Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

20.novembris /
Anda, Andīna
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2013/9

2013. gada 25. septembrī, Rīga

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis, Viesturs Tamužs, Indulis Peilāns, Mārtiņš Gaigals, Inguna Valdmane, Jānis Tamužs, Inguna Čākure

LOF klubu pārstāvji: Normunds Bērziņš

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

 

Darba kārtība:

 1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (P.Apinis).
 2. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
 3. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
 4. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
 5. Izlašu komisijas vīzija un darba plāni, ziemas izlašu plāni un budžeti, Esošie un plānotie finanšu instrumenti izlašu darba nodrošināšanai (I. Valdmane).
 6. Sprinta stafešu projekts.(P. Apinis)
 7. Situācija ar Dabas pārvaldi, aktualitātes un stratēģija.(M. Gaigals)
 8. 2014. gada budžeta sastādīšanas process.(V. Tamužs, Ģ. Mamis)
 9. Dažādi.

 

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 7 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

Par 2. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde uzdeva līdz 24. aprīlim Sabiedrisko attiecību komisijai sagatavot LOF mājas lapā plašāku informāciju par LOF klubiem un iespējām tajos iestāties, tādējādi papildinot biedru skaitu. Atbildīgais Jānis Tamužs, izpildītājs Jānis Tamužs. Uzdevums izpildīts.

Jāveic komisiju sastāvu aktualizēšana LOF mājaslapā. Atbildīgie Jānis Tamužs un LOF mājas lapas administrators. Nav izdarīts, jāturpina.

Finanšu komisijai sadarbībā ar Izlašu komisiju jāsagatavo nolikums par veidiem, kā varētu apbalvot sportistus par augstiem sasniegumiem. Atbildīgie Viesturs Tamužs, Jurģis Krastiņš. Darbs pie nolikuma sagatavošanas jāturpina.

LOF valde uzdevusi LOF izpilddirektoram sagatavot finansu atskaiti par PČ translāciju. Vēl nav sagatavota, jo nav veikti visi maksājumi.

Turpinās sarunas ar LTV vadību par mierizlīgumu, jāsagatavo juridiski pamatoti priekšlikumi. Atbildīgais Mārtiņš Vimba.

Jāturpina darbs par iespējām izveidot poligonu Lucavsalā. Atbildīgais P. Apinis. Tiks piedāvāts sarīkot sprinta stafetes pavasarī jaunizveidotajā poligonā, notiek sarunas ar Rīgas domi par finansējuma piesaisti.

Par sarkanajām grupām Latvijas čempionātos informāciju sagatavojis Normunds Bērziņš. Jāizmaina viens punkts LOF sacensību noteikumos. Grupas jānosaka pēc Pasaules ranga. LOF mājas lapā tiks publicēts sagatavotais dokuments un LOF valde aicina visus interesentus izteikt savu viedokli līdz nākamajai valdes sēdei. Atbildīgais Normunds Bērziņš.

LOF valdes pārstāvji turpina pārrunas par sadarbību ar Nordea maratona rīkotājiem. Atbildīgie P. Apinis un V. Tamužs.

LOF valde ir pilnvarojusi Pēteri Apini sazināties ar IOF par iespējām rīkot Pasaules čempionātus Latvijā. P. Apinis sagatavos oficiālu pieteikumu, kurš tiks saskaņots valdē. Ir iesāktas sarunas ar Igaunijas OF par iespējām sarīkot pasākumu kopīgi.

Par 3. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:

 1. Saskaņots BČ datums-31.05-01.06.
 2. Noticis Eiropas projekta grāmatvedības audits.
 3. Iesniegts finansu pieprasījums valsts budžetam 2014. gadam.
 4. Iesniegti labojumi Federācijas atzīšanas apliecībai, papildinot to ar rogainingu.
 5. Iesniegts pieteikums 2014. gada PČ translācijai kā nacionālais pasūtījums.
 6. Nosūtīts pieteikums dalībai PK posmā Šveicē, veikti maksājumi, no Latvijas piedalīsies 2 sportisti.

Par 4. jautājumu:

LOF valde saņēmusi pieteikums LČ sarīkošanai 2014. gadā. 
Normunds Bērziņš informē par saņemtajiem pieteikumiem:

 1. LČ naktī. Pieteikums saņemts no OK Arona, sacensību vieta- Ļaudona 25.04. LOF valde apstiprina.
 2. LČ sprints, garā. Pieteikums saņemts no OK Saldus. Sacensību vieta- Aizpute 10.-11.05. LOF valde apstiprina.
 3. LČ maratonā 27. septembrī. Saņemti 3 pieteikumi: OK Ozons- Kausupe. OK Alūksne- Meistarezers. OK Azimuts. LOF valde apstiprina OK Alūksne pieteikumu.
 4. LČ vidējā, stafete. Saņemti 2 pieteikumi. OK Kāpa sadarbībā ar OK Sēlijas mežs. OK Ozons. LOF valde apstiprina OK Kāpa pieteikumu.

Par 5. jautājumu:

LOF valde lūdz sagatavot plānus par ziemas izlašu mērķiem, sagaidāmajiem rezultātiem. Atbildīgā I. Valdmane.
LOF valde apstiprina jauniešu un junioru izlases dalībai BJC un EČ jauniešiem.
LOF valde vēlētos sarīkot diskusiju par tēmu, ko saprotam ar izcilību. Tiek nolemts to sarīkot 2. novembrī 9:00 Rīgā, Dārza ielā 2, Eko Investors birojā. Informāciju publicēs Jānis Tamužs.
Inguna Čākure ierosina, ka vajadzētu sagatavot nolikumu par nepilngadīgu jauniešu komandējumiem uz sacensībām ārzemēs. Valde uzdod I. Čākurei sameklēt analogus dokumentus, tos apkopot un sagatavot nolikuma projektu.

Par 6. jautājumu:

Saņemts iesniegums no Oskara Zērņa par problēmām savienot sprintu un sprinta stafetes vienā dienā.
LOF valde nolemj 2014. gadā nerīkot LČ sprinta stafetēs kopā ar LČ sprintā, bet tiks piedāvāts OK Monai sarīkot LČ sprinta stafetēs Lieldienu balvas laikā.
Jānis Tamužs ir gatavs sadarbībā ar LOF Tehnisko komisiju sagatavos sprinta stafešu nolikumu.

Par 7. jautājumu:

M. Gaigals informē par problēmām ar aizsargājamām teritorijām Latvijā, par iespējām tās izmantot.
M. Gaigals sagatavojis priekšlikumus, kā varētu risināt problēmas ar atļauju saņemšanu.
Vajadzētu ar VARAM sagatavot vienošanos par iespējām sagatavot likuma grozījumus, būtu vēlams, ka orientieristi kā interešu grupa tiktu pieaicināta MK noteikumu sagatavošanas laikā.
Jāpiesaista speciālisti, lai izvērtētu orientēšanās sporta ietekmi uz dabu, sagatavotu korektu metodiku, pēc kuras būtu iespējams šo ietekmi novērtēt un attiecīgos priekšlikumus iestrādāt regulējosājos dokumentos.
LOF valde pilnvaro M. Gaigalu uzņemties vadību, lai turpinātu darbības problēmu risināšanai.
M. Gaigals izsaka pateicību klubiem A2, Magnētam, Meridiānam, kuri izrādījuši atsaucību sagatavojot esošās situācijas analīzi.
LOF valde uzdod LOF izpilddirektoram sazināties ar citu valstu federācijām, lai noskaidrotu viņu pieredzi par ietekmi uz dabu izvērtējumu.

Par 8. jautājumu:

LOF valde aicina visiem valdes locekļiem iesniegt savus priekšlikumus par to atbildībā esošajām nozarēm, piemēram, izlases, lobēšanas aktivitātes, mārketings, projekti, budžeta izdevumu pozīciju sagatavošanai.
LOF izpilddirektors sagatavos informāciju par LOF 2013. gada budžeta pildīšanos līdz nākamajai valdes sēdei, iepriekš to iesniedzot LOF budžeta komisijai.

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta 
Nākamā valdes sēde notiks 30. oktobrī
Protokolēja Ģirts Mamis

 


atpakaļ

0,038842916488647