Dokumenti un protokoli ◪ Latvijas Orientēšanās federācija

3.jūnijs /
Ineta, Inta, Intra
IenāktIenāktIenākt

Dokumenti un protokoli

LOF Valdes sēdes protokols #2013/8

2013. gada 21. augustā, Rīga

 

Piedalās:

LOF valdes locekļi: Pēteris Apinis, Viesturs Tamužs, Mārtiņš Vimba, Mārtiņš Gaigals(daļēji), Jānis Lazdāns

LOF klubu pārstāvji: Normunds Bērziņš, Valters Kaminskis, Jurģis Krastiņš

LOF izpilddirektors: Ģirts Mamis

 

Darba kārtība:

  1. Kvorums, sēdes vadītājs, protokolists (P.Apinis).
  2. LOF nākotnes darba plāni, vīzijas(V. Tamužs)
  3. Iepriekšējo lēmumu kontrole (V.Tamužs).
  4. LOF darbības aktualitātes kopš iepriekšējās valdes sēdes (Ģ.Mamis).
  5. Komisiju darbu aktualitātes (visi valdes locekļi).
  6. Izlašu komisijas sastāva, vīzijas un darba mērķu prezentācija. Esošie un plānotie finanšu instrumenti izlašu darba nodrošināšanai (I. Valdmane, J.Krastiņš).
  7. Dažādi.

 

Par 1. jautājumu:

Ņemot vērā, ka valdes sēdē ir ieradušies 5 valdes locekļi, ir nepieciešamais kvorums un valdes sēde var sākties, to vadīt uzņemas Viesturs Tamužs, protokolē Ģirts Mamis.

 

Par 2. jautājumu:

Viesturs Tamužs sagatavojis prezentāciju par LOF darbības plāniem un to sasniegšanas iespējām, metodēm. Prezentācija apkopo un sistematizē dažādos LOF pasākumos un dokumentos pieminētos mērķus un stratēģijas.
Galvenais ir panākt sistemātisku LOF darbības, atpazīstamības un iespēju uzlabošanu, piesaistot visus pieejamos resursus, V. Tamužs to nosaucis par LOF darbības spararatu!

 

Par 3. jautājumu:

LOF valdes sēde turpinās ar iepriekšējā valdes sēdē pieņemto lēmumu kontroli.

LOF valde uzdeva līdz 24. aprīlim Sabiedrisko attiecību komisijai sagatavot LOF mājas lapā plašāku informāciju par LOF klubiem un iespējām tajos iestāties, tādējādi papildinot biedru skaitu. Atbildīgais Jānis Tamužs, izpildītājs Jānis Tamužs.
Jāturpina darbs, jāpabeidz līdz nākamajai valdes sēdei.
Jāveic komisiju sastāvu aktualizēšana LOF mājaslapā! Atbildīgie Jānis Tamužs un LOF mājas lapas administrators.
Finanšu komisijai sadarbībā ar Izlašu komisiju jāsagatavo nolikums par veidiem, kā varētu apbalvot sportistus par augstiem sasniegumiem. Atbildīgie Viesturs Tamužs, Jurģis Krastiņš. Darbs pie nolikuma sagatavošanas jāturpina.
LOF valde uzdevusi LOF izpilddirektoram sagatavot finansu atskaiti par PČ translāciju. Vēl nav sagatavota, jo nav veikti visi maksājumi, notiek sarunas ar LTV.
M. Vimba informē par situāciju ar faktiskajām LTV translācijas izmaksām, kas ir ievērojami lielākas, nekā paredzēts budžetā.
LOF valde nolemj veikt līgumu pārbaudi un analīzi.
Jāturpina darbs par iespējām izveidot poligonu Lucavsalā, pagaidām tiek nolemts, ka darbs pārceļ uz nākamo pavasari, atbildīgais P. Apinis, izpildītājs OK Ozons.

 

Par 4. jautājumu:

LOF izpilddirektors sniedz informāciju par LOF aktualitātēm:
1. Iesniegtas atskaites par Pasaules spēļu rezultātiem LSFP.
2. Iesniegti pieteikumi IZM par naudas balvu piešķiršanu Latvijas izlases sportistiem par rezultātiem PČ un Pasaules spēlēs.
3. Iesniegti pieteikumi RD par finansējumu Eiropas junioru kausam, BJC un EČ jauniešiem.
4. Nosūtīts pieteikums dalībai PK posmā Šveicē.
Pēteris Apinis ir informējis par vēlmi, lai LOF uzņemtos Baltijas ceļa atceres pasākuma organizēšanu 2014. gada 23. augustā. Visiem valdes locekļiem tika izsūtīta šī projekta informācija.
P. Apinis informē par izmaiņām projektā, samazinot tā apjomu. Jautājums pagaidām tiek atlikts.

 

Par 5. jautājumu:

LOF valde nolemj, ka LČ sprinta stafetēs 2014. gadā notiks tajā pašā dienā, kad notiks LČ sprintā.
Nolikumu sagatavos tehniskā komisija sadarbībā ar LČ rīkotāju. Atbildīgais no valdes P. Apinis.
LOF valde apstiprina LČ rīkošanas datumus 2014. gadā. LOF vēlētos, lai 2014. gada BČ būtu 31. maijā un 1. jūnijā. LOF valde uzdod izpilddirektoram sazināties ar Lietuvas OF un piedāvāt šos datumus.
LOF valdes pārstāvji ir uzrunājuši piedzīvojumu sacensību organizatorus par sadarbības iespējām. Ir notikušas sarunas, bet konkrēti rezultāti pagaidām nav. Nav īsti noformulēts piedāvājuma, bet tiks turpinātas sarunas.
LOF valde nolemj veikt pārrunas par sadarbību ar Nordea maratona rīkotājiem. Atbildīgie P. Apinis un V. Tamužs.

 

Par 6. jautājumu:

Jurģis Krastiņš informē par situāciju ar izlases darbu un nākotnes iespējām, tuvākajām rezervēm.

 

Par 7. jautājumu:

  • LOF valde ir pilnvarojusi Pēteri Apini sazināties ar IOF par iespējām rīkot Pasaules čempionātus Latvijā. P. Apinis sagatavos oficiālu pieteikumu, kurš tiks saskaņots valdē
  • LOF valde apstiprina LČ vidējā distancē un stafetēs nolikumu
  • V. Kaminskis atsūtījis priekšlikumus no rogaininga komisijas par federācijas atzīšanas apliecības papildināšanu ar tiesībām LOF vadīt un koordinēt darbu arī rogainingā. P. Apinis uzskata, ka tas ir iespējams un iesniegs pieteikumu LSFP izmaiņu izdarīšanai

 

Vairāk jautājumu nav un LOF valdes sēde tiek slēgta
Nākamā valdes sēde notiks 25. septembrī
Protokolēja Ģirts Mamis


atpakaļ

0,022383213043213