Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

3.jūnijs /
Ineta, Inta, Intra
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2013/10

2013. gada 30. oktobrī, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis, Viesturs Tamužs, Mārtiņš Vimba, Mārtiņš Gaigals, Jānis Tamužs

LOF klubu pārstāvji: Normunds Bērziņš

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (P.Apinis).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Situācija ar Dabas pārvaldi, aktualitātes un stratēģija.(M. Gaigals)
 6. Dažādi.

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 5 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

Jāveic komisiju sastāvu aktualizēšana LOF mājaslapā. Atbildīgie Jānis Tamužs un LOF mājas lapas administrators. Darbs iesākts un tuvākajās dienās tiks pabeigts.
Finanšu komisijai sadarbībā ar Izlašu komisiju jāsagatavo nolikums par veidiem, kā varētu apbalvot sportistus par augstiem sasniegumiem. Atbildīgie Viesturs Tamužs, Jurģis Krastiņš. Darbs pie nolikuma sagatavošanas jāturpina tad, kad būs skaidrāka vīzija par to, kas ir izcilība.
LOF valde uzdevusi LOF izpilddirektoram sagatavot finansu atskaiti par PČ translāciju. Vēl nav sagatavota, jo nav veikti visi maksājumi.
Turpinās sarunas ar LTV vadību par mierizlīgumu, jāsagatavo juridiski pamatoti priekšlikumi. Atbildīgais Mārtiņš Vimba.
Jāturpina darbs par iespējām izveidot poligonu Lucavsalā. Atbildīgais P. Apinis.
Par izmaiņām sacensību noteikumos par sarkanajām grupām informē Normunds Bērziņš. Sarkanās grupas nebūs obligātas un tikai Elites grupām. Kritērijs būs Pasaules rangs. LOF valde apstiprina izmaiņas sacensību noteikumos.
Ir sagatavotas izmaiņas sacensību noteikumos, lai ziemas stafetēs varētu startēt 2 dalībnieki. LOF valde apstiprina izmaiņas.
Drīzumā tiks turpinātas sarunas ar Nordea maratona rīkotājiem.
Ir zināms, ka Igaunijai ir piešķirtas tiesības rīkot Pasaules čempionātu 2017. gadā. LOF valde nolemj pirms PČ rīkot daudzdienu seriālus Igaunijas pierobežā. Atbildīgais Mārtiņš Vimba.
Jānis Tamužs prezentē Sprinta stafešu noteikumu projektu. LOF valde lūdz papildināt projektu ar valdes ieteikumiem.
Jāturpina darbs pie jautājuma par jauniešu komandējumiem uz ārzemēm.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Nosūtīts 1 pieteikums WRE sacensībām Latvijā.
 2. Iesniegtas atskaites par finansējumu LSFP.
 3. Iesniegta atskaite par rezultātiem EČ jauniešiem.
 4. Iesniegtas atskaites Rīgas un Ogres pašvaldībām par finansējumu.

Par 4. jautājumu:

LOF valde apstiprina Izlašu komisiju: Jurģis Krastiņš, Inguna Valdmane, Oskars Zērnis, Baiba Smila, Ivars Žagars.
Ziemas izlašu plāni un finansējums tiks izskatīts tuvākajā laikā.
LOF valde nolemj LČ sprinta stafetēs sarīkot 21. jūnijā, sarunas ar iespējamo rīkotāju tiks turpinātas.
LOF valde apstiprina Latvijas kausa kalendāru 2014. gadam.

Par 5. jautājumu:

Mārtiņš Gaigals informē par tikšanos ar VARAM pārstāvjiem.

Ņemot vērā, ka konstatējām daudz kopīgu stratēģisko mērķu, mums izdevās vienoties par apņemšanos sadarbībai un šādiem sadarbības soļiem:

 • VARAM (t.sk. iesaistot DAP) turpmāk par jaunu normatīvo aktu un dabas aizsardzības plānu izstrādi un izmaiņām, kas var ietekmēt (ierobežot) orientēšanās sporta pasākumu organizēšanu informē un aicina piedalīties LOF kā identificētu interešu grupu. LOF savukārt apņemas aktīvi piedalīties to normatīvo aktu un plānu apspriešanā, kur izvērtējuma rezultātā tiek konstatētas orientieristu intereses. LOF informēja pa ieceri kopīgi ar DAP izstrādāt savstarpēji akceptētas vadlīnijas orientēšanās sacensību (t.sk. ĪADT) plānošanai, organizēšanai un monitoringam, lai padarītu efektīvāku saskaņošanas ar DAP procesu.
 • Līdzīgi nākotnē tiks apspriesta esošo ierobežojumu izvērtēšana, balstoties uz zināšanām un pētījumiem par orientēšanās sporta pasākumu ietekmi uz vides vērtībām. Puses sadarbosies informācijas apmaiņā, tai skaitā attiecībā uz publiska finansējuma piesaisti šādu zināšanu atklāšanai un apkopošanai, kā arī pētījumu veikšanai. Šādu projektu izveidē LOF apņemas būt līderis.
 • Lai atbalstītu savstarpējās sadarbības prognozējamību un organizēšanu, lai definētu tās apjomu un jomas mēs vienojāmies, ka ir lietderīgi atrast formu un saturu kopīgam memorandam, kura pirmo projektu novembra laikā sagatavot apņemas LOF.

Darbs tiks turpināts, atbildīgais Mārtiņš Gaigals.

Par 6. jautājumu:

 • LOF valde nolemj Orientieristu balles rīkošanu piedāvāt OK Ozons
 • LOF izpilddirektors sagatavojis informāciju par LOF 2013. gada budžeta pildīšanos

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta 
Nākamā valdes sēde notiks 20. novembrī
Protokolēja Ģirts Mamis

 


atpakaļ

0,10163807868958