga

2009.05.08

Ziemeļu divdienu sprints Sece, Aizkraukles rajons

2009.06.06

Latvijas čempionāts sprintā Madona

2009.07.04

Kāpas sprints Talsi

2009.08.22

Malienas kausa sprints Gaujiena
Latvijas Stafešu kauss  
Datums Vieta Vieta

2009.04.11

A2 stafetes Sigulda

2009.04.25

Daugavas kauss Ogre

2009.05.17

Rīgas čempionāts Baldone-Tome

2009.06.20

Purva Bridēja kauss  

2009.09.06

Latvijas čempionāts stafetē Ventspils

 

Par 6. jautājumu:

 • LOF valde nolemj sagatavot un nosūtīt pieteikumu WMOC 2012 rīkošanai. Atbildīgais LOF izpilddirektors.
 • Jautājums par LOF mājas lapas pilnveidošanu tiks izskatīts kopā ar Sabiedrisko attiecību komisijas sagatavoto darba plānu nākošajā valdes sēdē.
 • LOF izpilddirektors informē, ka līdz 5. janvārim jāiesniedz IZM akreditēto sporta skolu reitings, divi labākie tiks apbalvoti janvāra beigās.

LOF valde uzdod LOF izpilddirektoram veikt aptauju par visu Sporta skolu audzēkņu rezultātiem atbildīgākajās sacensībās, lai varētu sagatavot reitingu.

 • OSKB Leonardo pārstāvis lūdz LOF valdei palīdzēt atrisināt konfliktu, kas izveidojies starp kartogrāfiem un sacensību rīkotājiem. Indulis Peilāns mēģinās palīdzēt konflikta atrisināšanā.

 


Vairāk jautājumu nav un pēdējā LOF valdes sēde tiek slēgta.

Nākošo valdes sēdi tiek nolemts sasaukt 28. janvārī.


Protokolēja Ģirts Mamis

 


atpakaļ

0,079001903533936